Η Skrill Limited είναι καταχωρισμένη στην Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) ως εταιρεία κρυπτοστοιχείων με βάση τους κανονισμούς του 2017 περί Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Μεταφοράς Κεφαλαίων (Πληροφορίες για τον Πληρωτή).

Υπηρεσία Κρυπτονομισμάτων της Skrill - Δήλωση κινδύνου

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες προειδοποιήσεις κινδύνου πριν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία κρυπτονομισμάτων.

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων και την έγκριση συναλλαγών με κρυπτονομίσματα. 

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο είναι ίδιοι με αυτούς που παρατίθενται στους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας Κρυπτονομισμάτων. 

Οι συναλλαγές μεριδίων σε εικονικά νομίσματα (συμπεριλαμβανομένων των υποστηριζόμενων κρυπτονομισμάτων) και η ανάληψη με χρήση δικτύου κρυπτονομισμάτων ενέχει ορισμένους κινδύνους. Το παρόν έγγραφο σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με κάποιους από αυτούς τους κινδύνους, αλλά δεν μπορεί να προβλέψει όλους τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν ούτε μπορεί να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω κίνδυνοι σχετίζονται με τις προσωπικές σας περιστάσεις. Εάν έχετε αμφιβολίες για το αν η υπηρεσία κρυπτονομισμάτων είναι κατάλληλη για εσάς, σας συνιστούμε να ζητήσετε καθοδήγηση από επαγγελματία σύμβουλο. 

Θα πρέπει να αξιολογήσετε προσεκτικά κατά πόσο η οικονομική σας κατάσταση και η ανοχή σας στον κίνδυνο είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε μορφή έκθεσης σε κρυπτονομίσματα. 

Η υπηρεσία κρυπτονομισμάτων δεν υπόκειται σε ρύθμιση. 

 • Δεδομένου ότι οι συναλλαγές με υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα δεν υπόκεινται επί του παρόντος σε ρύθμιση πέραν των απαιτήσεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η υπηρεσία κρυπτονομισμάτων δεν διέπεται από κανένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό ή βρετανικό κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι, όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία κρυπτονομισμάτων, δεν θα επωφελείστε από την προστασία που διατίθεται σε πελάτες που λαμβάνουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος/πληρωμών, τις οποίες παρέχουμε εμείς ή κάποια από τις συνδεδεμένες εταιρείες μας. 

 • Δεδομένης της μη ρυθμιζόμενης φύσης της υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων, οι πελάτες δεν επωφελούνται επίσης από την πρόσβαση στο Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών («FSCS») και την Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή. 

Το εμπόριο και οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα ενέχουν ειδικούς κινδύνους. 

 • Επίσης, τα κρυπτονομίσματα ενέχουν ειδικούς κινδύνους, τους οποίους, γενικά, δεν ενέχουν τα επίσημα νομίσματα ή αγαθά ή εμπορεύματα σε μια αγορά. Σε αντίθεση με τα περισσότερα νομίσματα, τα οποία υποστηρίζονται από κυβερνήσεις ή άλλες νομικές οντότητες ή από εμπορεύματα όπως ο χρυσός ή το ασήμι, τα κρυπτονομίσματα είναι ένα μοναδικό μέσο συναλλαγής, καθότι δεν υπάρχει κεντρική τράπεζα, η οποία μπορεί να λάβει διορθωτικά μέτρα για την προστασία της αξίας των κρυπτονομισμάτων σε περίοδο κρίσης. 

 • Αντίθετα, τα κρυπτονομίσματα είναι προς το παρόν ένα αυτόνομο και σε μεγάλο βαθμό μη ρυθμιζόμενο παγκόσμιο σύστημα νομισμάτων. Οι συναλλασσόμενοι στα εν λόγω νομίσματα εναποθέτουν την εμπιστοσύνη τους σε ένα ψηφιακό, αποκεντρωμένο και εν μέρει ανώνυμο σύστημα, το οποίο βασίζεται στη δικτύωση μεταξύ ομοτίμων και την κρυπτογραφία για τη διαφύλαξη της ακεραιότητάς του. 

 • Οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων δεν μπορούν να αντιστραφούν από τη στιγμή που έχουν μεταδοθεί στο σχετικό δίκτυο κρυπτονομισμάτων. Αυτό σημαίνει ότι, εάν μας δώσετε λανθασμένη διεύθυνση για το πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων σας, δεν θα είμαστε σε θέση να ακυρώσουμε ή να αντιστρέψουμε τη συναλλαγή ούτε να επαναφέρουμε τον Skrill λογαριασμό σας ή τον λογαριασμό σας που τηρείτε σε υποστηριζόμενο έμπορο στην κατάσταση που αυτός είχε πριν τη μεταφορά. 

 • Τα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε (όπως οι έμποροι) δύνανται να αποφασίζουν μονομερώς για τη διακοπή της λειτουργίας ανάληψης σε κρυπτονομίσματα. Οι εν λόγω αποφάσεις και ενέργειες των τρίτων μερών δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου μας. 

Η αξία των κρυπτονομισμάτων υπόκειται σε έντονες διακυμάνσεις. 

 • Η αγορά για τα υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα είναι ακόμα σχετικά καινούρια και αβέβαιη. Η τιμή ή η αξία των κρυπτονομισμάτων (συμπεριλαμβανομένων των υποστηριζόμενων κρυπτονομισμάτων) μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί γρήγορα ανά πάσα στιγμή ή ακόμα και να πέσει στο μηδέν. Ως εκ τούτου είναι εγγενώς δύσκολο να γίνει εκτίμηση με αξιοπιστία. Ο κίνδυνος ζημίας από συναλλαγές ή από την κατοχή μεριδίων σε κρυπτονομίσματα μπορεί να είναι σημαντικός και να οδηγήσει σε απώλεια της συνολικής αξίας ενός μεριδίου σε κρυπτονόμισμα. 

 • Η αγορά κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ευπαθής σε πράξεις χειραγώγησης της αγοράς και σε τυχόν άλλη εσφαλμένη χρήση που εξυπηρετεί παράνομες δραστηριότητες. Η αγορά μπορεί να επηρεαστεί δυσμενώς σε περίπτωση διεξαγωγής έρευνας από τις αρχές επιβολής του νόμου αναφορικά με φερόμενες παράνομες δραστηριότητες του Ανταλλακτηρίου Κρυπτονομισμάτων ή κάθε άλλης πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων. 

 • Γενικότερα, τα κρυπτονομίσματα συνιστούν περίπλοκα προϊόντα και είναι ευπαθή σε φούσκες ή σε περιπτώσεις απώλειας εμπιστοσύνης (που εκδηλώνονται παραλόγως ή άλλως) και μπορούν να οδηγήσουν σε κατάρρευση της ζήτησης σε σχέση με την προσφορά, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγγύηση για το αν η πώληση των κρυπτονομισμάτων μπορεί να είναι πάντα εφικτή. Για παράδειγμα, η εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα μπορεί να καταρρεύσει εξαιτίας μη αναμενόμενων αλλαγών που επιβάλλονται από τις επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού ή άλλους, καθώς και εξαιτίας της επιβολής αυστηρών κυβερνητικών μέτρων, της δημιουργίας ανώτερων ανταγωνιστικών εναλλακτικών νομισμάτων ή λόγω αποπληθωριστικών ή πληθωριστικών πιέσεων. Επίσης, η εμπιστοσύνη μπορεί να καταρρεύσει εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων: σε περίπτωση υπονόμευσης της ανωνυμίας του συστήματος, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής χρήματος ή σε περίπτωση που εισβολείς (hackers) ή κυβερνήσεις είναι σε θέση να εμποδίσουν τον διακανονισμό συναλλαγών. 

Τα Ανταλλακτήρια Κρυπτονομισμάτων είναι ευάλωτα και μπορεί να πληγούν από κυβερνοεπιθέσεις, σφάλματα και πειρατεία. 

 • Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων λειτουργούν εξ ολοκλήρου ψηφιακά και, όπως κάθε εικονικό σύστημα, κινδυνεύουν από εισβολές, κακόβουλο λογισμικό και λειτουργικά προβλήματα. Μολονότι τα Ανταλλακτήρια Κρυπτονομισμάτων λαμβάνουν διάφορα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των πλατφορμών τους, τα κρυπτονομίσματα που τηρούνται σε πορτοφόλια που παρέχονται από τα εν λόγω ανταλλακτήρια παραμένουν ευπαθή στις εισβολές. 

 • Εάν ένας κλέφτης αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ή περισσότερα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα (π.χ. κλέβοντας το ιδιωτικό κλειδί κρυπτογράφησης των πορτοφολιών του Ανταλλακτηρίου Κρυπτονομισμάτων), αυτός θα μπορούσε να μεταφέρει τα κλεμμένα στοιχεία σε κάποιον άλλο λογαριασμό. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα, εφόσον όλες οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων είναι μόνιμες και μη αναστρέψιμες. 

 • Κατά συνέπεια, μια εισβολή είναι πιθανό να οδηγήσει σε σημαντική εξάντληση του Υποστηριζόμενου Κρυπτονομίσματος που τηρείται για λογαριασμό σας (βλ. κατωτέρω). Μολονότι το Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων μπορεί να είναι πρόθυμο να αποζημιώσει τους χρήστες για τις εν λόγω ζημίες, δεν είναι υποχρεωμένο να το πράξει. Μια σοβαρή εισβολή θα μπορούσε, επίσης, να οδηγήσει σε αφερεγγυότητα του Ανταλλακτηρίου Κρυπτονομισμάτων. 

Τα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα (και το παραστατικό νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά/την πώλησή τους) τηρούνται σε θεματοφυλακή από κάποιο τρίτο μέρος. 

 • Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Κρυπτονομισμάτων για την αγορά μεριδίων σε ένα ή περισσότερα από τα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα, αυτά θα τηρούνται για λογαριασμό σας από κάποιο τρίτο μέρος (συνήθως το Ανταλλακτήριο), το οποίο θα ενεργεί ως θεματοφύλακας (ο «Θεματοφύλακας»). Το Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων και εμείς θα τηρούμε αρχεία, ώστε να καταδεικνύεται ότι τα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα τηρούνται για λογαριασμό σας και δεν ανήκουν σε κάποιο τρίτο μέρος. 

 • Τα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα μπορεί να τηρούνται σε «συλλογική βάση» στον Θεματοφύλακα, γεγονός που σημαίνει ότι τα μερίδιά σας ενδέχεται να τηρούνται σε μία μόνο διεύθυνση αλυσίδας συστοιχιών (single blockchain address), μαζί με εκείνα άλλων πελατών του εν λόγω Θεματοφύλακα. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Θεματοφύλακα, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε εσάς. Ενδέχεται, επίσης, να υφίσταται αυξημένος κίνδυνος ζημίας σε περίπτωση ελλείμματος ανάμεσα στα στοιχεία ενεργητικού που τηρούνται στον συλλογικό λογαριασμό του Θεματοφύλακα και τις αξιώσεις όλων των πελατών του (οπότε ενδέχεται να υποχρεωθείτε να μετέχετε σε αυτό το έλλειμμα αναλογικά μαζί με άλλους πελάτες). 

 • Διαφορετικά, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Θεματοφύλακα, επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται καμία ειδική νομική προστασία που σας καλύπτει για ζημίες, οι οποίες προκύπτουν από οποιαδήποτε Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα τηρούνταν στον εν λόγω Θεματοφύλακα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε κανένα ειδικό δικαίωμα σύμφωνα με τον νόμο περί αφερεγγυότητας όσον αφορά την ανάκτηση κρυπτονομισμάτων που τηρεί ο Θεματοφύλακας και ενδέχεται να θεωρηθείτε κοινός πιστωτής αυτού. 

 • Όταν πωλείτε τα μερίδιά σας στα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα, τα έσοδα από την πώληση θα τηρούνται σε ξεχωριστό ομαδοποιημένο τραπεζικό λογαριασμό του Ανταλλακτηρίου Κρυπτονομισμάτων. Όπως και με τα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα, σχετικά αρχεία θα τηρούνται από το Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων και εμάς, ώστε να καταδεικνύεται ότι τα κεφάλαια τηρούνται για λογαριασμό σας και δεν ανήκουν σε κάποιο τρίτο μέρος. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Ανταλλακτηρίου Κρυπτονομισμάτων, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να απαιτήσετε την επιστροφή του παραστατικού σας νομίσματος από τον εν λόγω λογαριασμό. 

Το Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων ενδέχεται να αναστείλει ή να διακόψει τις δραστηριότητές του ανά πάσα στιγμή. 

 • Για να σας παρέχουμε την υπηρεσία κρυπτονομισμάτων, συνεργαζόμαστε με ένα ή περισσότερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, προκειμένου να διευκολύνουμε την αγοραπωλησία μεριδίων στα υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα. Για την προσφορά αυτών των υπηρεσιών επιβάλλουμε μια χρέωση. Στους Όρους Χρήσης Κρυπτονομισμάτων της Skrill μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη δομή των χρεώσεών μας. 

 • Δεδομένων των διαφόρων κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων (συμπεριλαμβανομένου του αβέβαιου νομικού περιβάλλοντος), είναι πιθανό κάποιο Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων να αναστείλει ή να διακόψει τη σχέση του μαζί μας και, μερικές φορές, χωρίς να μας εξηγήσει τον λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, ενδέχεται να υποχρεωθούμε να αναστείλουμε και εμείς την Υπηρεσία Κρυπτονομισμάτων, αλλά θα καταβάλουμε προσπάθειες να μεταφέρουμε τα υποκείμενα Υποστηριζόμενα Κρυπτονομίσματα σε άλλο Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων το συντομότερο δυνατό. 

 • Εάν αδυνατούμε να εκτελέσουμε εντολές σε Ανταλλακτήρια Κρυπτονομισμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες της εντολής, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μια συναλλαγή κρυπτονομισμάτων κaι εσείς μπορεί να υποστείτε κατά συνέπεια απώλειες. Για παράδειγμα (σε σχέση με μια εντολή πώλησης) η τιμή του υποστηριζόμενου κρυπτονομίσματος ενδέχεται να πέσει στο διάστημα κατά το οποίο αδυνατούμε να εκτελέσουμε εντολές σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Αυτό σημαίνει ότι τα κέρδη σας από μια συναλλαγή κρυπτονομισμάτων μπορεί να μειωθούν ή η ζημία σας να αυξηθεί. 

Το νομικό καθεστώς των κρυπτονομισμάτων είναι αβέβαιο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. 

 • Δεδομένου ότι η αγορά κρυπτονομισμάτων είναι σχετικά νέα, στις περισσότερες δικαιοδοσίες, ο νομικός χαρακτήρας των κρυπτονομισμάτων δεν έχει ακόμη καθοριστεί με νόμο, με κανονισμό ή από τη νομολογία Ελλείψει αρμόδιου φορέα, δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο μια ρυθμιστική αρχή ή ένα δικαστήριο μπορεί να χειριστεί μερίδια ή δικαιώματα που απορρέουν από συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα. Ειδικότερα, ο νόμος για τις εταιρείες που τηρούν κρυπτονομίσματα σε θεματοφυλακή (ιδιαίτερα σε περίπτωση χρεοκοπίας των εν λόγω εταιρειών) δεν είναι καθόλου σαφής.  

 • Ενδέχεται μια εθνική ή υπερεθνική ρυθμιστική αρχή να αναλάβει μονομερή δράση για τη νομοθετική ρύθμιση της αγοράς κρυπτονομισμάτων κατά τρόπο που αποτρέπει ή καθιστά δυσχερή την ορθή λειτουργία της αγοράς στη δικαιοδοσία σας. Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει το κατά πόσον μπορούμε να σας προσφέρουμε την Υπηρεσία Κρυπτονομισμάτων. 

Η λειτουργία του δικτύου κρυπτονομισμάτων δεν υπόκειται στον έλεγχό μας. 

 • Καθώς η αλυσίδα συστοιχιών είναι ένα δημόσιο, ανεξάρτητο δίκτυο ομοτίμων και δεν υπόκειται σε ρύθμιση ή έλεγχο από κάποια αρχή ή εταιρεία, δεν ευθυνόμαστε για τυχόν αδυναμία, λάθος, σφάλμα και/ή παραβίαση που γίνεται στην αλυσίδα συστοιχιών ή σε οποιαδήποτε άλλα δίκτυα όπου εκδίδονται και/ή ανταλλάσσονται και/ή αποσύρονται ή κατατίθενται τα υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα. 

 • Τα υποκείμενα πρωτόκολλα λογισμικού που διέπουν τη λειτουργία των Υποστηριζόμενων Κρυπτονομισμάτων δεν μας ανήκουν ούτε υπόκεινται στον έλεγχό μας. Γενικά, τα υποκείμενα πρωτόκολλα είναι ανοιχτού κώδικα (open source) και καθένας μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, να τα αντιγράψει, να τα τροποποιήσει και να τα διανέμει. 

 • Τα υποκείμενα πρωτόκολλα των Υποστηριζόμενων Κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε αιφνίδιες αλλαγές των κανόνων λειτουργίας («διακλαδώσεις») και οι εν λόγω διακλαδώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαστικά την αξία, τη λειτουργία ή/και ακόμη το όνομα του Υποστηριζόμενου Κρυπτονομίσματος.