ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ SKRILL

Scroll down

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ SKRILL

[Έκδοση - Ιανουάριος 2018]

1. Πληροφορίες για τη Skrill

1.1. Το Skrill® είναι εμπορική επωνυμία του Skrill Limited, μιας εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό μητρώου 4260907. Η εταιρεία είναι αδειοδοτημένη από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority-FCA) με βάση τους κανονισμούς ηλεκτρονικού χρήματος του 2011 για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος. Ο αριθμός μητρώου ηλεκτρονικού χρήματος της FCA για την εταιρεία μας είναι 900001.

2. Πεδίο εφαρμογής των παρόντων Όρων χρήσης

2.1. Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπουν το άνοιγμα, τη χρήση και το κλείσιμο του Λογαριασμού σας Skrill και άλλων συναφών

υπηρεσιών πληρωμής όπως αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Μαζί με τη Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, καθώς και τυχόν άλλους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παρόντες Όρους χρήσης ή τη Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, συνιστούν τη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία. Για τη χρήση επιπλέον υπηρεσιών, ενδέχεται να πρέπει να κάνετε δεκτούς πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις όπως σας κοινοποιούνται όταν παραγγέλνετε ή χρησιμοποιείτε τέτοιες υπηρεσίες. Σας συμβουλεύουμε να εκτυπώσετε τους παρόντες Όρους χρήσης ή να πραγματοποιήσετε λήψη αυτών και να διατηρήσετε αντίγραφο για μελλοντική αναφορά. Μπορείτε πάντοτε να βλέπετε τους τρέχοντες Όρους χρήσης στον Δικτυακό μας τόπο.

2.2. Ανάλογα με τον τύπο του Λογαριασμού Skrill που διαθέτετε, ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον όροι και προϋποθέσεις όπως σας κοινοποιούνται εν ευθέτω χρόνω. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των επιπλέον ορών και προϋποθέσεων και των παρόντων Όρων χρήσης, υπερισχύουν οι πρώτοι.

3. Ο Λογαριασμός σας Skrill

3.1. Ο Λογαριασμός σας Skrill είναι λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος που σας παρέχει τη δυνατότητα να στέλνετε και να λαμβάνετε ηλεκτρονικές πληρωμές.

3.2. Ο Λογαριασμός σας Skrill εκφράζεται στο νόμισμα της επιλογής σας όπως το επιλέγετε από τα νομίσματα που καθιστά διαθέσιμα η Skrill κατά καιρούς. Το εν λόγω νόμισμα θα παραμείνει το νόμισμα του Λογαριασμού σας Skrill καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας σας μαζί μας.

3.3. Σύμφωνα με την παράγραφο 7, τα ηλεκτρονικά χρήματα που κατέχετε στον Λογαριασμό σας Skrill δεν λήγουν αλλά δεν θα ανατοκίζονται.

3.4. Έχετε δικαίωμα ανάληψης κεφαλαίων από τον Λογαριασμό σας Skrill ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας προηγουμένως. Δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό ανάληψης, ωστόσο τα κεφάλαια στον Λογαριασμό σας Skrill πρέπει να επαρκούν ούτως ώστε να καλύπτεται τυχόν ισχύουσα προμήθεια ανάληψης. Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο ανάληψης όταν υποβάλετε το αίτημά σας ανάληψης.

3.5. Οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού χρήματος δεν είναι τραπεζικοί λογαριασμοί. Κάνοντας δεκτούς του παρόντες Όρους χρήσης, αποδέχεστε ότι το Πρόγραμμα Αποζημίωσης Πελατών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ισχύει για τον Λογαριασμό σας Skrill. Αν παρ' ελπίδα καταστεί η εταιρεία μας αφερέγγυα, μπορεί να χάσετε τα ηλεκτρονικά χρήματα που κατέχετε στον Λογαριασμό σας Skrill. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήμα 2009/110/ΕΚ και η εθνική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ισχύουν για την εταιρεία μας και αμφότερα έχουν σχεδιαστεί με στόχο να διασφαλίζουν την ασφάλεια και τη ρευστότητα των κεφαλαίων που κατατίθενται σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού χρήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς προστατεύουμε τα κεφάλαια των πελατών, επισκεφθείτε τον Δικτυακό μας τόπο.

3.6. Τα ηλεκτρονικά χρήματα σε έναν Λογαριασμό Skrill ανήκουν σε ένα φυσικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα η οποία είναι καταχωρημένη ως ο κάτοχος Λογαριασμού Skrill. Κανένα άτομο πέραν του κατόχου του Λογαριασμού Skrill δεν έχει δικαιώματα σε σχέση με τα κεφάλαια που υπάρχουν σε ένα Λογαριασμό Skrill, εκτός από περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής. Δεν μπορείτε να αναθέσετε ή να μεταφέρετε τον Λογαριασμό σας Skrill σε τρίτο ή να εκχωρήσετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε έννομο ή ισότιμο συμφέρον που σχετίζεται με αυτόν.

3.7. Ο Λογαριασμός σας Skrill μπορεί να υπόκειται σε όρια αποστολών, πληρωμών και αναλήψεων, ανάλογα με τη χώρα κατοικίας σας, την κατάσταση επαλήθευσης του Λογαριασμού σας Skrill και άλλους παράγοντες που χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε τέτοια όρια περιοδικά κατά την απόλυτη κρίση μας.

4. Άνοιγμα του Λογαριασμού σας Skrill

4.1. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες πληρωμής μας, πρέπει πρώτα να ανοίξετε έναν Λογαριασμό Skrill καταχωρώντας τα στοιχεία σας στον Δικτυακό μας τόπο. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής πρέπει να κάνετε δεκτούς τους παρόντες Όρους χρήσης καθώς και τη Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και πρέπει να έχετε τη νομική ικανότητα για να τα κάνετε δεκτά. Εάν παραγγείλετε επιπλέον υπηρεσίες, μπορεί να σας ζητηθεί να κάνετε δεκτούς επιπλέον όρους και προϋποθέσεις.

4.2. Εάν είστε ιδιώτης, πρέπει να είστε ηλικίας 18 ετών ή άνω για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας και ανοίγοντας Λογαριασμό Skrill δηλώνετε ότι είστε ηλικίας 18 ετών ή άνω. Αυτό δεν ισχύει για προϊόντα για τα οποία ορίζουμε διαφορετικό όριο ηλικίας. Ενδέχεται να σας ζητηθούν ανά πάσα στιγμή αποδεικτικά στοιχεία της ηλικίας σας.

4.3. Μπορείτε να ανοίξετε μόνο έναν λογαριασμό Skrill εάν δεν εγκρίνουμε ρητά το άνοιγμα επιπλέον λογαριασμών.

4.4. Μπορείτε να ανοίξετε μόνο έναν Λογαριασμό Skrill εάν είναι νόμιμο στη χώρα κατοικίας σας. Ανοίγοντας Λογαριασμό Skrill δηλώνετε και εγγυάστε ότι το άνοιγμα ενός Λογαριασμού Skrill από εσάς δεν παραβιάζει νόμους ή κανονισμούς που ισχύουν για εσάς. Θα καταβάλλετε το ποσό για τυχόν ζημιές που υποστούμε και σχετίζονται με την παραβίαση της παρούσας παραγράφου από εσάς.

4.5. Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε κατά τη διαδικασία εγγραφής ή οποιαδήποτε στιγμή μετέπειτα πρέπει να ακριβείς και αληθείς.

4.6. Μπορείτε να προσθέτετε Μεθόδους πληρωμής στον Λογαριασμό σας Skrill μόνο εάν είστε κατονομαζόμενος κάτοχος του λογαριασμού για μια συγκεκριμένη Μέθοδο πληρωμής. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τυχόν παραβίαση της εν λόγω απαίτησης και τυχόν απόπειρα προσθήκης Μεθόδου πληρωμής για λογαριασμό για τον οποίο δεν είστε ο κατονομαζόμενος κάτοχος θα αντιμετωπίζεται ως δόλια ενέργεια.

4.7. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής θα ερωτηθείτε εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό σας Skrill για ιδιωτικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Εάν η πρόθεσή σας είναι να χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό σας Skrill για εμπορικούς σκοπούς, πρέπει να μας ενημερώσετε ακόμα και αν τον χρησιμοποιείτε και για ιδιωτικούς σκοπούς. Εάν έχετε δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσετε τον Λογαριασμό σας Skrill μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς, πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως προτού τον χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς κάποια στιγμή στο μέλλον επικοινωνώντας με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό σας Skrill για εμπορικούς σκοπούς εάν λαμβάνετε πληρωμές για ή σε σχέση με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να καθορίζουμε εάν, κατά την εύλογη γνώμη μας, χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό σας Skrill για εμπορικούς σκοπούς. Εάν χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό σας Skrill για εμπορικούς σκοπούς, πλέον των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων, θα δεσμεύεστε από τους Όρους και προϋποθέσεις για εμπόρους της εταιρείας μας. Εάν αμφιβάλετε σχετικά με το κατά πόσο μια δραστηριότητα συνιστά εμπορική δραστηριότητα, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

4.8. Εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ανοίγματος του Λογαριασμού σας Skrill, μπορείτε να κλείσετε τον Λογαριασμό σας Skrill χωρίς επιβάρυνση επικοινωνώντας με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, ωστόσο, εάν έχετε αποστείλει κεφάλαια στον Λογαριασμό σας Skrill, μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε έγγραφα ταυτοποίησης προτού μπορέσετε να κάνετε ανάληψη κεφαλαίων. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για συναλλαγές καθώς και για προμήθειες για συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα προτού κλείσετε τον Λογαριασμό σας Skrill (συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που δεν ανακαλούνται και έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί πριν το κλείσιμο του Λογαριασμού σας Skrill).

5. Τήρηση του Λογαριασμού σας Skrill

5.1. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες που έχουν καταγραφεί στον Λογαριασμό σας Skrill είναι πάντοτε ακριβείς και ενημερωμένες και δεν θα φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημία που θα προκύψει από την αδυναμία σας να το πράξετε. Μπορεί να σας ζητήσουμε ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των πληροφοριών σας ή να παράσχετε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

5.2. Μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή με άλλους τρόπους που περιγράφονται στην παράγραφο 18 για να σας παρέχουμε πληροφορίες ή ανακοινώσεις σχετικά με τον Λογαριασμό σας Skrill. Είναι ευθύνη σας να ελέγχετε τακτικά την ορθή λειτουργία του λογαριασμού σας e-mail ή άλλων μεθόδων επικοινωνίας που έχετε καταχωρήσει στον Λογαριασμό σας Skrill και να ανακτάτε και να διαβάζετε μηνύματα εγκαίρως που σχετίζονται με τον Λογαριασμό σας Skrill. Δεν θα φέρουμε ευθύνη για τυχόν ζημία που θα προκύψει από την αδυναμία σας να το πράξετε.

5.3. Οι αποστολές κεφαλαίων, οι παραληφθείσες πληρωμές, οι σταλθείσες πληρωμές και οι αναλήψεις κεφαλαίων εμφανίζονται στο ιστορικό ηλεκτρονικών συναλλαγών σας μαζί με την ημερομηνία παραλαβής ή διαβίβασης (την ημερομηνία αξίας για τη χρέωση), τις προμήθειες που έχουν χρεωθεί και, κατά περίπτωση, τυχόν συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε. Σε κάθε συναλλαγή δίδεται ένα μοναδικό αναγνωριστικό συναλλαγής και κάθε συναλλαγή εμφανίζεται στο ιστορικό συναλλαγών. Δεν θα παραποιήσουμε ή θα τροποποιήσουμε πληροφορίες που εμφανίζονται στο ιστορικό με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές σας. Πρέπει να αναφέρετε αυτό το αναγνωριστικό συναλλαγής όταν επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με μια συγκεκριμένη συναλλαγή. Πρέπει να ελέγχετε το υπόλοιπο του Λογαριασμού σας Skrill και το ιστορικό συναλλαγών ανά τακτικά χρονικά διαστήματα. Πρέπει να αναφέρετε τυχόν παρατυπίες ή να διευκρινίζετε τυχόν ερωτήσεις που έχετε το ταχύτερο δυνατόν επικοινωνώντας με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

5.4. Θα σας στέλνουμε μια ειδοποίηση μέσω e-mail στη διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιήσατε όταν κάνατε την εγγραφή του Λογαριασμού σας Skrill (όπως ενημερώνεται κατά καιρούς από εσάς), κάθε μήνα για να σας υπενθυμίζουμε να συνδέεστε στον Λογαριασμό σας Skrill και να πραγματοποιείτε λήψη και/ή να εκτυπώνετε αντίγραφο του ιστορικού συναλλαγών σας.

5.5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 παρακάτω και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 9.5(A), προκειμένου να εγείρετε αξίωση για την επιστροφή χρημάτων για μια μη εξουσιοδοτημένη ή εσφαλμένα εκτελεσμένη συναλλαγή πληρωμής στον Λογαριασμό σας Skrill, πρέπει να μας ενημερώσετε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφού υποπέσει στην αντίληψή σας η μη εξουσιοδοτημένη ή εσφαλμένη συναλλαγή και σε καμία περίπτωση μετά την έλευση δεκατριών (13) μηνών μετά την ημερομηνία πίστωσης της συναλλαγής.

6. Διατήρηση της ασφάλειας του Λογαριασμού σας Skrill

6.1. Θα πρέπει να λάβετε όλα τα εύλογα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας του κωδικού πρόσβασης του Λογαριασμού σας Skrill ανά πάσα στιγμή και τη μη γνωστοποίησή του σε άλλα άτομα. Το προσωπικό μας δεν θα σας ζητήσει ποτέ να παρέχετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε εμάς ή σε τρίτο. Θα πρέπει να μας αναφέρετε οποιοδήποτε μήνυμα λάβετε ή δικτυακό τόπο επισκεφθείτε που ζητά τον κωδικό πρόσβασής σας, εκτός από τον Δικτυακό τόπο Skrill ή μια δικτυακή πύλη πληρωμής Skrill σε ένα δικτυακό τόπο εμπόρου. Εάν αμφιβάλετε σχετικά με το εάν ένας δικτυακός τόπος είναι γνήσιος, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Συνιστάται η αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας τακτικά (τουλάχιστον κάθε τρεις (3) έως έξι (6) μήνες) προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος της παραβίασης της ασφάλειας του Λογαριασμού σας Skrill. Συνιστάται επίσης να μην γίνεται επιλογή κωδικού πρόσβασης που μπορεί να ανακαλυφθεί εύκολα από τις πληροφορίες που κάποιος μπορεί να γνωρίζει ή να συλλέξει για εσάς ή έναν κωδικό πρόσβασης που έχει κάποια σημασία. Δεν πρέπει να επιτρέπετε ποτέ σε κανέναν να έχει πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Skrill ή να σας παρακολουθεί όταν αποκτάτε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Skrill. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις διαδικασίες ασφάλειας για τις οποίες σας ενημερώνουμε κατά διαστήματα.

6.2. Εάν έχετε κάποια ένδειξη ή υπόνοια ότι ο Λογαριασμός σας Skrill, τα στοιχεία σύνδεσής σας, ο κωδικός προσβασής σας ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό ασφαλείας έχει απολεσθεί, κλαπεί, υπεξαιρεθεί, χρησιμοποιείται χωρίς εξουσιοδότηση ή παραβιάζεται με άλλον τρόπο, συνιστάται η αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας. Πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου να τους ενημερώσετε σχετικά με τυχόν, απώλεια, κλοπή, υπεξαίρεση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας Skrill, των στοιχείων σύνδεσής σας, του κωδικού πρόσβασης ή άλλων χαρακτηριστικών ασφαλείας. Τυχόν αδικαιολόγητη καθυστέρηση της ειδοποίησής μας μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την ασφάλεια του Λογαριασμού σας Skrill αλλά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπευθυνότητά σας για τυχόν απώλειες στις περιπτώσεις όπου η μη ειδοποίησή μας είναι εσκεμμένη ή οφείλεται σε σοβαρή αμέλεια. Εάν υποπτεύεστε ότι αποκτήθηκε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Skrill από τρίτο, πρέπει να επικοινωνήσετε και με την αστυνομία και να αναφέρετε το περιστατικό.

6.3. Μπορεί να αναστείλουμε τη λειτουργία του Λογαριασμού σας Skrill ή να απαγορεύσουμε με άλλον τρόπο τη λειτουργία του με βάσιμους λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια του Λογαριασμού σας Skrill ή οποιαδήποτε από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του ή εάν έχουμε την εύλογη υποψία ότι έχει επέλθει μη εξουσιοδοτημένη ή δόλια χρήση του Λογαριασμού σας Skrill ή ότι κάποια από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας έχουν παραβιαστεί. Θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων σχετικά με τυχόν αναστολή ή απαγόρευση καθώς και για τους λόγους για μια τέτοια αναστολή ή απαγόρευση ή σε περίπτωση αδυναμίας μας να το πράξουμε, θα σας ειδοποιήσουμε αμέσως μετά την επιβολή της αναστολής ή απαγόρευσης, εάν η ειδοποίησή σας δεν θα ήταν παράνομη ή θα παραβίαζε τα εύλογα συμφέροντά μας ασφάλειας. Η αναστολή και/ή η απαγόρευση θα αρθούν μόλις είναι πρακτικά δυνατό αφού παύσουν να υπάρχουν οι αιτίες της αναστολής και/ή της απαγόρευσης.

6.4. Εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος απάτης ή απειλή ασφάλειας στον Λογαριασμό σας Skrill, θα χρησιμοποιήσουμε τον ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας μαζί σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έχετε παράσχει για να σας επισημάνουμε τι πρέπει να κάνετε για να σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε αυτόν τον κίνδυνο.

6.5. Πρέπει να λαμβάνετε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίζετε ότι οι λογαριασμοί e-mail σας είναι ασφαλείς και προσβάσιμοι μόνο από εσάς, καθώς η διεύθυνση e-mail σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαναφορά κωδικών πρόσβασης ή την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με την ασφάλεια του Λογαριασμού σας Skrill. Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε διεύθυνσης e-mail που έχει καταχωρηθεί στους Λογαριασμούς σας Skrill, πρέπει να επικοινωνήσετε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφότου υποπέσει στην αντίληψή σας, με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών καθώς και με τον πάροχο υπηρεσιών e-mail σας.

6.6. Ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείτε έναν δημόσιο, κοινόχρηστο ή τον δικό σας υπολογιστή για να έχετε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Skrill, πρέπει πάντοτε να διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία σύνδεσής σας δεν αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας, δεν αποθηκεύονται προσωρινά ούτε καταγράφονται με άλλο τρόπο. Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε λειτουργίες που επιτρέπουν την αποθήκευση των στοιχείων σύνδεσης ή των κωδικών πρόσβασης στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.

6.7. Επιπλέον προϊόντα ή υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε μπορεί να έχουν πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας και πρέπει να εξοικειωθείτε με αυτές όπως σας γνωστοποιούνται.

7. Κλείσιμο του Λογαριασμού σας Skrill

7.1. Μπορείτε να κλείσετε τον Λογαριασμό σας Skrill ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

7.2. Εάν ο Λογαριασμός σας Skrill διαθέτει υπόλοιπο τη στιγμή του κλεισίματός του, θα σας ζητήσουμε να κάνετε ανάληψη των κεφαλαίων σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Λογαριασμός σας Skrill θα είναι προσβάσιμος μόνο για σκοπούς ανάληψης του υπόλοιπου ποσού. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Skrill αλλά θα μπορείτε να κάνετε ανάληψη τυχόν υπόλοιπων κεφαλαίων επικοινωνώντας με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και ζητώντας να σας σταλούν τα κεφάλαια με τρόπο που είναι ευλόγως αποδεκτός για εμάς. Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστορικό συναλλαγών σας μετά το κλείσιμο του Λογαριασμού σας Skrill, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και να ζητήσετε πληροφορίες. Μια τέτοια δυνατότητα υπάρχει για περίοδο έξι ετών από την ημερομηνία κλεισίματος του Λογαριασμού σας Skrill αλλά συνιστάται η ανάληψη των υπόλοιπων κεφαλαίων το ταχύτερο δυνατόν διότι δεν θα ανατοκίζονται όσο βρίσκονται στον Λογαριασμό σας Skrill. Οι υποχρεώσεις σας διατήρησης της ασφάλειας του Λογαριασμού σας Skrill θα συνεχίσουν να ισχύουν όπως ορίζονται στην παράγραφο 6.

7.3. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διενεργούμε τυχόν απαραίτητους ελέγχους για τη νομιμοποίηση κερδών από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την απάτη ή άλλες παράνομες δραστηριότητες προτού εγκρίνουμε τυχόν ανάληψη των κεφαλαίων σας, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής κεφαλαίων αφού κλείσετε τον Λογαριασμό σας Skrill.

8. Αποστολή κεφαλαίων

8.1. Μπορείτε να κάνετε αποστολή κεφαλαίων με επίσκεψη στον Δικτυακό τόπο, σύνδεση στον Λογαριασμό σας Skrill και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες αποστολής. Ενδεχομένως να εμφανιστούν μια σειρά από διαφορετικές μέθοδοι αποστολής ανάλογα με τις Μεθόδους πληρωμής που προσθέσατε στον Λογαριασμό σας Skrill και τις Μεθόδους πληρωμής που διατίθενται στη χώρα κατοικίας σας. Οι μέθοδοι αποστολής είναι υπηρεσίες πληρωμής που παρέχουν τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (για παράδειγμα, ο εκδότης της κάρτας πληρωμής που χρησιμοποιείτε για να αποστείλετε κεφάλαια ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών άμεσης τραπεζικής) και δεν αποτελούν μέρος της υπηρεσίας μας. Δεν εγγυόμαστε τη χρήση κάποιας συγκεκριμένης μεθόδου αποστολής που διατίθεται και ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές σε μια συγκεκριμένη μέθοδο αποστολής ή να διακόψουμε την αποδοχή της ανά πάσα στιγμή χωρίς να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 17. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8.7 παρακάτω, δεν φέρουμε ευθύνη για την αποστολή της πληρωμής μέχρι να παραλάβουμε τα απεσταλμένα κεφάλαια.

8.2. Μπορεί να σας ζητηθεί να απαντήσετε ερωτήσεις ασφαλείας ή να ολοκληρώσετε άλλες δραστηριότητες τις οποίες εμείς ή ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμής που χρησιμοποιείτε για να αποστείλετε κεφάλαια στον Λογαριασμό σας Skrill μπορεί να σας ζητήσουμε ευλόγως για να διασφαλιστεί η δέουσα εξουσιοδότηση μιας συναλλαγής αποστολής.

8.3. Εάν επιλέξετε να κάνετε αποστολή κεφαλαίων με Μέθοδο πληρωμής που ενδέχεται να υπόκειται σε δικαίωμα αξίωσης για επιστροφή κεφαλαίων («Αντιστροφή χρέωσης») όπως (ενδεικτικά) με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή άμεση χρέωση, δηλώνετε ότι δεν θα ασκήσετε αυτό το δικαίωμα Αντιστροφής χρέωσης εκτός εάν αφορά μη εξουσιοδοτημένη χρήση Μεθόδου πληρωμής ή παραβίαση εκ μέρους μας των παρόντων Όρων χρήσης, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα να έχετε το δικαίωμα να σας επιστραφεί το απεσταλμένο ποσό. Σε άλλη περίπτωση, δεν μπορείτε να κάνετε Αντιστροφή χρέωσης για οποιαδήποτε συναλλαγή αποστολής ή να επιτρέψετε την Αντιστροφή χρέωσης για οποιαδήποτε συναλλαγή αποστολής για λόγους για τους οποίους δεν φέρουμε ευθύνη συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) διαφορών με εμπόρους για τη μη παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών ή ανεπαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμό Μεθόδου πληρωμής. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να σας χρεώνουμε έξοδα και δαπάνες με τα οποία επιβαρυνόμαστε σε σχέση με την εν λόγω Αντιστροφή χρέωσης και οποιαδήποτε ενέργεια που αναλαμβάνεται για την αμφισβήτηση αυτής. Ενδέχεται επίσης να σας επιβάλλουμε προμήθεια Αντιστροφής χρέωσης ύψους 25 EUR.

8.4. Μπορεί να επιτρέψετε σε έναν έμπορο τον οποίο θέλετε να εξοφλήσετε μέσω της εταιρείας μας σε τακτική βάση (π.χ. για υπηρεσία συνδρομής) να χρεώνει τον Λογαριασμό σας Skrill για κάθε επαναλαμβανόμενη πληρωμή. Σε αυτήν την περίπτωση μας εξουσιοδοτείτε να χρεώνουμε τη Μέθοδο πληρωμής σας (π.χ. την πιστωτική σας κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό σας) που χρησιμοποιήσατε για να κάνετε την αρχική πληρωμή και για κάθε επαναλαμβανόμενη πληρωμή. Για να ακυρώσετε επαναλαμβανόμενες πληρωμές για το μέλλον, πρέπει (a) να επικοινωνήσετε μαζί μας και (b) να ενημερώσετε τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ότι έχετε ακυρώσει την επαναλαμβανόμενη πληρωμή. Δεν πρέπει να ακυρώσετε ή να αντιστρέψετε με άλλο τρόπο τέτοιες επαναλαμβανόμενες συναλλαγές επικοινωνώντας απλά με τον εκδότη / πάροχο του λογαριασμού της Μεθόδου πληρωμής (π.χ. του παρόχου της πιστωτικής κάρτας σας ή της τράπεζας) χωρίς να ακολουθείτε τα βήματα ακύρωσης που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 8.4. Σύμφωνα με την παράγραφο 8.5, δεν θα φέρουμε ευθύνη για τυχόν επαναλαμβανόμενες πληρωμές οι οποίες γίνονται προτού μας ενημερώσετε σχετικά με την ακύρωση και εάν ο Λογαριασμός σας Skrill αποκτήσει αρνητικό υπόλοιπο ως αποτέλεσμα τέτοιων πληρωμών, θα είστε υπεύθυνοι να αποπληρώσετε το εν λόγω ποσό σε εμάς.

8.5. Θα επιστρέψουμε τυχόν προηγούμενες επαναλαμβανόμενες πληρωμές που έχουν κινηθεί από ή μέσω του εμπόρου υπό την προϋπόθεση ότι (a) η αρχική εξουσιοδότηση που δόθηκε σε εμάς ή τον έμπορο δεν καθόριζε το ακριβές ποσό της πληρωμής και (b) το ποσό της πληρωμής ήταν μεγαλύτερο από το ποσό που θα μπορούσατε ευλόγως να αναμένετε λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη πορεία δαπανών σας και τις περιστάσεις της υπόθεσης. Μια τέτοια επιστροφή χρημάτων πρέπει να ζητηθεί εντός οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία που έγινε χρέωση των κεφαλαίων στον Λογαριασμό σας Skrill. Συμφωνείτε να μας παρέχετε τέτοιες πληροφορίες όπως είναι ευλόγως απαραίτητο για να προσδιορίσουμε εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για μια επιστροφή χρημάτων όπως περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο 8.5. Εντός δέκα (10) Εργάσιμων ημερών από τη λήψη αίτησης για επιστροφή χρημάτων ή, κατά περίπτωση, τη λήψη τυχόν περαιτέρω πληροφοριών που σας ζητήσαμε, είτε θα επιστρέψουμε ολόκληρο το ποσό της πληρωμής είτε θα σας παρέχουμε την αιτιολογία απόρριψης της επιστροφής της πληρωμής υποδεικνύοντας ότι έχετε δικαίωμα να αναφέρετε το ζήτημα στην Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή (λεπτομέρειες στην παράγραφο 21) εάν δεν αποδέχεστε την αιτιολογία που παρέχεται.

8.5(A). Οι αυτόματες μεταφορές χρημάτων σε τακτική ή επαναλαμβανόμενη βάση δεν παρέχονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill iT εάν ο αποδέκτης δεν διαθέτει Λογαριασμό Skrill και συνεπώς οι παράγραφοι 8.4 και 8.5 δεν θα ισχύουν για εκείνη την υπηρεσία.

8.6. Εάν μια αντιστροφή χρέωσης ή μια αντιστροφή μια συναλλαγής αποστολής έχει ως αποτέλεσμα αρνητικό υπόλοιπο στον Λογαριασμό σας Skrill, θα σας ζητηθεί να αποπληρώσετε ένα τέτοιο αρνητικό υπόλοιπο αποστέλλοντας επαρκή κεφάλαια στον Λογαριασμό σας Skrill. Τυχόν αδυναμία σας να το πράξετε συνιστά παραβίαση των παρόντων Όρων χρήσης. Η αποπληρωμή του αρνητικού υπολοίπου καθίσταται άμεσα πληρωτέα χωρίς ειδοποίηση. Διατηρούμε, πάντοτε, το δικαίωμα να στέλνουμε υπενθυμίσεις ή να λαμβάνουμε άλλα μέτρα είσπραξης οφειλών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, να αναθέτουμε σε εταιρεία είσπραξης οφειλών ή δικηγόρους ή να κινήσουμε διαδικασίες για τη διεκδίκηση της οφειλής. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε σε εσάς τα έξοδα με τα οποία επιβαρυνόμαστε ευλόγως σε σχέση με οποιαδήποτε προσπάθεια είσπραξης οφειλών ή επιβολής πληρωμής.

8.7. Τα απεσταλμένα κεφάλαια θα πιστώνονται στον Λογαριασμό σας Skrill αφού παραληφθούν τα κεφάλαια από εμάς. Ορισμένες συναλλαγές αποστολής, όπως αυτές που έγιναν με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, άμεση χρέωση ή άμεση τραπεζική, θα πιστωθούν άμεσα στον Λογαριασμό σας Skrill αλλά υπόκεινται σε αντιστροφή εάν τα πραγματικά κεφάλαια δεν φτάσουν σε εμάς εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στην οποία περίπτωση θα αφαιρέσουμε μια τέτοια συναλλαγή που έχει αντιστραφεί από το υπόλοιπο του Λογαριασμού σας Skrill. Εάν το υπόλοιπο του Λογαριασμού σας Skrill δεν επαρκεί, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να απαιτήσουμε αποπληρωμή από εσάς.

8.8. Για τους σκοπούς εκτέλεσης μια συναλλαγής αποστολής μέσω μιας Μεθόδου πληρωμής, είμαστε εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος και θα εκδίδουμε ηλεκτρονικό χρήμα σε αντάλλαγμα για τα απεσταλμένα κεφάλαια. Δεν θα ενεργούμε ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμής όταν παραλαμβάνουμε τέτοια κεφάλαια.

8.9. Δεν πρέπει να κάνετε αποστολή μέσω μιας Μεθόδου πληρωμής εάν δεν είστε ο κατονομαζόμενος κάτοχος της Μεθόδου πληρωμής. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τυχόν παραβίαση της εν λόγω απαίτησης και τυχόν απόπειρα χρήσης Μεθόδου πληρωμής της οποίας δεν είστε ο κατονομαζόμενος κάτοχος θα αντιμετωπίζεται ως δόλια ενέργεια. Με την επιφύλαξη απαίτησης περαιτέρω αποζημίωσης, εάν μας ζητηθεί να επιστρέψουμε κεφάλαια απεσταλμένα από Μέθοδο πληρωμής που δεν είναι στο όνομά σας, ενδέχεται να χρεώσουμε τέλος διαχείρισης ύψους 10 EUR ανά επιστροφή αποστολής.

8.10. Οι αποστολές ενδέχεται να υπόκεινται σε όρια αποστολής λόγω απαιτήσεων ασφαλείας και νομικών απαιτήσεων. Αυτά τα όρια καθορίζονται δυναμικά ανάλογα με την κατάσταση επαλήθευσής σας και τη μέθοδο αποστολής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ανάλογα με την κατάσταση επαλήθευσής σας τα όριά σας αποστολής μπορεί να είναι υψηλότερα από τα όρια αναλήψεων ή δαπανών. Μπορείτε να δείτε αυτά τα όρια ανά πάσα στιγμή στη σχετική ενότητα του προφίλ του Λογαριασμού σας Skrill.

8.11. Οι αποστολές υπόκεινται σε τέλη μετατροπής νομισμάτων (εάν ισχύει). Δείτε την παράγραφο 13 για λεπτομέρειες.

8.12. Δεν πρέπει να κάνετε αποστολή χρησιμοποιώντας μετρητά. Με την επιφύλαξη απαίτησης περαιτέρω αποζημίωσης, εάν χρειαστεί να προβούμε σε οποιεσδήποτε ενέργειες στον Λογαριασμό σας Skrill ως αποτέλεσμα της αποστολής μετρητών που κάνατε, ενδέχεται να χρεώσουμε τέλος διαχείρισης ύψους 10 EUR.

9. Αποστολή πληρωμών

9.1. Για να στείλετε μια πληρωμή, πρέπει να εγκρίνετε την πληρωμή με τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασής σας. Μπορεί επίσης να σας κάνουμε πρόσθετες ερωτήσεις ασφάλειας που σχετίζονται με εσάς ή τον Λογαριασμό σας Skrill. Εάν ο Λογαριασμός σας Skrill προστατεύεται με πρόσθετα μέτρα ασφαλείας όπως διακριτικά κωδικού πρόσβασης, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας παρέχονται με αυτά τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Εάν ο Λογαριασμός σας Skrill έχει ενεργοποιηθεί για την πραγματοποίηση μαζικών πληρωμών, ενημερώνεστε σχετικά με τη διαδικασία για την πραγματοποίηση τέτοιων πληρωμών στο σχετικό εγχειρίδιο ενοποίησης.

9.2. Κάθε αποδέκτης μιας πληρωμής που θέλετε να στείλετε μέσω της εταιρείας μας πρέπει να έχει ένα έγκυρο μέσο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την ταυτοποίησή του. Για τις περισσότερες υπηρεσίες μας αυτό το μέσο ταυτοποίησης θα είναι μια έγκυρη διεύθυνση e-mail αλλά ενδέχεται να απαιτούνται άλλα μέσα ταυτοποίησης για τις άλλες υπηρεσίες μας (για παράδειγμα για τις υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων Skrill iT, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παρέχετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του αποδέκτη).

9.3. Εάν σας ζητηθεί να παρέχετε τις λεπτομέρειες της διεύθυνσης e-mail του αποδέκτη ή άλλο μέσο ταυτοποίησης, όπου ισχύει, πρέπει να ασκήσετε τη δέουσα επιμέλεια για να πληκτρολογήσετε σωστά τα ακριβή στοιχεία του αποδέκτη της πληρωμής. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία ως μοναδικό αναγνωριστικό για να προσδιορίσουμε τον αποδέκτη για τον οποίο προορίζεται η πληρωμή την οποία εσείς μας δίνετε εντολή να διεκπεραιώσουμε. Άλλες πληροφορίες που παρέχετε μαζί με το μέσο ταυτοποίησης του αποδέκτη μπορεί να παραβλέπονται και δεν θα φέρουμε ευθύνη για τυχόν σφάλμα που γίνεται όταν καταχωρείτε το μέσο ταυτοποίησης του αποδέκτη.

9.4. Εάν η διεύθυνση e-mail του αποδέκτη για τον οποίο προορίζεται η πληρωμή έχει καταχωρηθεί εγγραφεί στην εταιρεία μας, τα κεφάλαια θα πιστωθούν άμεσα στον Λογαριασμό Skrill που συνδέεται με την εν λόγω διεύθυνση e-mail. Μόλις τα κεφάλαια πιστωθούν στον Λογαριασμό Skrill του αποδέκτη, η συναλλαγή γίνεται μη αναστρέψιμη.

9.5. Εάν η διεύθυνση e-mail του αποδέκτη δεν έχει καταχωρηθεί στην εταιρεία μας, θα στείλουμε μια ειδοποίηση μέσω e-mail στην εν λόγω διεύθυνση e-mail με οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προβάλετε αξίωση πληρωμής και να τη λάβετε. Εάν ο αποδέκτης δεν αξιώσει την πληρωμή εντός 14 ημερών, η συναλλαγή θα ακυρωθεί και τα κεφάλαια θα σας επιστραφούν. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη συναλλαγή οποιαδήποτε στιγμή προτού πιστωθούν τα κεφάλαια στον Λογαριασμό Skrill του παραλήπτη. Για να ακυρώσετε μια συναλλαγή, πρέπει να συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Skrill, να εντοπίσετε τη σχετική συναλλαγή στο ιστορικό συναλλαγών σας και να επιλέξετε «Ακύρωση».

9.5(A). Για να παρέχετε μεταφορά χρημάτων μέσω της υπηρεσίας μας μεταφοράς χρημάτων Skrill iT, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τρίτους διαμεσολαβητές για να ολοκληρώσουμε τη μεταφορά χρημάτων προς έναν αποδέκτη εάν ο αποδέκτης δεν διαθέτει Λογαριασμό Skrill. Κατά συνέπεια, κατά την παροχή αυτής της υπηρεσίας, τα κεφάλαια θα πιστώνονται άμεσα στον Λογαριασμό Skrill του αντίστοιχου διαμεσολαβητή. Στη συνέχεια, ο εν λόγω διαμεσολαβητής οφείλει να διασφαλίσει την προώθηση της πληρωμής στον αποδέκτη. Ως αποτέλεσμα, οι παράγραφοι 9.4 και 9.5 δεν θα ισχύουν για την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill iT. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 15.4, οι υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης για την προώθηση των κεφαλαίων παύουν να υφίστανται μετά την πίστωση των εν λόγω κεφαλαίων από εμάς στον Λογαριασμό Skrill του αντίστοιχου διαμεσολαβητή. Ως αποτέλεσμα, μετά την εν λόγω πίστωση, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την προώθηση των εν λόγω κεφαλαίων από τον αντίστοιχο διαμεσολαβητή.

9.6. Μπορείτε να κάνετε επαναλαμβανόμενες πληρωμές δημιουργώντας μια εντολή επαναλαμβανόμενων πληρωμών στον Λογαριασμό σας Skrill. Μπορείτε να ακυρώσετε την εντολή επαναλαμβανόμενης πληρωμής για μελλοντικές πληρωμές οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας σύνδεση στον Λογαριασμό σας Skrill και ακυρώνοντάς την. Δεν θα μπορείτε να ακυρώσετε συναλλαγές που έχουν πιστωθεί ήδη στον αποδέκτη. Οι αυτόματες μεταφορές χρημάτων σε τακτική ή επαναλαμβανόμενη βάση δεν παρέχονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Skrill iT εάν ο αποδέκτης δεν διαθέτει Λογαριασμό Skrill και συνεπώς αυτή η παράγραφος 9.6 δεν θα ισχύει για εκείνη την υπηρεσία.

9.7 Οι πληρωμές υπόκεινται σε όρια πληρωμών λόγω απαιτήσεων ασφάλειας και νομικών απαιτήσεων. Αυτά τα όρια καθορίζονται δυναμικά ανάλογα με την κατάσταση επαλήθευσής σας. Μπορείτε να δείτε αυτά τα όρια ανά πάσα στιγμή στο προφίλ του Λογαριασμού σας Skrill. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι τα όριά σας είναι κατάλληλα για την κάλυψη της πληρωμής που προτίθεστε να κάνετε καθώς και τυχόν ισχυόντων τελών συμπεριλαμβανομένων τελών εξυπηρέτησης και τελών μετατροπής νομισμάτων. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο αποδέκτης μιας πληρωμής μπορεί επίσης να υπόκειται σε όρια δαπανών και αναλήψεων και αυτό μπορεί να επηρεάσει την πρόσβαση του αποδέκτη στα κεφάλαια που προτίθεστε να στείλετε.

9.8. Εάν καθυστερήσουμε όσον αφορά την εκτέλεση της πληρωμής που εσείς μας δώσατε εντολή να πραγματοποιήσουμε, μπορείτε να μας ζητήσετε να επικοινωνήσουμε με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής του αποδέκτη και να του ζητήσουμε να την πιστώσουν σαν να είχε παραληφθεί τη σωστή ημέρα.

9.9. Η αποστολή πληρωμών υπόκειται σε τέλη συμπεριλαμβανομένων τελών μετατροπής νομισμάτων (αν ισχύει) ανάλογα με τον τύπο της πληρωμής που πραγματοποιείτε και τον τύπο του Λογαριασμού Skrill που κατέχετε. Δείτε την παράγραφο 13 για λεπτομέρειες.

9.A Τρίτοι πάροχοι

9.A.1. Μπορείτε να δώσετε εντολή σε έναν Τρίτο πάροχο να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες στον Λογαριασμό σας Skrill ή να πραγματοποιήσει πληρωμές από τον Λογαριασμό σας Skrill υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά την ταυτότητά του και ενεργεί σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις (αλλά εάν δεν αναφερθεί κάτι διαφορετικό από εμάς, δεν πρέπει να δίνετε τα στοιχεία ασφαλείας σας σε τρίτο). Θα μεταχειριζόμαστε οποιαδήποτε εντολή από Τρίτο πάροχο σαν να προέρχεται από εσάς.

9.A.2. Μπορεί να αρνηθούμε να επιτρέψουμε σε Τρίτο πάροχο την πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Skrill εάν μας ανησυχεί μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη πρόσβαση από τον εν λόγω Τρίτο πάροχο. Πριν κάνουμε κάτι τέτοιο θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά και θα εξηγήσουμε τους λόγους μας για αυτό, εκτός εάν δεν είναι εύλογα πρακτικό, στην οποία περίπτωση θα σας ειδοποιήσουμε αμέσως μετά.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε με τον τρόπο που θεωρούμε ως πλέον κατάλληλο για τις περιστάσεις.  Δεν θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τους λόγους μας εάν στην περίπτωση αυτή θα υπονομευτούν τα εύλογα μέτρα ασφαλείας μας ή θα είναι άλλως παράνομο.  Ενδέχεται να καταστήσουμε διαθέσιμο σε έναν Τρίτο πάροχο ένα συγκεκριμένο μέσο πρόσβασης στον Λογαριασμό σας Skrill. Εάν το κάνουμε, και ο πάροχος αποπειραθεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Λογαριασμό σας Skrill με διαφορετικό τρόπο, ίσως αρνηθούμε να επιτρέψουμε την πρόσβαση.

9.A.3. Εάν νομίζετε ότι μια πληρωμή μπορεί να έχει γίνει εσφαλμένα ή είναι μη εξουσιοδοτημένη, πρέπει να μας ενημερώσετε το ταχύτερο δυνατόν ακόμα και στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε έναν Τρίτο πάροχο.

10. Λήψη κεφαλαίων

10.1. Εάν παραλάβατε κεφάλαια στον Λογαριασμό σας Skrill, θα σας στείλουμε ειδοποίηση μέσω e-mail και θα εμφανίσουμε την πληρωμή ως συναλλαγή «Λήψη χρημάτων» στο ιστορικό συναλλαγών σας, μαζί με την ημερομηνία λήψης (ημερομηνία αξίας για τη χρέωση), τις προμήθειες που χρεώνονται και, όπου ισχύει, τυχόν συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται. Σε κάθε συναλλαγή δίδεται ένα μοναδικό αναγνωριστικό συναλλαγής και κάθε συναλλαγή εμφανίζεται στο ιστορικό συναλλαγών. Δεν θα παραποιήσουμε ή θα τροποποιήσουμε πληροφορίες που εμφανίζονται στο ιστορικό με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές σας. Πρέπει να διασταυρώνετε τις εισερχόμενες πληρωμές με το δικά σας αρχεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

10.2. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η λήψη κεφαλαίων στον Λογαριασμό σας Skrill δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είναι δυνατή η αντιστροφή αυτών των συναλλαγών. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να προβούμε σε αντιστροφή πληρωμής εάν ο πληρωτής ή η τράπεζα του πληρωτή ή ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμής έχει προβεί σε αντιστροφή χρέωσης ή σε άλλη αντιστροφή αποστολής ή άλλης πληρωμής (ή είναι εύλογα πιθανό να προβεί σε αντιστροφή χρέωσης ή άλλη αντιστροφή) που χρησιμοποιήθηκε για να χρηματοδοτήσει την πληρωμή σας.

10.3. Εάν κάποιο άτομο έλαβε μια ειδοποίηση πληρωμής από εμάς που υποδεικνύει ότι κάποιος του έστειλε κεφαλαία σε διεύθυνση e-mail που δεν έχει καταχωρηθεί, δεν θα του πιστωθεί η πληρωμή μέχρι να υπάρξει αξίωση για αυτή σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο e-mail ειδοποίησης. Μέχρι τότε, δεν θα υπάρχει συμβατική σχέση ή σχέση καταπίστευσης μεταξύ της εταιρείας και του αποδέκτη για τον οποίο προορίζεται η πληρωμή. Τα κεφάλαια συνεχίζουν να ανήκουν στον αποστολέα.

10.4. Μπορείτε να ζητήσετε πληρωμή από κάποιον χρησιμοποιώντας την υπηρεσία «Λήψη χρημάτων» από τον Λογαριασμό σας Skrill. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτήν την υπηρεσία μόνο για μη αμφισβητούμενα ποσά τα οποία σας οφείλει κάποιος και τα οποία είναι προς πλήρη εξόφληση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία περισσότερες από μία φορές για να ζητήσετε την ίδια πληρωμή. Αυτή η υπηρεσία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως εργαλείο είσπραξης οφειλών ή αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη οφειλών. Εάν το άτομο που σας οφείλει την πληρωμή σας ζητήσει να μην χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία «Λήψη χρημάτων» της Skrill για να του ζητήσετε πληρωμή, πρέπει να συμμορφωθείτε με αυτό το αίτημα ανεξάρτητα από το βάσιμο της αξίωσής σας. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την υπηρεσία, πρέπει να διασφαλίζετε ότι έχετε δικαίωμα επικοινωνίας με το άτομο έναντι του οποίου εγείρετε την αξίωση. Απαγορεύεται αυστηρά να ζητάτε χρήματα μέσω της υπηρεσίας «Λήψη χρημάτων» του Λογαριασμού σας Skrill από άτομο που δεν σας οφείλει το ποσό που ζητάτε· που δεν είναι επιλέξιμο να ανοίξει Λογαριασμό Skrill (για παράδειγμα ανήλικοι)· που δεν έχει δώσει ή έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του/της για τη λήψη αίτησης πληρωμής μέσω της υπηρεσίας «Λήψη χρημάτων» και θα δικαιούμαστε να απαιτήσουμε αποζημίωση για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν κατά παράβαση της παρούσας παραγράφου.

10.5. Η λήψη πληρωμών υπόκειται σε τέλη και προμήθειες συναλλαγματικής ισοτιμίας, ανάλογα με τον τύπο πληρωμής που λαμβάνετε και τον τύπο Λογαριασμού Skrill που διαθέτετε. Δείτε την παράγραφο 13 για λεπτομέρειες.

11. Απαγορευμένες συναλλαγές

11.1. Απαγορεύεται αυστηρά να στέλνετε ή να λαμβάνετε πληρωμές για την πώληση ή την προμήθεια των κάτωθι: προϊόντων καπνού, φαρμάκων που χορηγούνται με συνταγή, ναρκωτικών και σύνεργων χρήσης ναρκωτικών, όπλων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά μαχαιριών, πολυβόλων, πυροβόλων ή πυρομαχικών), αποκωδικοποιητών δορυφορικής και καλωδιακής τηλεόρασης, πορνογραφίας, υλικού που απευθύνεται σε ενήλικες, υλικού που υποδαυλίζει τη βία, το μίσος, τον ρατσισμό ή θεωρείται άσεμνο, ταυτοτήτων και αδειών εκδοθέντων από κρατικούς φορείς συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων και νέων αντικειμένων και τυχόν παραποιημένων προϊόντων, μη αδειοδοτημένων ή παράνομων λαχειοφόρων αγορών ή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της χρήσης ή της συμμετοχής σε παράνομες χαρτοπαιχτικές λέσχες), μη εγγεγραμμένων κοινωφελών υπηρεσιών, αντικειμένων που ενθαρρύνουν ή διευκολύνουν παράνομες δραστηριότητες, προπληρωμένων χρεωστικών καρτών ή άλλων καρτών αποθηκευμένης αξίας που δεν συνδέονται με έναν συγκεκριμένο έμπορο και δεν περιορίζονται σε αγορές συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, της διεκπεραίωσης από τρίτους ή των προϊόντων ή των υπηρεσιών συγκέντρωσης μέσων πληρωμών, της πολυεπίπεδης εμπορίας, των πυραμιδωτών συστημάτων πωλήσεων ή συστημάτων Ponzi, προγραμμάτων μήτρας ή άλλων προγραμμάτων γρήγορου πλουτισμού ή επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής απόδοσης, αγαθών ή υπηρεσιών που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, μη κωδικοποιημένων/κακώς κωδικοποιημένων παίγνιων, χρονομεριστικών μισθώσεων ή πληρωμών κράτησης ακινήτων (εντός και εκτός σχεδίου). Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να προσθέτουμε κατηγορίες απαγορευμένων συναλλαγών είτε στους παρόντες Όρους χρήσης είτε σε αποδεκτή πολιτική χρήσης που θα δημοσιεύεται στον Δικτυακό μας τόπο.

11.2. Απαγορεύεται αυστηρά να κάνετε ή να λαμβάνετε πληρωμές από φυσικά πρόσωπα ή οντότητες που παρέχουν παράνομες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των παράνομων αθλητικών στοιχημάτων, των παιχνιδιών καζίνο και των παιχνιδιών πόκερ. Μπορεί να αναστείλουμε ή να προβούμε στον τερματισμό του Λογαριασμού σας Skrill ανά πάσα στιγμή ή να αρνηθούμε να εκτελέσουμε ή να προβούμε στην αντιστροφή μιας συναλλαγής εάν πιστεύουμε ότι χρησιμοποιείτε ή έχετε χρησιμοποιήσει άμεσα ή έμμεσα τον Λογαριασμό σας Skrill για ή σε σχέση με παράνομες συναλλαγές τυχερών παιχνιδιών. Αυτή η λίστα δεν είναι εξαντλητική και αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι δεν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για συναλλαγές που μπορεί να θεωρούνται παράνομες στη δικαιοδοσία σας.

11.3. Εάν διαμένετε σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Οι εν λόγω χώρες θα αναγράφονται στον Δικτυακό τόπο και θα ενημερώνονται κατά καιρούς. Αυτή η λίστα δεν είναι εξαντλητική και μπορούμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, να αποφασίσουμε τη διακοπή της παροχής ή την απαγόρευση των υπηρεσιών μας σε άλλες χώρες οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα αναστολής ή τερματισμού του Λογαριασμού σας Skrill ανά πάσα στιγμή εάν πιστεύουμε εύλογα ότι πρέπει να το πράξουμε σύμφωνα με τον νόμο προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με συστάσεις που εκδίδει σχετική κρατική αρχή ή αναγνωρισμένος οργανισμός για την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος.

11.4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του Λογαριασμού σας Skrill για τυχόν παράνομους σκοπούς συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απάτης και της νομιμοποίησης κερδών από παράνομες δραστηριότητες. Θα αναφέρουμε τυχόν παράνομη δραστηριότητα στη σχετική υπηρεσία επιβολής του νόμου. Δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό σας Skrill σε προσπάθεια να καταχραστείτε, να εκμεταλλευτείτε ή να παρακάμψετε τους περιορισμούς χρήσης που επιβάλλει ένας έμπορος στις υπηρεσίες που παρέχει.

11.5. Μπορείτε να δέχεστε πληρωμές για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων μόνο κατόπιν έγκρισης από εμάς κατά την απόλυτη κρίση μας. Σε αυτές τις κατηγορίες επιχειρήσεων περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κάτωθι: επιχειρήσεις μετατροπής συναλλάγματος ή εμβασμάτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και αγοραστηρίων χρημάτων ταξιδιού· η συγκέντρωση οποιασδήποτε μορφής δωρεών ή πληρωμών για κοινωφελείς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις· η εμπορίας φυσικών πόρων όπως πολύτιμων μετάλλων ή λίθων· η ζωντανή μετάδοση· η πώλησης ή προμήθεια οινοπνευματωδών ποτών· η πώλησης ή προμήθεια συμπληρωμάτων διατροφής και εναλλακτικών προϊόντων υγείας· κάποια άλλη κατηγορία επιχειρήσεων που δημοσιεύεται σε μια αποδεκτή πολιτική χρήσης στον Δικτυακό τόπο κατά διαστήματα. Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για το εάν η επιχείρησή σας εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να προσθέτουμε κατηγορίες επιχειρήσεων που χρειάζονται έγκριση είτε στους παρόντες Όρους χρήσης είτε σε αποδεκτή πολιτική χρήσης που θα δημοσιεύεται στον Δικτυακό μας τόπο.

11.6. Εάν εκτελέσετε ή αποπειραθείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε συναλλαγή κατά παράβαση των απαγορεύσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα παράγραφο 11 ή χωρίς την απαραίτητη έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 11.5, διατηρούμε το δικαίωμα: να αντιστρέψουμε τη συναλλαγή· και/ή να κλείσουμε ή να αναστείλουμε τον Λογαριασμό σας Skrill· και/ή να αναφέρουμε τη συναλλαγή στη σχετική υπηρεσία επιβολής του νόμου· και/ή να προβάλλουμε απαίτηση αποζημίωσης από εσάς· και να σας χρεώσουμε τέλος διαχείρισης ύψους 150 EUR εάν προβούμε σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω.

11.7. Συνιστά δική σας και όχι δική μας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι στέλνετε ή λαμβάνετε πληρωμές σε/από φυσικά πρόσωπα ή οντότητες μόνο για την πώληση ή την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών τις οποίες μπορεί να παρέχετε ή να λαμβάνετε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Το γεγονός απλώς ότι ένα φυσικό πρόσωπο ή μια οντότητα κάνει δεκτές πληρωμές μέσω της εταιρείας μας δεν αποτελεί ένδειξη της νομιμότητας της προμήθειας ή της παροχής των αγαθών και των υπηρεσιών τους. Εάν δεν είστε σίγουροι σχετικά με τη νομιμότητα μια προμήθειας ή αγοράς, δεν πρέπει να συνεχίσετε στην πληρωμή σας.

12. Ανάληψη κεφαλαίων

12.1. Μπορείτε να ζητήσετε μια ανάληψη του συνόλου ή μέρους των κεφαλαίων που βρίσκονται στον Λογαριασμό σας Skrill ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Skrill και να επιλέξετε μια μέθοδο ανάληψης και να καταχωρήσετε το ποσό προς ανάληψη. Οι μέθοδοι ανάληψης είναι υπηρεσίες πληρωμής που παρέχονται τουλάχιστον εν μέρει από τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (για παράδειγμα η τράπεζα στην οποία διατηρείτε τραπεζικό λογαριασμό). Δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης μεθόδου ανάληψης και μπορεί να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την παροχή μιας συγκεκριμένης μεθόδου ανάληψης ανά πάσα στιγμή χωρίς να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 17 υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει τουλάχιστον μία μέθοδος ανάληψης διαθέσιμη για εσάς. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η πληρωμή της ανάληψης λαμβάνεται από εσάς με τη συμμετοχή ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμής (όπως της τράπεζας στην οποία διατηρείτε τραπεζικό λογαριασμό), δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την πληρωμή της ανάληψης αφού παραληφθούν τα κεφάλαια της ανάληψης από τον παροχό σας υπηρεσιών πληρωμής.

12.2. Ο Λογαριασμός σας Skrill υπόκειται σε όρια ανάληψης. Τα εν λόγω όρια προσαρμόζονται δυναμικά ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου ταυτοποίησης που διαθέτουμε για εσάς. Μπορείτε να βλέπετε τα όρια ανάληψής σας ανά πάσα στιγμή στο προφίλ του Λογαριασμού σας Skrill. Προτού αποστείλετε κεφάλαια στον Λογαριασμό σας Skrill, πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα τρέχοντα όριά σας ανάληψης και δαπανών πληρούν τις απαιτήσεις σας ανάληψης και δαπανών καθώς δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να υπερβείτε αυτά τα όρια με βάση τον νόμο.

12.3. Εάν η αίτησή σας ανάληψης υπερβεί το τρέχον όριο, μπορεί να απορρίψουμε την αίτησή σας και να σας ζητήσουμε να μας στείλετε έγγραφα που επαληθεύουν την ταυτότητα και τη διεύθυνσή σας προτού σας επιτραπεί η ανάληψη κεφαλαίων ή να συνεργαστείτε άλλως μαζί μας για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας.

12.4. Οι αναλήψεις υπόκεινται σε τέλη μετατροπής νομισμάτων (εάν ισχύει). Δείτε την παράγραφο 13 για λεπτομέρειες.

12.5. Για τους σκοπούς μιας συναλλαγής ανάληψης, είμαστε πληρωτές και όχι πάροχος υπηρεσιών πληρωμής.

12.6. Δεν πρέπει να κάνετε ανάληψη σε τραπεζικό λογαριασμό ή άλλη Μέθοδο πληρωμής εάν δεν είστε ο κατονομαζόμενος κάτοχος. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τυχόν παραβίαση της εν λόγω απαίτησης και τυχόν απόπειρα χρήσης Μεθόδου πληρωμής της οποίας δεν είστε ο κατονομαζόμενος κάτοχος θα αντιμετωπίζεται ως δόλια ενέργεια. Με την επιφύλαξη απαίτησης περαιτέρω αποζημίωσης, εάν χρειαστεί να ερευνήσουμε μια ανάληψη προς μια Μέθοδο πληρωμής που δεν είναι στο όνομά σας, ενδέχεται να χρεώσουμε τέλος διαχείρισης ύψους έως και 10 EUR.

12.7. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία πληρωμής που καταχωρείτε όταν κάνετε ανάληψη κεφαλαίων είναι σωστά και πλήρη. Δεν θα φέρουμε ευθύνη για κεφάλαια για τα οποία έχει γίνει ανάληψη και έχουν σταλεί σε λανθασμένο λογαριασμό στις περιπτώσεις που αυτό οφείλεται στην παροχή εσφαλμένων στοιχείων πληρωμής από εσάς. Όταν κάνετε ανάληψη σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο αριθμός λογαριασμού, ο κωδικός τράπεζας, ο αριθμός IBAN και/ή BIC/SWIFT είναι σωστοί. Εάν έχετε κάνει ανάληψη κεφαλαίων σε λανθασμένο λογαριασμό, μπορείτε να ζητήσετε να σας βοηθήσουμε με την επιστροφή τους. Ωστόσο, θα σας χρεώσουμε τέλος διαχείρισης έως και 25 EUR για αυτό και δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι οι προσπάθειες επιστροφής θα είναι επιτυχείς.

13. Προμήθειες

13.1. Οι προμήθειες εξαρτώνται από το εάν χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό σας Skrill για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

13.2. Μπορείτε να δείτε τις προμήθειες που σχετίζονται με συναλλαγές ανά πάσα στιγμή στην ενότητα «Προμήθειες» του Δικτυακού μας τόπου. Ισχύουν επιπλέον προμήθειες για Λογαριασμούς Skrill που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.7 παραπάνω. Πρέπει να εκτυπώσετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη και να διατηρήσετε αντίγραφο της ενότητας «Προμήθειες» μαζί με αντίγραφο των παρόντων Όρων χρήσης. Για σκοπούς σαφήνειας, η ενότητα «Προμήθειες» συνιστά μέρος των παρόντων Όρων χρήσης. Οι προμήθειες υπόκεινται σε αλλαγές σύμφωνα με την παράγραφο 17. Υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί επιβάλλουμε πρόσθετες προμήθειες όπως ορίζονται στις παραγράφους 8.3, 8.9, 8.12, 11.6, 12.6 και 12.7.

13.3. Οι συναλλαγές σας μπορεί να υπόκεινται σε μετατροπές νομισμάτων. Εάν κάνετε μια πληρωμή από τον Λογαριασμό σας Skrill που εκφράζεται σε ένα νόμισμα προς έναν Λογαριασμό Skrill που εκφράζεται σε άλλο νόμισμα, θα σας ζητηθεί είτε να κάνετε την πληρωμή στο νόμισμα του Λογαριασμού σας Skrill είτε σε άλλο νόμισμα. Εάν επιλέξετε το νόμισμα του Λογαριασμού σας Skrill, ο αποδέκτης θα πληρώσει την προμήθεια μετατροπής στο νόμισμα του Λογαριασμού του/της Skrill. Εάν επιλέξετε το νόμισμα του Λογαριασμού Skrill του αποδέκτη, θα πληρώσετε την προμήθεια για τη μετατροπή στο νόμισμα της πληρωμής. Εάν επιλέξετε νόμισμα που δεν είναι ούτε το νόμισμα του Λογαριασμού σας Skrill ούτε το νόμισμα του Λογαριασμού Skrill του αποδέκτη, θα πληρώσετε την προμήθεια μετατροπής στο νόμισμα της πληρωμής και ο αποδέκτης θα πληρώσει την προμήθεια για τη μετατροπή του νομίσματος της πληρωμής στο νόμισμα του Λογαριασμού του/της Skrill.

13.4. Για κάθε μετατροπή νομίσματος, θα εφαρμόζουμε τη μέση ημερήσια διατραπεζική τιμή αγοράς που δημοσιεύεται από έναν τρίτο πάροχο δεδομένων ξένου συναλλάγματος (Reuters) στην οποία προσθέτουμε μια προμήθεια συναλλάγματος η οποία εμφανίζεται στην ενότητα «Προμήθειες» του Δικτυακού τόπου. Η προμήθεια συναλλάγματος είναι πληρωτέα πέραν της προμήθειας συναλλαγής. Όταν οι προμήθειες χρεώνονται σε EUR, δεν θα εφαρμόζουμε προμήθεια συναλλάγματος αλλά θα μετατρέπουμε το ποσό σε EUR στο νόμισμα του Λογαριασμού σας Skrill στην ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμίας χονδρικής.

13.5. Οι προμήθειές μας εκφράζονται σε EUR είτε ως ποσοστό επί μιας συναλλαγής είτε ως προκαθορισμένο ποσό. Σε περιπτώσεις που προκαθορισμένα ποσά προμηθειών εμφανίζονται σε νόμισμα άλλο από το EUR, αυτό γίνεται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Εάν οι προμήθειες αφαιρούνται από ένα υπόλοιπο ή μια συναλλαγή που εκφράζεται σε διαφορετικό νόμισμα, το ποσό προμήθειας σε EUR θα μετατρέπεται σε ισάξια προμήθεια στο άλλο νόμισμα με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες χονδρικής Skrill που ισχύουν εκάστοτε (όπως εμφανίζεται στην ενότητα «Προμήθειες» του Δικτυακού τόπου στην ενότητα «Προμήθειες μετατροπής νομισμάτων») και στη συνέχεια θα αφαιρείται. Δεν θα εφαρμόζεται προμήθεια συναλλάγματος στις μετατροπές νομισμάτων των προμηθειών.

13.6. Οι προμήθειες που καταβάλλονται από εσάς θα αφαιρούνται από το υπόλοιπο του Λογαριασμού σας Skrill και μας εξουσιοδοτείτε δια του παρόντος να το πράξουμε. Οι προμήθειες συναλλαγής θα χρεώνονται όταν ολοκληρώνεται η εκτέλεση της συναλλαγής. Εάν το υπόλοιπο του Λογαριασμού σας Skrill δεν επαρκεί για να καλύψει τις προμήθειες, μπορεί να αρνηθούμε να εκτελέσουμε την πληρωμή. Οι προμήθειες αντιστροφής ή αντιστροφής χρέωσης θα αφαιρούνται όταν προκύπτουν.

13.7. Εάν η αφαίρεση προμηθειών έχει ως αποτέλεσμα αρνητικό υπόλοιπο στον Λογαριασμό σας Skrill, θα σας ζητηθεί να αποπληρώσετε ένα τέτοιο αρνητικό υπόλοιπο αποστέλλοντας επαρκή κεφάλαια στον Λογαριασμό σας Skrill. Τυχόν αδυναμία σας να το πράξετε συνιστά παραβίαση των παρόντων Όρων χρήσης. Η αποπληρωμή του αρνητικού υπολοίπου καθίσταται άμεσα πληρωτέα χωρίς ειδοποίηση. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να σας στέλνουμε υπενθυμίσεις ανά πάσα στιγμή ότι χρειάζεστε να αποστείλετε κεφάλαια ή να λάβετε άλλα μέτρα είσπραξης οφειλών συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ανάθεσης σε εταιρεία είσπραξης οφειλών ή δικηγόρους ή της κίνησης διαδικασιών για τη διεκδίκηση της οφειλής. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε σε εσάς τα έξοδα με τα οποία έχουμε επιβαρυνθεί ευλόγως σε σχέση με οποιαδήποτε προσπάθεια είσπραξης οφειλών ή επιβολής πληρωμής.

14. Τα δεδομένα σας

14.1. Δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση όσον αφορά την πρόσβαση σε, την επεξεργασία και την τήρηση οποιωνδήποτε πληροφοριών παρέχετε σε εμάς, προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες πληρωμής σε εσάς. Αυτό δεν επηρεάζει τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να αποσύρετε αυτή τη συγκατάθεση κλείνοντας τον Λογαριασμό σας Skrill. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας κατ' αυτόν τον τρόπο, θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό, αλλά μπορεί να συνεχίσουμε να τα υποβάλλουμε σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς για τους οποίους έχουμε νόμιμο λόγο να το πράξουμε, όπως όταν απαιτείται από τον νόμο να τηρούμε αρχείο των συναλλαγών.

14.2 Η επεξεργασία των δεδομένων σας διέπεται από τη Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου την οποία μπορείτε να βρείτε στον Δικτυακό μας τόπο. Κάνοντας δεκτούς τους παρόντες Όρους χρήσης, συμφωνείτε επίσης με τους όρους της Δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απόρρητου της εταιρείας μας. Πρέπει να εκτυπώσετε και να διατηρήσετε αντίγραφο της Δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου μαζί με τους παρόντες Όρους χρήσης.

14.3. Από προεπιλογή θα λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία μέσω e-mail τα οποία θα σας ενημερώνουν για νέες δυνατότητες προϊόντων, εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, ειδικές προσφορές κ.λπ. Κάνοντας δεκτούς τους εν λόγω Όρους χρήσης, συμφωνείτε να λαμβάνετε τέτοια ενημερωτικά δελτία μέσω e-mail σε τακτική βάση. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από εμάς, μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας σύνδεση στον Λογαριασμό σας Skrill και αλλάζοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο προφίλ του Λογαριασμού σας Skrill. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία επικοινωνώντας με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Κάθε ενημερωτικό δελτίο που θα λαμβάνετε μέσω e-mail θα σας δίνει την επιλογή να καταργήσετε την εγγραφή σας από οποιοδήποτε μελλοντικό ενημερωτικό δελτίο.

15. Ευθύνη

15.1. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πληρωμής ή πληρωμής που εκτελέστηκε εσφαλμένα λόγω δικού μας σφάλματος, θα επιστρέψουμε το ταχύτερο δυνατόν το ποσό της πληρωμής συμπεριλαμβανομένων όλων των προμηθειών που αφαιρέθηκαν από αυτό. Αυτό δεν θα ισχύει:

15.1.1. σε περιπτώσεις όπου η μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή προέρχεται από την αδυναμία σας να διατηρήσετε την ασφάλεια των εξατομικευμένων χαρακτηριστικών ασφαλείας του Λογαριασμού σας Skrill σύμφωνα με την παράγραφο 6 των παρόντων Όρων χρήσης, στην οποία περίπτωση παραμένετε υπόχρεοι για τις πρώτες 35 GBP (ή ισοδύναμο ποσό στο νόμισμα του Λογαριασμού σας Skrill) εάν δεν ισχύει η παράγραφος 15.1.3·

15.1.2. εάν δεν μας ειδοποιήσετε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σχετικά με οποιαδήποτε απώλεια του κωδικού πρόσβασής σας ή άλλου συμβάντος που μπορεί εύλογα να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Λογαριασμού σας Skrill αφού έχει περιέλθει στην αντίληψή σας ένα τέτοιο γεγονός, στην οποία περίπτωση παραμένετε υπόχρεοι για τις ζημιές που θα υποστούμε μέχρι να μας ειδοποιήσετε·

15.1.3. εάν η συναλλαγή ήταν μη εξουσιοδοτημένη αλλά έχετε ενεργήσει δολίως ή έχετε θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Λογαριασμού σας Skrill εσκεμμένα ή λόγω σοβαρής αμέλειας, στην οποία περίπτωση θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις ζημιές· ή

15.1.4. εάν δεν αμφισβητήσετε και δεν μας επιστήσετε την προσοχή μας όσον αφορά τη μη εξουσιοδοτημένη ή λανθασμένα εκτελεσμένη συναλλαγή εντός 13 μηνών από την ημερομηνία της συναλλαγής.

15.2. Εάν δεν έχετε ενεργήσει δολίως, η παράγραφος 15.1.1 δεν θα ισχύει σε συναλλαγές που γίνονται αφού μας έχετε ειδοποιήσει σύμφωνα με την παράγραφο 6.2, σε περιπτώσεις όπου δεν σας παρείχαμε κατάλληλα μέσα ειδοποίησης ή όπου χρειάζεται να χρησιμοποιούμε αυστηρό έλεγχο ταυτότητας πελατών και δεν το πράξαμε, στην οποία περίπτωση παραμένουμε υπόχρεοι και θα επιστρέφουμε τα χρήματα σε εσάς για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή το ταχύτερο δυνατόν.

15.3. Με την επιφύλαξη των προαναφερόμενων, σας ζητείται να ελέγχετε το ιστορικό συναλλαγών του Λογαριασμού σας Skrill ανά τακτά διαστήματα και να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών άμεσα εάν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς.

15.4. Σε περίπτωση εσφαλμένης πληρωμής ή μιας πληρωμής που κατευθύνθηκε εσφαλμένα, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε και να ανακτήσετε τέτοιες πληρωμές.

15.5. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν διακοπή της λειτουργίας ή υποβάθμιση της υπηρεσίας μας ή για διακοπές λειτουργίας ή υποβαθμίσεις των υπηρεσιών διαμεσολαβητών στους οποίους βασιζόμαστε για την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με το παρόν, εφόσον μια τέτοια διακοπή λειτουργίας ή υποβάθμιση οφείλεται σε ασυνήθιστες και απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της σφαίρας ελέγχου μας ή ελέγχου του διαμεσολαβητή που επηρεάζεται.

15.6. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν έμμεσες ή παρεπόμενες απώλειες συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλειας κερδών, της απώλειας επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της απώλειας φήμης. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που οφείλονται στη συμμόρφωσή μας με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

15.7. Καμία διάταξη των παρόντων Όρων χρήσης δεν θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ευθύνης για θάνατο ή τραυματισμό λόγω αμέλειας ή για δόλο ή δόλια παραπλανητική παρουσίαση ή για κανονιστικές ρυθμίσεις ευθύνης που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να τροποποιηθούν κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών.

15.8. Η υποχρέωσή μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης περιορίζεται στην παροχή ενός λογαριασμού ηλεκτρονικών χρημάτων και σχετικών υπηρεσιών πληρωμής και δεν κάνουμε καμία δήλωση σε σχέση με ή προς προσυπογραφή της ποιότητας, ασφάλειας ή νομιμότητας τυχόν αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται από πελάτη ή διαμεσολαβητή Skrill.

15.9. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εκτίμηση ή την πληρωμή τυχόν φόρων, δασμών ή άλλων χρεώσεων που προέρχονται από τη χρήση σας του Λογαριασμού ή των υπηρεσιών Skrill που παρέχονται στους παρόντες Όρους χρήσης.

15.10. Αποζημίωση. Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε εμάς και τις άλλες εταιρείες του ομίλου μας από τυχόν αξίωση, απαίτηση, έξοδα ή δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων, των προστίμων ή ποινών) με τα οποία έχουμε επιβαρυνθεί ή τα οποία έχουμε υποστεί λόγω ή από την παραβίαση των παρόντων Όρων χρήσης από εσάς ή τους εκπροσώπους σας, την παραβίαση οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμού και/ή τη χρήση των υπηρεσιών. Αυτή η διάταξη υπερισχύει της παύσης της σχέσης ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία μας.

16. Τερματισμός και αναστολή

16.1. Μπορεί να τερματίσουμε τον Λογαριασμό σας Skrill ή οποιαδήποτε υπηρεσία πληρωμής που συνδέεται με αυτόν παρέχοντάς σας ειδοποίηση δύο μήνες νωρίτερα. Μπορείτε να τερματίσετε τον Λογαριασμό σας Skrill σε εμάς ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές διατάξεις τερματισμού εάν χρησιμοποιείτε τον Λογαριασμό σας Skrill για εμπορικούς σκοπούς όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.7 παραπάνω.

16.2. Μαζί με μια ειδοποίηση τερματισμού ή οποιαδήποτε στιγμή μετέπειτα μπορεί να σας δώσουμε εύλογες οδηγίες σχετικά με το πώς θα κάνετε ανάληψη των υπόλοιπων κεφαλαίων.

16.3. Εάν ο Λογαριασμός σας Skrill υπόκειται σε αποθεματικό, ο τερματισμός του Λογαριασμού σας Skrill δεν θα επηρεάσει το δικαίωμά μας να διατηρήσουμε το αποθεματικό και να κάνουμε αφαιρέσεις από αυτό για το χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί.

16.4. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον Λογαριασμό σας Skrill χωρίς ειδοποίηση εάν:

16.4.1. παραβείτε οποιονδήποτε όρο των παρόντων Όρων χρήσης ή οποιονδήποτε άλλο όρο που ισχύει για συγκεκριμένες υπηρεσίες που καλύπτονται από χωριστούς όρους και προϋποθέσεις·

16.4.2. παραβιάζετε ή έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι παραβιάζετε οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό που ισχύει για τη χρήση που κάνετε των υπηρεσιών μας·

16.4.3. έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι εμπλέκεστε με οποιονδήποτε τρόπο σε κάποια παράνομη δραστηριότητα, νομιμοποίηση κερδών από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλη παράνομη δραστηριότητα.

16.5. Μπορεί να αναστείλουμε τον Λογαριασμό σας Skrill οποιαδήποτε στιγμή εάν:

16.5.1. πιστεύουμε εύλογα ότι ο Λογαριασμός σας Skrill έχει παραβιαστεί ή για άλλους λόγους ασφαλείας· ή

16.5.2. έχουμε εύλογα την υπόνοια ότι ο Λογαριασμός σας Skrill έχει χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται χωρίς την έγκρισή σας ή παράνομα· και θα σας ειδοποιήσουμε είτε πριν την αναστολή είτε, εάν δεν είναι δυνατή η πρότερη ειδοποίηση λόγω των συνθηκών, εγκαίρως μετά την αναστολή εάν δεν μας το απαγορεύει ο νόμος να το πράξουμε.

17. Αλλαγές στους παρόντες Όρους χρήσης

17.1. Οι παρόντες Όροι χρήσης και τυχόν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που μπορεί να ισχύουν, υπόκεινται σε αλλαγή. Οι αλλαγές θα εφαρμόζονται με πρότερη ειδοποίηση από εμάς σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο.

17.2. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε προτεινόμενη αλλαγή στέλνοντας ένα μήνυμα e-mail στη κύρια διεύθυνση e-mail που έχετε καταχωρήσει στον Λογαριασμό σας Skrill.

17.3. Η προτεινόμενη αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι παραλήφθηκε η ειδοποίηση αλλαγών σύμφωνα με την παράγραφο 18.1 εάν δεν μας έχετε δώσει έγγραφη ειδοποίηση ότι έχετε ενστάσεις ως προς τις προτεινόμενες αλλαγές προτού τεθούν σε ισχύ. Οι αλλαγές που καθιστούν τους παρόντες Όρους χρήσης ευνοϊκότερους για εσάς θα τίθενται άμεσα σε ισχύ εάν δηλώνεται στην ειδοποίηση αλλαγών. Οι αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες θα τίθενται άμεσα σε ισχύ χωρίς ειδοποίηση και δεν θα έχετε δικαίωμα ένστασης απέναντι σε μια τέτοια αλλαγή.

17.4. Εάν εκφράσετε ένσταση για τις αλλαγές, δεν θα ισχύουν για εσάς. Ωστόσο, μια οποιαδήποτε τέτοια ένσταση θα αποτελεί μια ειδοποίηση από εσάς τερματισμού και κλεισίματος του Λογαριασμού σας Skrill. Ο Λογαριασμός σας Skrill θα κλείσει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 παραπάνω.

18. Πώς μπορούμε να επικοινωνούμε

18.1. Συνήθως επικοινωνούμε μαζί σας μέσω e-mail. Προς τούτο πρέπει να διατηρείτε πάντοτε τουλάχιστον μία έγκυρη διεύθυνση e-mail στο προφίλ του Λογαριασμού σας Skrill. Χρειάζεται να ελέγχετε τα εισερχόμενα μηνύματά σας ανά τακτά διαστήματα. Τα μηνύματα e-mail μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσεις για περαιτέρω ανακοινώσεις στον Δικτυακό μας τόπο. Οποιαδήποτε ανακοίνωση ή ειδοποίηση στέλνεται μέσω e-mail θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από εσάς την ίδια μέρα εάν έχει παραληφθεί στα εισερχόμενα των μηνυμάτων e-mail σας πριν τις 4.30μμ μιας Εργάσιμης ημέρας. Εάν παραλαμβάνεται στα εισερχόμενα των μηνυμάτων e-mail σας μετά τις 4:30μμ μιας Εργάσιμης ημέρας ή οποιαδήποτε άλλη ώρα, θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί την επόμενη Εργάσιμη ημέρα.

18.2. Όπου η νομοθεσία απαιτεί από εμάς να παρέχουμε πληροφορίες σε εσάς με μόνιμο υπόθεμα, είτε θα σας στείλουμε μήνυμα e-mail (με ή χωρίς συνημμένο) είτε θα σας στείλουμε μια ειδοποίηση που θα σας επισημαίνει πληροφορίες στον Δικτυακό μας τόπο με τρόπο που να σας παρέχει τη δυνατότητα να διατηρήσετε τις πληροφορίες σε εκτυπώσιμη μορφή ή άλλη μορφή που μπορεί να διατηρηθεί από εσάς μόνιμα για μελλοντική αναφορά. Συνιστάται να διατηρείτε αντίγραφα όλων των ανακοινώσεων που στέλνουμε ή θέτουμε στη διάθεσή σας.

18.3. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των τρεχόντων Όρων χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου συμβατικού εγγράφου σχετικού με εσάς επικοινωνώντας με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

18.4. Προκειμένου να βλέπετε μηνύματα e-mail χρειάζεστε έναν υπολογιστή με λογισμικό e-mail το οποίο να μπορεί να εμφανίζει μηνύματα e-mail σε μορφή HTML. Επίσης μπορεί να σας στείλουμε συνημμένα σε μορφή Portable Document Format (PDF) της Adobe Systems Inc. για τα οποία χρειάζεστε την εφαρμογή Adobe Acrobat Reader την οποία μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν στον Δικτυακό τόπο της Adobe.

18.5. Δεν θα σας στείλουμε ποτε μηνύματα e-mail με εκτελέσιμα αρχεία για συνημμένα ή με συνδέσεις προς οποιαδήποτε εκτελέσιμα αρχεία. Εάν λάβετε κάποιο μήνυμα e-mail με τέτοια συνημμένα, πρέπει να διαγράψετε το μήνυμα χωρίς να κάνετε κλικ στο συνημμένο. Εάν δεν είστε σίγουροι για το κατά πόσο μια επικοινωνία προέρχεται από εμάς, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

18.6. Θα επικοινωνούμε μαζί σας στα αγγλικά και θα δεχόμαστε πάντα επικοινωνία που γίνεται στα αγγλικά. Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα από τη λίστα με τις υποστηριζόμενες γλώσσες του προφίλ του Λογαριασμού σας Skrill και θα σας στέλνουμε αυτόματες ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις μέσω e-mail όσον αφορά αλλαγές στους παρόντες Όρους χρήσης στην επιλεγμένη γλώσσα σας. Για άτυπη επικοινωνία, διατηρούμε το δικαίωμα επικοινωνίας μαζί σας στα αγγλικά. Έγγραφα ή ανακοινώσεις σε τυχόν άλλες γλώσσες προορίζονται μόνο για διευκόλυνση και δεν θα αποτελεί υποχρέωσή μας να επικοινωνούμε στην εν λόγω γλώσσα.

18.7. Εκτός της επικοινωνίας μας μέσω e-mail, μπορεί να επικοινωνούμε μαζί σας με επιστολή ή τηλέφωνο, όπου κρίνεται απαραίτητο. Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες για κινητές συσκευές, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω γραπτού μηνύματος SMS. Οποιαδήποτε ανακοίνωση ή ειδοποίηση στέλνεται μέσω ταχυδρομείου θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί τρεις ημέρες από την ημερομηνία ταχυδρόμησης για το ταχυδρομείο του ΗΒ ή εντός πέντε ημερών από την ημέρα ταχυδρόμησης για το διεθνές ταχυδρομείο. Οποιαδήποτε ανακοίνωση ή ειδοποίηση στέλνεται μέσω γραπτού μηνύματος SMS θα θεωρείται ότι λαμβάνεται την ίδια μέρα.

18.8. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας μήνυμα στην Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μέσω της υπηρεσίας «Υποστήριξη» https://www.skrill.com/en/support.

19. Παράπονα

19.1. Τυχόν παράπονα για εμάς ή τις υπηρεσίες που παρέχουμε θα πρέπει να απευθύνονται σε εμάς σε πρώτη φάση επικοινωνώντας με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Πρέπει να επισημάνετε με σαφήνεια ότι θέλετε να υποβάλετε παράπονο. Αυτό μας βοηθά να διακρίνουμε μεταξύ ενός παραπόνου και ενός απλού ερωτήματος. Σας στέλνουμε μια επιβεβαίωση λήψης του παραπόνου μέσω ταχυδρομείου ή e-mail εντός 48 ωρών από τη λήψη του παραπόνου σας σύμφωνα με τη διαδικασία παραπόνων μας. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο της διαδικασίας παραπόνων μας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

19.2. Καταβάλλουμε προσπάθεια να σας παρέχουμε μια απάντηση ή επίλυση στο παράπονό σας εντός των χρονικών πλαισίων που περιγράφονται από την Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων ή έλλειψης πληροφοριών, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

19.3. Εάν δεν επιλυθεί το παράπονό σας σε βαθμό που να σας ικανοποιεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή στη διεύθυνση Exchange Tower, London, E14 9SR, United Kingdom. Για πρόσθετες πληροφορίες επικοινωνίας μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.skrill.com.

20. Διάφορα

20.1. Κανείς εκτός από εσάς δεν θα έχει οποιαδήποτε δικαιώματα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης και οι διατάξεις του Νόμου Συμβάσεων του 1999 (Δικαιώματα τρίτων) εξαιρούνται ρητά.

20.2. Ο Λογαριασμός σας Skrill είναι προσωπικός και δεν μπορείτε να παραχωρείτε οποιαδήποτε δικαιώματα σύμφωνα με τους Όρους χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο.

20.3. Η διαχείριση του Λογαριασμού σας Skrill γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι παρόντες Όροι χρήσης θα διέπονται από τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτήν. Κάθε διαφορά στο πλαίσιο των παρόντων Όρων χρήσης ή άλλως σε σχέση με τον Λογαριασμό σας Skrill θα επιλύεται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας, εκτός εάν απαγορεύεται από την κοινοτική νομοθεσία.

20.4. Αν κάποιο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας αποφανθεί ότι κάποιο τμήμα των παρόντων Όρων χρήσης είναι άκυρο, παράνομο ή μη εφαρμόσιμο, τότε το εν λόγω τμήμα θα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους Όρους χρήσης οι οποίοι θα συνεχίσουν να είναι έγκυροι και εφαρμοστέοι στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

21. Ορισμοί

Πολλοί όροι στους παρόντες Όρους χρήσης έχουν έννοια που έχει οριστεί ως κάτωθι:

Ως «Εργάσιμη Ημέρα» νοείται κάθε ημέρα πλην Σαββάτου ή Κυριακής ή δημόσιας ή τραπεζικής αργίας στην Αγγλία.

Ως «Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών» νοείται η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στέλνοντας μήνυμα μέσω της υπηρεσίας «Υποστήριξη» στον δικτυακό τόπο.

Ως «Υπηρεσία μεσεγγύησης» νοείται το ασφαλές σύστημα πληρωμών μας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για να διατηρούνται κεφάλαια σε έναν ασφαλή λογαριασμό διαχείρισης διαμεσολαβητή μέχρι να ολοκληρωθεί μια συναλλαγή. Λεπτομέρειες διατίθενται στον δικτυακό μας τόπο.

Ως «Προμήθειες» νοούνται οι χρεώσεις που είναι πληρωτέες από εσάς στην εταιρεία μας για τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Ως «Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή» νοείται οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου, λεπτομέρειες της οποίας θα βρείτε στη διεύθυνση www.financial-ombudsman.org.uk και με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR, United Kingdom.

Ως «FCA» νοείται η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου με διεύθυνση 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, United Kingdom· περισσότερες πληροφορίες για την FCA μπορείτε να αποκτήσετε στον δικτυακό τόπο της FCA στη διεύθυνση www.fca.org.uk.

Ως «Μέθοδος πληρωμής» νοείται η τραπεζική μεταφορά και τα μέσα πληρωμών συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

Ως «Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου» νοείται η πολιτική της Skrill που διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία υπάρχει διαθέσιμη στον Δικτυακό τόπο, όπως αυτή μπορεί να τροποποιείται περιοδικά.

Ως «Skrill» νοείται η Skrill Ltd. (αριθμός μητρώου: 4260907), με έδρα στη διεύθυνση Floor 27, 25 Canada Square, London E14 5LQ United Kingdom.

Ως «Λογαριασμός Skrill» νοείται ο λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος που ανοίγετε και τηρείτε μέσω του Δικτυακού τόπου Skrill.

Ως «Υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων Skrill iT» νοείται η υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων για την οποία μπορείτε να βρείτε περαιτέρω λεπτομέρειες στον Δικτυακό τόπο Skrill.

Ως «Δικτυακός τόπος Skrill» ή «Δικτυακός τόπος» νοείται ο δικτυακός τόπος που υπάρχει διαθέσιμος στη διεύθυνση www.skrill.com.

Ως «Όροι χρήσης» νοούνται οι παρόντες Όροι χρήσης Λογαριασμού Skrill που δημοσιεύονται στον Δικτυακό τόπο και όπως μπορεί να τροποποιούνται κατά καιρούς.

Ως «Τρίτος πάροχος» νοείται ένας πάροχος υπηρεσιών που εξουσιοδοτείται από τον νόμο ή έχει άδεια από εσάς να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες ή να κάνει πληρωμές για εσάς στον Λογαριασμό σας Skrill.

Ως «εμείς», «εμάς», «μας» νοείται η Skrill.

Ως «εσείς» ή «σας» νοείται το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα στο όνομα των οποίων ανοίγεται και τηρείται ο Λογαριασμός Skrill.