Η κάρτα σας Skrill Virtual Prepaid Mastercard® δεν είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας. Κάντε κλικ εδώ για να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στις ΗΠΑ.

Όροι και προϋποθέσεις κάρτας Skrill Prepaid Mastercard®

Σε ισχύ από 24-10-23

Λήψη PDF   Ιστορικό

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για την κάρτα σας Skrill επιπλέον των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου που διέπουν τους «Όρους χρήσης» του λογαριασμού σας Skrill . Πρέπει να τους διαβάσετε προσεκτικά και να φυλάξετε ένα αντίγραφο για μελλοντικής αναφορά. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και των όρων χρήσης, θα υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.

1. Ορισμοί

1.1 Ως «Ετήσιο Τέλος Συνδρομής Κάρτας» νοείται η ετήσια χρέωση που καταβάλλεται για τη χρήση της κάρτας Skrill, όπως αυτή ορίζεται στην υποενότητα αναφορικά με την προπληρωμένη κάρτα της ενότητας «Χρεώσεις» στον δικτυακό μας τόπο.

1.2 Ως «Εργάσιμη ημέρα» νοείται κάθε ημέρα εκτός από Σάββατο και Κυριακή ή επίσημη ή τραπεζική αργία στην Αγγλία.

1.3 Ως «Εκδότης κάρτας» νοείται η εταιρεία Paysafe Financial Services Limited, 1ος όροφος, 2 Gresham Street, Λονδίνο, EC2V 7AD, Ηνωμένο Βασίλειο.

1.4 Με τον όρο «Ισοτιμία κάρτας» νοείται η ισοτιμία που καθορίζεται από ένα σύστημα καρτών (ήτοι οποιοδήποτε σύστημα πληρωμών με κάρτα, όπως VISA, MasterCard® ή άλλο, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ή τοπικών συστημάτων) και εξαρτάται από την ώρα εκτέλεσης της συναλλαγής μέσω του συστήματος καρτών. Η ώρα εκτέλεσης εξαρτάται από τον χρόνο, κατά τον οποίο η αποδέκτρια τράπεζα του παραλήπτη υποβάλλει τη συναλλαγή για πληρωμή από εμάς.

1.5 Η «Περίοδος υπαναχώρησης» έχει την έννοια που ορίζεται στο άρθρο 6.4.

1.6 Ως «ανέπαφη» χαρακτηρίζεται μια λειτουργία πληρωμής που σας επιτρέπει να πληρώνετε πλησιάζοντας την Skrill κάρτα σας σε ένα τερματικό ανάγνωσης POS.

1.7 Ως «Χρεώσεις» νοούνται οι πληρωτέες από εσάς προς εμάς επιβαρύνσεις για τη χρήση των υπηρεσιών μας.

1.8 Ως «Σήμα Αποδοχής Mastercard» νοείται η σήμανση της επωνυμίας Mastercard International, όπως περιγράφεται περαιτέρω στη σελίδα http://www.Mastercardbrandcenter.com, η οποία χρησιμοποιείται για όλες τις εφαρμογές που σηματοδοτούν την αποδοχή.

1.8 Ως «Κύριο Νόμισμα Λογαριασμού» νοείται το βασικό νόμισμα του Skrill λογαριασμού σας.

1.10 Ως «Λογαριασμός Skrill» νοείται ο καταχωρισμένος λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος που τηρείτε σε εμάς σύμφωνα με τους όρους χρήσης.

1.11 Ως «Στοιχεία αναγνώρισης λογαριασμού Skrill» νοούνται καθένα χωριστά ή όλα από τα παρακάτω στοιχεία: τα στοιχεία της κάρτας σας Skrill (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικός CVV), ο κωδικός σας PIN, τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, το αναγνωριστικό ασφάλειάς σας, οι ερωτήσεις και απαντήσεις ασφάλειας, και άλλα διαπιστευτήρια και πληροφορίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας.

1.12 Ως «Κάρτα Skrill» ή «Κάρτα» νοείται η κάρτα Skrill Prepaid Mastercard® που εκδίδεται για δική σας χρήση, είτε σε μορφή φυσικής κάρτας (μαζί με το αντίγραφο ψηφιακής κάρτας) είτε σε μορφή εικονικής κάρτας ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή επιλέξουμε και η οποία είναι καταχωρισμένη στον Skrill λογαριασμό σας.

1.13 Ως «Ισοτιμία κάρτας Skrill» νοείται μια ισοτιμία αναφοράς που ορίζεται από εμάς και για τον ορισμό της οποίας χρησιμοποιούμε έναν τρίτο πάροχο δεδομένων ξένου συναλλαγμάτος. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται εδώ.

1.14 Ως «Όροι και προϋποθέσεις» νοούνται οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη χρήση της κάρτας Skrill.

1.15 Ως «Όροι χρήσης» νοούνται οι όροι και προϋποθέσεις που διατίθενται στη διεύθυνση https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/ και διέπουν τη χρήση του Skrill λογαριασμού σας.

1.16 Τα «όρια συναλλαγών» έχουν την έννοια που ορίζει το άρθρο 4.2.

1.17 Οι όροι «εμείς, εμάς, μας, Skrill» αναφέρονται στη Skrill Limited (αρ. μητρώου εγγραφής 4260907), της οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, Ηνωμένο Βασίλειο.

1.18 Ως «τοποθεσία web» νοείται ο δικτυακός τόπος στη διεύθυνση www.skrill.com.

1.19 Ο όρος «Εσείς» αναφέρεται στο πρόσωπο που κατονομάζεται στην κάρτα Skrill.

2. Η κάρτα Skrill

2.1 Η κάρτα σας Skrill μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε εγκατάσταση που φέρει το Σήμα Αποδοχής Mastercard, όπως καταστήματα και εστιατόρια, καθώς και για ηλεκτρονικές ή τηλεφωνικές συναλλαγές. Ωστόσο, η εικονική κάρτα Skrill μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όπου δεν απαιτείται η επίδειξη φυσικής κάρτας, για παράδειγμα, σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο ή διά τηλεφώνου. Επίσης, η κάρτα σας Skrill μπορεί να χρησιμοποιείται στο εξωτερικό. Πριν χρησιμοποιήσετε την κάρτα Skrill, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο Skrill λογαριασμός σας διαθέτει επαρκή κεφάλαια και ότι η κάρτα έχει ενεργοποιηθεί σύμφωνα με την ενότητα 3 παρακάτω. Η κάρτα σας Skrill δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την ημερομηνία λήξης της.

2.2 Η κάρτα Skrill δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

2.3 Η κάρτα Skrill εκδίδεται από τον εκδότη της κάρτας βάσει αδείας που χορηγείται από τη Mastercard International. Η κάρτα παραμένει στην ιδιοκτησία του εκδότη της.

2.4 Η εικονική σας κάρτα Skrill και το ψηφιακό αντίγραφο της φυσικής σας κάρτας Skrill εκδίδονται ηλεκτρονικά και θα είναι διαθέσιμες και έτοιμες για χρήση στον λογαριασμό σας Skrill μετά τη σχετική παραγγελία σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η εικονική σας κάρτα έχει τον δικό της μοναδικό αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικό CVC και μπορείτε να την παραγγείλετε χωριστά από τη φυσική σας κάρτα Skrill. Η ψηφιακή σας κάρτα Skrill δεν είναι χωριστή κάρτα. Είναι αντίγραφο της φυσικής σας κάρτας Skrill και έχει τον ίδιο αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικό CVC με τη φυσική σας κάρτα Skrill.

3. Υποβολή αίτησης έκδοσης Κάρτας Skrill και ενεργοποίησή της

3.1 Για να υποβάλετε αίτηση έκδοσης κάρτας Skrill πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και κάτοικος χώρας του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κάτοικος κάποιων άλλων επιτρεπόμενων χωρών. Εάν δεν τα έχουμε συγκεντρώσει ήδη σε σχέση με τον λογαριασμό σας Skrill, θα σας ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν την ταυτότητα και τη διεύθυνσή σας. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε αποδεικτικά έγγραφα για την εξακρίβωση της ταυτότητας και της διεύθυνσής σας και ενδέχεται επίσης να προβούμε στη διενέργεια ηλεκτρονικών ελέγχων μέσω υπηρεσιών πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας ή άλλων παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης ταυτότητας προκειμένου να επαληθεύσουμε τα στοιχεία σας . Οι έλεγχοι μέσω υπηρεσιών πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας θα διενεργούνται αποκλειστικά με σκοπό την επαλήθευση και όχι για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας και, με την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς και με τη συνεχιζόμενη κατοχή και χρήση της κάρτας σας Skrill (εφόσον εγκριθεί και χορηγηθεί), μας παρέχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

3.2 Το νόμισμα της Skrill κάρτας σας είναι το Ευρώ.

3.3 Η αίτησή σας θα εξεταστεί το συντομότερο δυνατόν. Η χορήγηση κάρτας Skrill παραμένει στην αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας για κάρτα Skrill, θα σας αποστείλουμε άμεσα την ψηφιακή σας κάρτα Skrill και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να σας αποστείλουμε τη φυσική σας κάρτα σας Skrill εντός 15 εργάσιμων ημερών. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την παραλαβή της φυσικής σας κάρτας Skrill. Η εικονική κάρτα Skrill εκδίδεται αμέσως μετά την έγκριση της αίτησής σας.

3.4 Στην περίπτωση παραλαβής φυσικής κάρτας Skrill πρέπει να θέστε την υπογραφή σας στην ειδική λωρίδα στο πίσω μέρος της κάρτας Skrill αμέσως μόλις την παραλάβετε.

3.5 Η κάρτα σας Skrill που θα λάβετε είναι προενεργοποιημένη. Ωστόσο, αν λάβετε μια κάρτα αντικατάστασης της φυσικής κάρτας, πρέπει να την ενεργοποιήσετε μεταβαίνοντας στον ιστότοπό μας ή στην εφαρμογή Skrill και να ακολουθήσετε τις οδηγίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης.

3.6 Όταν υποβάλετε αίτηση έκδοσης κάρτας Skrill, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις προκειμένου να σας χορηγηθεί κάρτα Skrill. H χρήση της κάρτας Skrill υποδεικνύει ότι συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων της παραγράφου 10 παρακάτω) σε διαρκή βάση.

4. Διαθέσιμα χρήματα μέσω της κάρτας Skrill

4.1 Η κάρτα Skrill αποτελεί μέσο πρόσβασης στο υπόλοιπο των χρημάτων στον λογαριασμό σας Skrill και δεν έχει ξεχωριστό υπόλοιπο

4.2 Δεν μπορείτε να δαπανήσετε ή να κάνετε ανάληψη μεγαλύτερου ποσού χρημάτων από το τρέχον υπόλοιπό στον λογαριασμό σας Skrill ή από τα ποσά που επιτρέπονται σύμφωνα με τα όρια προσθήκης, καταβολής και ανάληψης χρηματικών ποσών («Όρια Συναλλαγών») του λογαριασμού Skrill ή τα όρια συναλλαγών της κάρτας σας Skrill, όποια είναι χαμηλότερα.

4.3 Τα όρια συναλλαγών του λογαριασμού σας Skrill εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως η χώρα διαμονής σας, το καθεστώς επαλήθευσης του λογαριασμού σας Skrill και άλλους παράγοντες που εξετάζουμε για να καθορίσουμε κατά καιρούς τα εν λόγω όρια κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα όρια συναλλαγών του λογαριασμού σας, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις του Skrill λογαριασμού σας.

4.4 Τα όρια συναλλαγών παρατίθενται σε Ευρώ.

4.5 Αν, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής με την κάρτα σας Skrill προκύψει αρνητικό υπόλοιπο στον λογαριασμό σας Skrill, πρέπει να προσθέσετε αμέσως χρήματα στον λογαριασμό σας Skrill, ώστε να καλύψετε το αρνητικό υπόλοιπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες, όπως να απαιτήσουμε και να ζητήσουμε την αναγκαστική είσπραξη των οφειλόμενων από εσάς ποσών προκειμένου να αποκατασταθεί το αρνητικό υπόλοιπο που προέκυψε.

5. Χρήση της κάρτας σας Skrill

5.1 Οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω των τερματικών εμπόρων πρέπει να εγκρίνονται από εσάς με τους εξής τρόπους:

 • εισαγωγή του κωδικού σας PIN, αν χρησιμοποιείτε κάρτα με τεχνολογία CHIP & PIN,
 • αν πραγματοποιείτε πληρωμές χρησιμοποιώντας την μαγνητική ταινία, υπογράφοντας την απόδειξη του εμπόρου,
 • αν πραγματοποιείτε ανέπαφη πληρωμή (εφόσον η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη στην κάρτα σας Skrill), περνώντας την κάρτα σας Skrill από το τερματικό ανέπαφων συναλλαγών ή
 • ή με όποιον άλλο τρόπο σας κοινοποιούμε κατά καιρούς.

Η έγκρισή σας δεν μπορεί να ανακληθεί μετά την εισαγωγή του ΡΙΝ σας ή την υπογραφή του παραστατικού του εμπόρου ή το πέρασμα της κάρτας Skrill στο τερματικό ανέπαφων πληρωμών.

 

5.2 Για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές απαιτείται η έγκρισή σας, η οποία παρέχεται εισαγάγοντας τα στοιχεία της κάρτας σας Skrill που ζητούνται από τον έμπορο. Αυτό, συνήθως, συνεπάγεται την εισαγωγή του αριθμού της κάρτας Skrill, του ονόματος που αναγράφεται στην κάρτα Skrill, της ημερομηνία

λήξης της κάρτας σας Skrill και, σε πολλές περιπτώσεις, του αριθμού CCV που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας σας Skrill, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κάθε άλλη διαδικασία ασφάλειας που απαιτείται από εμάς ή τον πωλητή. Η έγκρισή σας δεν μπορεί να ανακληθεί μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

 

5.3 Οφείλετε πάντοτε να διασφαλίζετε ότι το διαθέσιμο υπόλοιπό σας καλύπτει την αξία της συναλλαγής σας και τις ισχύουσες χρεώσεις.

5.4 Μετά την έγκριση της συναλλαγής σας, το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill για την πραγματοποίηση συναλλαγών με την κάρτα σας Skrill θα μειωθεί κατά το ποσό της συναλλαγής συν τις ισχύουσες χρεώσεις. Σημειωτέον ότι η χρέωση της συναλλαγής στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill μπορεί να καθυστερήσει σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. Για να ελέγξετε το διαθέσιμο υπόλοιπό σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Skrill και ανατρέξτε στο «διαθέσιμο υπόλοιπο» σας.

5.5 Σύμφωνα με την παράγραφο 11.3 παρακάτω, αν το νόμισμα της κάρτας σας Skrill είναι διαφορετικό από το νόμισμα του λογαριασμού σας Skrill, οι συναλλαγές σας θα υπόκεινται σε μετατροπές συναλλάγματος και κάθε συναλλαγή θα επιβαρύνεται με πρόσθετα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο 11 (Χρεώσεις) παρακάτω.

5.6 Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό συναλλαγών σας κάνοντας σύνδεση στον λογαριασμό σας Skrill.

6. Ακύρωση και λήξη της κάρτας Skrill και καταγγελία των όρων και προϋποθέσεων

6.1 Η φυσική σας κάρτα Skrill καθώς και το ψηφιακό της αντίγραφο λήγουν κατά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη της τελευταίας φυσικής σας κάρτας Skrill σας έχουμε χορηγήσει ή σε όποια άλλη ημερομηνία μπορεί να σας κοινοποιήσουμε. Στην περίπτωση εικονικής κάρτας Skrill, η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην εικόνα της εικονικής κάρτας που εμφανίζεται στον λογαριασμό σας Skrill. Η κάρτα σας Skrill δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την ημερομηνία λήξης της.

6.2 Λίγο πριν λήξει η κάρτα σας Skrill μπορεί να σας αποστείλουμε νέα κάρτα σε αντικατάσταση της κάρτας που λήγει ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε αν επιθυμείτε την έκδοση νέας κάρτας. Προτού χρησιμοποιήσετε τη νέα κάρτα σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill επαρκεί για την κάλυψη της ετήσιας συνδρομής της κάρτας. Διατηρούμε το δικαίωμα μη επανέκδοσης της κάρτας σας.

6.3 Για τους σκοπούς των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η νέα κάρτα θα είναι η κάρτα σας Skrill εφόσον έχει παραληφθεί ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της εκάστοτε ισχύουσας κάρτας Skrill, όποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. Έχετε υπόψη ότι, μια ψηφιακή κάρτα εκδίδεται μόνο με μια νεοεκδοθείσα φυσική κάρτα Skrill και δεν εκδίδεται με μια κάρτα προς αντικατάσταση κάρτας Skrill   6.4 Η ακύρωση της κάρτας σας Skrill είναι δυνατή το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή της κάρτας σας Skrill. Αυτή η περίοδος δεκατεσσάρων (14) ημερών είναι γνωστή ως «Περίοδος υπαναχώρησης». Επισημαίνεται ότι, εάν παραγγείλετε μια φυσική κάρτα Skrill, η περίοδος υπαναχώρησης θα ξεκινά κατά την πρώτη χρονικά από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (i) την ημερομηνία που σας χορηγήσαμε το ψηφιακό αντίγραφο της φυσικής σας κάρτας Skrill στον λογαριασμό σας Skrill ή (ii) την ημερομηνία που παραλάβατε τη φυσική σας κάρτα Skrill. Σε περίπτωση ακύρωσης της κάρτας εντός της περιόδου υπαναχώρησης, θα σας επιστρέψουμε την αρχική ετήσια συνδρομή της κάρτας.

6.5 Η ακύρωση της κάρτας σας Skrill είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή μετά την παρέλευση των δεκατεσσάρων (14) ημερών της περιόδου υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 παρακάτω. Ωστόσο, η ετήσια συνδρομή της κάρτας για το έτος στο οποίο γίνεται η ακύρωση δεν θα επιστραφεί.

6.6 Μπορείτε να ακυρώσετε άμεσα την κάρτα σας Skrill χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που διατίθενται στην ενότητα «Προπληρωμένη κάρτα Skrill» στον ιστότοπό μας ή καλώντας τη γραμμή βοήθειας πελατών στο +44 (0) 203 308 2520. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε την κάρτα σας Skrill αποστέλλοντας μήνυμα μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» στον ιστότοπό μας. Ωστόσο, η ακύρωση μέσω του ιστότοπού μας δεν θα τίθεται άμεσα σε ισχύ και δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση της ακύρωσης εξαιτίας αυτού.

6.7 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα καταγγέλλονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση αμέσως μετά:

 • την ακύρωση της κάρτας σας Skrill ή
 • την καταγγελία των όρων χρήσης του λογαριασμού Skrill που συνδέεται με την κάρτα σας Skrill.

6.8 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μπορούν να καταγγελθούν για οποιονδήποτε λόγο κατόπιν προειδοποίησης δύο (2) μηνών.

6.9 Μετά τη λήξη ή την ακύρωση της κάρτας σας Skrill ή την καταγγελία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας Skrill και πρέπει να καταστρέψετε το τσιπ και τη μαγνητική ταινία κόβοντας την κάρτα κάθετα. Θα πρέπει να καταβάλετε κάθε εύλογη προσπάθεια να απορρίψετε την κάρτα σας Skrill έτσι ώστε να μην περιέλθει στη γνώση κανενός τρίτου προσώπου ο αριθμός της κάρτας σας Skrill ή ο αριθμός ασφάλειας.

6.10 Πλην των οριζόμενων στην παράγραφο 6.4, μετά την καταγγελία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δεν θα δικαιούστε καμία επιστροφή χρημάτων που έχετε ήδη δαπανήσει για συναλλαγές στις οποίες έχετε συναινέσει ή για τυχόν έξοδα χρήσης της κάρτας Skrill πριν από την καταγγελία.

6.11 Μπορούμε να αναστείλουμε, να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε με άλλο τρόπο την κάρτα σας Skrill ανά πάσα στιγμή χωρίς να υπέχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας αν:

 • έχουμε βάσιμες υπόνοιες για απάτη, καταχρηστική χρήση ή άλλα παραβίαση της ασφάλειας αναφορικά με την κάρτα σας Skrill,
 • έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή τους όρους χρήσης ή
 • απαιτείται να το πράξουμε για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

Θα σας κοινοποιήσουμε εκ των προτέρων κάθε αναστολή, αποκλεισμό ή περιορισμό της κάρτας σας Skrill καθώς και τους λόγους αυτής της ενέργειας ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, αμέσως μετά την αναστολή, τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό εκτός αν αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τα εύλογα μέτρα ασφάλειάς μας ή αν η εν λόγω κοινοποίηση κρίνεται παράνομη. Η κάρτα σας Skrill θα επανενεργοποιηθεί ή θα αντικατασταθεί με νέα αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατό αφού παύσουν να υφίστανται οι λόγοι που επέβαλαν την εν λόγω αναστολή ή/και τον περιορισμό.

7. Προστασία της ασφάλειας της κάρτας σας Skrill

7.1 Θα πρέπει να αντιμετωπίζετε την κάρτα σας Skrill όπως τα μετρητά και να την προστατεύετε ανά πάσα στιγμή. Η κάρτα Skrill είναι προσωπική και δεν πρέπει να επιτρέπετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να τη χρησιμοποιεί.

7.2 Θα λάβετε έναν κωδικό PIN για τη φυσική σας κάρτα Skrill και είστε υπεύθυνοι για την προστασία του εν λόγω κωδικού. Πρέπει να τηρείτε πάντοτε απόρρητο τον κωδικό σας PIN και να μην τον αποκαλύπτετε σε τρίτους. Αν πιστεύετε ότι ο κωδικός PIN έχει ή ενδέχεται να έχει αποκαλυφθεί σε άλλο πρόσωπο ή έχει παραβιαστεί με άλλο τρόπο, οφείλετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν καλώντας την 24ωρη Γραμμή Βοήθειας Κλαπέντων και Απολεσθέντων στο +44 (0) 203 308 2530.

7.3 Συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά το υπόλοιπό του Skrill λογαριασμού σας, καθώς και το ιστορικό συναλλαγών σας online στον δικτυακό μας τόπο. Σύμφωνα με την παράγραφο 8 παρακάτω, πρέπει να μας αναφέρετε κάθε συναλλαγή που δεν αναγνωρίζετε.

7.4 Αν υποπτευτείτε ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τα αναγνωριστικά στοιχεία του Skrill λογαριασμού σας ή αν αυτά ή η Skrill κάρτα σας έχει απολεσθεί, κλαπεί, υπεξαιρεθεί, χρησιμοποιηθεί χωρίς έγκριση ή παραβιαστεί με άλλο τρόπο, οφείλετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν καλώντας την 24ωρη Γραμμή Βοήθειας Απολεσθέντων και Κλαπέντων στο +44 (0) 203 308 2530, ώστε να προβούμε σε ακύρωση της κάρτας Skrill. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε την κλοπή ή την απώλεια της κάρτας Skrill στην ενότητα «Προπληρωμένη κάρτα Skrill» που βρίσκεται στον ιστότοπό μας. Κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει στο να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες στο βαθμό που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε δόλο ή κατάφωρη αμέλεια. Αν υποπτευτείτε ότι η κάρτα σας Skrill χρησιμοποιείται από κάποιο άλλο πρόσωπο, θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε με τις αστυνομικές αρχές και να αναφέρετε τις υποψίες σας.

7.5 Αν έχουμε βάσιμες υπόνοιες ότι η ασφάλεια της κάρτας σας Skrill ή κάποια από τα χαρακτηριστικά ασφάλειάς της έχουν παραβιαστεί ή ότι έχει γίνει μη εγκεκριμένη ή δόλια χρήση της κάρτας ή του λογαριασμού σας, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε με άλλο τρόπο τις δυνατότητες της κάρτας σας Skrill. Θα σας κοινοποιήσουμε εκ των προτέρων κάθε αναστολή ή περιορισμό, καθώς και τους λόγους της εν λόγω αναστολής ή του περιορισμού ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, αμέσως μετά την αναστολή ή τον περιορισμό εκτός αν αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τα εύλογα συμφέροντα ασφαλείας μας ή αν αυτή η κοινοποίηση κρίνεται παράνομη. Θα ακυρώσουμε την αναστολή ή/και τον περιορισμό το συντομότερο δυνατόν εφόσον παύσουν πλέον να υφίστανται οι λόγοι για την εν λόγω αναστολή ή/και τον περιορισμό.

7.6 Αν πιστεύουμε ότι κάρτα σας έχει εκτεθεί σε κίνδυνο απάτης ή συνιστά κίνδυνο για την ασφάλειά μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε κοινοποιήσει για να σας ενημερώσουμε τι πρέπει να κάνετε για να μας βοηθήσετε στην αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου.

8. Οι υποχρεώσεις σας και επιστροφές χρημάτων

8.1 Αν πιστεύετε ότι έχετε απολέσει κάποια αναγνωριστικά στοιχεία του λογαριασμού σας Skrill ή έχουν κλαπεί ή σε περίπτωση μη εγκεκριμένης συναλλαγής η οποία δεν έχει εκτελεστεί ή εκτελέστηκε εσφαλμένα από εμάς, οφείλετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε το αργότερο εντός 13 μηνών μετά την ημερομηνία της χρέωσης, μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» στον ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο +44 (0) 203 308 2520. Εφόσον σας ζητηθεί, πρέπει επίσης να μας επιβεβαιώσετε εγγράφως εντός επτά ημερών την εν λόγω απώλεια, κλοπή ή πιθανή καταχρηστική χρήση.

8.2 Εμείς, θα προβούμε το συντομότερο δυνατόν στην επιστροφή ολόκληρου του ποσού οποιασδήποτε μη εγκεκριμένης συναλλαγής, καθώς και τυχόν σχετικών εξόδων και επιβαρύνσεων, εφόσον μας ενημερώσετε για την εν λόγω συναλλαγή σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 8 εκτός αν:

 • εκ πρώτης όψεως υπάρχουν αποδείξεις ότι έχετε ενεργήσει με δόλο ή έχετε παραβεί από πρόθεση ή βαριά αμέλεια τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οπότε θα προβούμε αμέσως σε έρευνα, προκειμένου να εξακριβώσουμε αν η συναλλαγή ήταν μη εγκεκριμένη ή
 • η κάρτα Skrill χάθηκε ή κλάπηκε, ή εσείς δεν καταφέρατε να διατηρήσετε τον κωδικό PIN ή τα στοιχεία της κάρτας Skrill ασφαλή έναντι υπεξαίρεσης. Σε αυτήν την περίπτωση ευθύνεστε για ζημίες έως 35 GBP κατά το μέγιστο (ή ισοδύναμου ποσού στο νόμισμα του Skrill λογαριασμού σας) για κάθε περίπτωση ζημίας, κλοπής ή υπεξαίρεσης.

8.3 Παρ΄όλα τα παραπάνω, εμείς και ο εκδότης της κάρτας επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να ερευνήσουμε οποιαδήποτε αμφισβητούμενη συναλλαγή ή εσφαλμένη χρήση της Skrill κάρτας σας, πριν και αφ΄ότου γίνει επιστροφή πληρωμής. Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να χρειαστούμε περισσότερες πληροφορίες και τη βοήθεια σας καθώς και την εύλογη συνεργασία σας σε κάθε έρευνα που διεξάγεται από εμάς, τον εκδότη της κάρτας ή οποιαδήποτε υπηρεσία επιβολής του νόμου ή άλλη αρμόδια αρχή. Αν, από την έρευνα που διεξήχθη μετά από μια επιστροφή χρημάτων, προκύψει ότι έχετε ενεργήσει με δόλο ή ότι έχετε παραβεί από πρόθεση ή βαριά αμέλεια τους όρους και τις προϋποθέσεις, μετά από εύλογη προειδοποίηση, θα χρεώσουμε τον λογαριασμό σας με το ποσό που επιστράφηκε, καθώς και με κάθε συναφή χρέωση και επιβάρυνση.

8.4 Ευθύνεστε για κάθε ζημία, κόστος και έξοδο που προκαλείται σε εμάς ή τον εκδότη της κάρτας σε σχέση με μη εγκεκριμένες συναλλαγές πληρωμών, στις οποίες ενεργήσατε δολίως ή δεν συμμορφωθήκατε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις επιδεικνύοντας σχετική πρόθεση ή βαριά αμέλεια, ή δεν μας ειδοποιήσατε εντός της κλίμακας χρόνου που ορίζει η πρώτη παράγραφος της παρούσας ενότητας 8, και θα μας αποζημιώσετε για το σύνολο της εν λόγω ζημίας, κόστους ή εξόδου μόλις σας το ζητήσουμε.

8.5 Με εξαίρεση τις περιπτώσεις, στις οποίες ενεργήσατε δολίως ή δεν συμμορφωθήκατε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις επιδεικνύοντας σχετική πρόθεση ή βαριά αμέλεια, δεν ευθύνεστε για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν σε εμάς ή τον εκδότη της κάρτας σε σχέση με μη εγκεκριμένες συναλλαγές πληρωμών που προέκυψαν αφού μας ειδοποιήσατε για τη συναλλαγή, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, εφόσον δεν προσφέραμε κάποιο κατάλληλο μέσο ειδοποίησης, δεν εφαρμόσαμε όπως οφείλαμε ισχυρό έλεγχο της ταυτότητας του πελάτη ή εφόσον η κάρτα Skrill χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με μια εξ αποστάσεως σύμβαση, διαφορετική από την εξαιρούμενη.  Οι όροι «Σύμβαση εξ αποστάσεως» και «Εξαιρούμενη σύμβαση» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους κανονισμούς περί συμβάσεων με καταναλωτές (Πληροφορίες, Ακύρωση και Πρόσθετες Χρεώσεις) του 2013.

8.6 Επιστροφές χρημάτων

8.6.1 Όποτε υπέχουμε ευθύνη για μη εκτέλεση ή μη ορθή εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής, θα επαναφέρουμε, το συντομότερο δυνατόν, τον λογαριασμό σας στην κατάσταση που θα βρισκόταν αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η μη ορθή πράξη πληρωμής και θα προβαίνουμε στην επιστροφή τυχόν χρεώσεων και τόκων που προέκυψαν ως επακόλουθο της μη εκτέλεσης ή μη ορθής εκτέλεσης της πράξης πληρωμής, εφόσον μας έχετε ενημερώσει για την εν λόγω συναλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 παραπάνω.

8.6.2 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8.6.3, ενδέχεται να δικαιούστε να υποβάλετε αίτημα επιστροφής χρημάτων σε σχέση με συναλλαγές όπου:

 • κατά την έγκριση δεν προσδιορίσθηκε το ακριβές ποσό της συναλλαγής πληρωμής ή όταν το ποσό της συναλλαγής πληρωμής υπερβαίνει το ποσό που θα αναμενόταν εύλογα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις προηγούμενες καταναλωτικές σας συνήθειες, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και τις περιστάσεις της συναλλαγής ή
 • η συναλλαγή δεν έχει εγκριθεί από εσάς σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

8.6.3 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8.1, ένα αίτημα επιστροφής χρημάτων υπό τις περιστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 8.6.2 δεν θα γίνεται αποδεκτή όταν: (α) έχετε παράσχει απευθείας σε εμάς τη συγκατάθεσή σας για την εκτέλεση της εν λόγω πράξης πληρωμής και έχουμε κοινοποιήσει ή παράσχει σε εσάς ή στον δικαιούχο της πληρωμής πληροφορίες σχετικά με την πράξη πληρωμής τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της συναλλαγής, (β) υποβάλετε το αίτημα σε χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις (8) εβδομάδες από τη χρέωση της κάρτας σας Skrill, με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων των παραγράφων 8.3 και 8.4.

8.7 Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος επιστροφής χρημάτων ή, εφόσον αποφασίσουμε να σας ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των πληροφοριών, θα προβούμε στην επιστροφή σύμφωνα με την παράγραφο 8.6.2 ή σε αιτιολόγηση της άρνησης της εν λόγω επιστροφής. Συμφωνείτε να παράσχετε κάθε πρόσθετη πληροφορία η οποία μας είναι εύλογα απαραίτητη προκειμένου να εξακριβώσουμε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιστροφή.

8.8 Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την αιτιολόγηση της άρνησης να σας παρέχουμε επιστροφή χρημάτων, μπορείτε να καταθέσετε καταγγελία στην Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή που βρίσκεται στη διεύθυνση Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Λονδίνο, E14 9SR. Τηλέφωνο: 0800 023 4567 ή 0300 123 9123 και e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

9. Οι υποχρεώσεις μας

9.1 Όπως και με άλλες κάρτες πληρωμής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ένας έμπορος θα αποδεχθεί την κάρτα σας Skrill ή ότι θα εγκρίνουμε οποιαδήποτε συγκεκριμένη συναλλαγή. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα του συστήματος, το οποίο είναι πέραν του εύλογου ελέγχου μας, ή λόγω ανησυχιών ότι η κάρτα σας Skrill χρησιμοποιείται καταχρηστικά. Συνεπώς, στο βαθμό που επιτρέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση μη αποδοχής της κάρτα σας Skrill από έναν έμπορο ή μη έγκρισης μιας συναλλαγής ή ακύρωσης ή αναστολής της χρήσης της κάρτας σας Skrill από εμάς. Εκτός αν άλλως απαιτείται από τη νομοθεσία, δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της ολικής ή μερικής χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης της κάρτας σας Skrill ή της χρήσης της κάρτας σας από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή έξοδα που προκύπτουν λόγω της συμμόρφωσής μας με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας Skrill σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή αν διαπιστώσουμε ότι χρησιμοποιείτε την κάρτα Skrill με σκοπό την απάτη, διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε κάθε εύλογη δαπάνη με που πραγματοποιούμε για τη λήψη μέτρων για να διακόψουμε τη χρήση της κάρτας σας Skrill και την ανάκτηση τυχόν οφειλών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές σας.

10. Τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

10.1 Η επικαιροποιημένη έκδοση των όρων και προϋποθέσεων της κάρτας Skrill θα είναι πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Κατά καιρούς, ενδέχεται να προβαίνουμε σε τροποποίηση των παρόντων όρων. Κάθε αλλαγή θα σας κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι προτεινόμενες αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία που θεωρείται ότι παραλήφθηκε η σχετική κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 18.1 των όρων χρήσης, εκτός αν μας έχετε γνωστοποιήσει ότι αντιτίθεστε στις προτεινόμενες αλλαγές πριν από την έναρξη ισχύος τους. Τυχόν αλλαγές που καθιστούν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ευνοϊκούς για εσάς, θα τίθενται σε ισχύ αμέσως αν έτσι ορίζεται στη σχετική κοινοποίηση. Τυχόν μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών θα τίθενται σε ισχύ αμέσως χωρίς προειδοποίηση και δεν θα έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στις εν λόγω μεταβολές. Αν αντιταχθείτε στις τροποποιήσεις, δεν θα ισχύουν για εσάς. Ωστόσο, κάθε εναντίωση αυτού του είδους θα συνιστά γνωστοποίηση ακύρωσης της κάρτας σας Skrill. Το δικαίωμα ακύρωσης της κάρτας σας Skrill οποιαδήποτε στιγμή χωρίς την επιβάρυνσή σας με πρόσθετα έξοδα ακύρωσης δεν επηρεάζεται.

10.2 Τυχόν μεταβολές των ορίων συναλλαγών της κάρτας σας Skrill, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωσή μας με νομικές υποχρεώσεις, δεν θεωρούνται τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και, κατά συνέπεια, δεν απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση. Μπορείτε να ελέγχετε πάντοτε τα όρια συναλλαγών σας στον λογαριασμό σας Skrill.

11. Χρεώσεις

11.1 Οι χρεώσεις που ισχύουν για την κάρτα Skrill παρουσιάζονται στην υποενότητα σχετικά με την προπληρωμένη κάρτα τηςενότητας «Χρεώσεις» στον δικτυακό μας τόπο.

11.2 Οι χρεώσεις θα αφαιρούνται από το υπόλοιπο του Skrill λογαριασμού σας. Οι χρεώσεις παραθέτονται σε Ευρώ. Αν το νόμισμα του κύριου λογαριασμού σας δεν είναι το ευρώ, τότε οι χρεώσεις θα μετατρέπονται σε ευρώ από το νόμισμα του κύριου λογαριασμού με τη συναλλαγματική ισοτιμία της κάρτας Skrill που ισχύει εκείνη τη στιγμή και στη συνέχεια θα αφαιρούνται χωρίς να χρεώνονται έξοδα μετατροπής συναλλάγματος. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας Skrill σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ATM), ενδέχεται να υπόκεισθε σε τυχόν χρεώσεις, καθώς και σε κανόνες και κανονισμούς επιβολής πρόσθετων χρεώσεων του σχετικού μηχανήματος ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή οργανισμού.

11.3 Οι συναλλαγές με την κάρτα ενδέχεται να υπόκεινται σε μετατροπές νομισμάτων. Όταν εκτελείτε συναλλαγές που απαιτούν μία ή περισσότερες μετατροπές νομισμάτων, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα τέλος συναλλάγματος και το ποσό της συναλλαγής να μετατραπεί με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της κάρτας και/ή την ισοτιμία της κάρτας Skrill ως εξής:

 1. Όταν το νόμισμα του κύριου λογαριασμού σας είναι το ευρώ και κάνετε αγορές ή ανάληψη μετρητών με την κάρτα σας Skrill σε άλλο νόμισμα πλην του ευρώ, θα σας χρεώσουμε έξοδα μετατροπής συναλλάγματος και το ποσό της συναλλαγής θα μετατρέπεται με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της κάρτας.
 1. Όταν το νόμισμα του κύριου λογαριασμού σας είναι διαφορετικό από το ευρώ και κάνετε αγορές ή ανάληψη μετρητών με την κάρτα σας Skrill στο νόμισμα του κύριου λογαριασμού σας, δεν θα επιβάλλουμε έξοδα μετατροπής συναλλάγματος, αλλά θα εφαρμόζουμε τη συναλλαγματική ισοτιμία της κάρτας Skrill.
 1. Όταν το νόμισμα του κύριου λογαριασμού σας είναι διαφορετικό από το ευρώ και κάνετε αγορές ή ανάληψη μετρητών με την κάρτα σας Skrill σε άλλο νόμισμα πλην του νομίσματος του κύριου λογαριασμού σας και του νομίσματος της κάρτας σας Skrill, θα μετατρέπουμε πρώτα το ποσό της συναλλαγής σε ευρώ με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της κάρτας και, στη συνέχεια, θα μετατρέπουμε αυτό το ποσό από ευρώ στο νόμισμα του κύριου λογαριασμού σας με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της κάρτας Skrill που ισχύει εκείνη τη στιγμή. Επιπλέον, θα χρεώσουμε και ένα τέλος συναλλάγματος επί της συναλλαγής που μετατράπηκε με αυτόν τον τρόπο.
 1. Όταν το νόμισμα του κύριου λογαριασμού σας είναι διαφορετικό από το ευρώ και κάνετε αγορές ή ανάληψη μετρητών με την κάρτα σας Skrill σε ευρώ, θα σας χρεώνουμε έξοδα μετατροπής συναλλάγματος και το ποσό της συναλλαγής θα μετατρέπεται από ευρώ στο νόμισμα του κύριου λογαριασμού σας με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της κάρτας που ισχύει εκείνη τη στιγμή.

 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος, τη συναλλαγματική ισοτιμία της κάρτας και την προσαύξηση επί των πιο πρόσφατων διαθέσιμων συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατίθενται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας Skrill για να κάνετε μια πληρωμή, θα λαμβάνετε αυτόματα ηλεκτρονική ειδοποίηση (όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδοποιήσεις αυτόματης προώθησης (push) μέσω της εφαρμογής Skrill) με τα λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής σας. Μπορείτε να επιλέξετε να καταργήσετε την εγγραφή σας για τη λήψη αυτών των ειδοποιήσεων.

12. Τα στοιχεία σας

Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος, της διεύθυνση και του αριθμού τηλεφώνου σας, οφείλετε να μας ενημερώσετε αμέσως χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που διατίθενται την ενότητα «Επικοινωνία» στον ιστότοπό μας. Αν επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την κάρτα σας Skrill, για παράδειγμα, προκειμένου να σας κοινοποιήσουμε την ακύρωση της κάρτας σας Skrill ή για την αποστολή μιας επιστροφής χρημάτων με επιταγή, θα χρησιμοποιήσουμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε παράσχει. Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που λαμβάνετε από εμάς θα θεωρείται παραληφθέν αμέσως μόλις αποστέλλεται από εμάς εκτός αν, εντός 24 ωρών, λάβουμε ειδοποίηση αποτυχίας αποστολής μηνύματος στην οποία αναφέρεται ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα δεν παραδόθηκε. Δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη αν τα στοιχεία επικοινωνίας σας έχουν αλλάξει και δεν μας έχετε ενημερώσει σχετικά.

13. Προστασία δεδομένων

13.1 Παρέχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για την πρόσβασή μας στις πληροφορίες που μας παρέχετε, καθώς και για την επεξεργασία και τη διατήρηση τους για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών που πραγματοποιείτε με την κάρτα σας Skrill. Αυτή η συναίνεση δεν επηρεάζει τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ακυρώνοντας την κάρτα σας Skrill. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας κατ' αυτόν τον τρόπο, θα παύσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό, αλλά ενδέχεται να συνεχίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για άλλους σκοπούς όταν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι, όπως όταν είμαστε υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία να τηρούμε αρχεία συναλλαγών ή συνεχίζετε να λαμβάνετε άλλες υπηρεσίες από τη Skrill, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού Skrill.

13.2 Κάνοντας αίτηση για την κάρτα Skrill και χρήση αυτής, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της εταιρείας μας, η οποία περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε, τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε και τα άτομα, στα οποία τα κοινοποιούμε.

13.3 Χρησιμοποιώντας την κάρτα Skrill σε εµπόρους ή αλλού για την πραγματοποίηση πληρωμών ή την ανάληψη χρημάτων, παρέχετε επίσης τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας που απαιτούνται για την εκτέλεση των πληρωμών σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τους κανόνες της Mastercard. Ανάλογα με το πού χρησιμοποιείτε την κάρτα σας Skrill, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

14. Διαφορές με εµπόρους

Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αγοράζετε με την κάρτα σας Skrill. Όλες οι εν λόγω διαφορές πρέπει να διευθετούνται απευθείας με τον έμπορο που παρέχει τα σχετικά αγαθά ή τις υπηρεσίες. Μόλις χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας Skrill για την πραγματοποίηση μιας αγοράς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακυρώσουμε τη συναλλαγή. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας Skrill για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, μπορείτε να προβάλετε απαίτηση κατά του εμπόρου αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι ανεπαρκή, δεν παρασχέθηκαν, παρασχέθηκαν μόνο εν μέρει ή δεν αντιστοιχούν στην περιγραφή του προμηθευτή. Οφείλετε να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε διαφορά εντός 60 ημερών από την αγορά και η αντιστροφή της χρέωσης θα πραγματοποιείται στον λογαριασμό σας μόνο εφόσον εξασφαλίζεται επιτυχώς από τον έμπορο. Αν υποβάλετε εσφαλμένως απαίτηση αντιστροφής χρέωσης, θα έχουμε το δικαίωμα χρέωσης τυχόν εξόδων που προκύπτουν εύλογα κατά την επιδίωξη της αντιστροφής της χρέωσης και θα μπορούμε να χρεώσουμε τον λογαριασμό σας Skrill με το ποσό των εν λόγω εξόδων.

15. Επικοινωνία

15.1 Για τυχόν απορίες σχετικά με την κάρτα Skrill μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενότητα «Επικοινωνία» στον ιστότοπό μας. Κάθε απορία θα επιλύεται άμεσα. Εναλλακτικά, αν δεν επιθυμείτε να υποβάλετε τις απορίες σας κατ' αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να καλέσετε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών μας στο +44 (0) 203 308 2520 ή να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Skrill Limited

1ος όροφος, 2 Gresham Street, Λονδίνο, EC2V 7AD, Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών είναι χρεώσιμη υπηρεσία. Κάθε ειδοποίηση και κοινοποίηση σχετικά με την κάρτα σας Skrill πρέπει να αποστέλλεται με τον ίδιο τρόπο εκτός αν ορίζεται άλλως στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ιστότοπου, πρέπει να έχετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

15.2 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συνάπτονται στην αγγλική γλώσσα και όλες οι ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις , σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα.

16. Καταγγελίες

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είστε ικανοποιημένοι με την κάρτα σας Skrill ή τον τρόπο διαχείρισής της ή έχετε οποιοδήποτε άλλο παράπονο σχετικά με την κάρτα σας Skrill, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» στον ιστότοπό μας, ή καλώντας μας στο +44 (0) 203 308 2520 ή εγγράφως στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Skrill Limited, με αριθμός μητρώου εταιρείας 04260907 και έδρα στη διεύθυνση 1ος όροφος, 2 Gresham Street, Λονδίνο, EC2V 7AD, Ηνωμένο Βασίλειο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ερευνήσουμε τις συνθήκες που αντιμετωπίζετε.

Θα καταβάλλουμε προσπάθειες να ανταποκριθούμε σε τυχόν παράπονά σας γρήγορα και δίκαια και θα σας κοινοποιήσουμε το αποτέλεσμα της έρευνάς μας. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας στην Υπηρεσία Οικονομικού Διαμεσολαβητή στη διεύθυνση Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Λονδίνο, E14 9SR. Τηλέφωνο: 0800 023 4567 ή 0300 123 9123 και e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στο φυλλάδιο της Υπηρεσίας Οικονομικού Διαμεσολαβητή που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.financial-ombudsman.org.uk/businesses/resolving-complaint/ordering-leaflet/leaflet ή μπορεί να διατεθεί από την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

17. Αποζημίωση

Η κάρτα Skrill είναι προϊόν ηλεκτρονικού χρήματος και μολονότι είναι προϊόν το οποίο υπόκειται στις ρυθμίσεις της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority), δεν καλύπτεται από το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Compensation Scheme). Δεν υπάρχει άλλο σύστημα αποζημίωσης για την κάλυψη απωλειών, για τις οποίες προβάλλονται αξιώσεις σε σχέση με την κάρτα Skrill. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που η Paysafe Financial Services Limited (ως εκδότρια της κάρτας Skrill) ή η εταιρεία μας καταστούν αφερέγγυες, τα χρήματά σας μπορεί να απολέσουν την αξία τους και να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να υποστείτε απώλεια των χρημάτων σας. Ωστόσο, για την εταιρεία μας ισχύουν οι Κανονισμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (περί ηλεκτρονικού χρήματος) του 2011 και η εθνική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα νομοθετήματα αυτά σχεδιάστηκαν για να εγγυηθούν τη ρευστότητα και την ασφάλεια των χρημάτων που κατατίθενται σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού χρήματος.

18. Εκχώρηση

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αφορούν εσάς προσωπικά και απαγορεύεται η μεταβίβασή τους ή άλλως η εκχώρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών σας που απορρέουν από αυτούς. Ενδέχεται να προβούμε σε εκχώρηση, μεταβίβαση ή υπανάθεση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σε άλλη εταιρεία ανά πάσα στιγμή με προηγούμενη σχετική κοινοποίηση δύο (2) μηνών. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δικαιώματά σας δεν θα επηρεαστούν.

19. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Εσείς και εμείς υπαγόμαστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

20. Υποχρεωτικές εκ του νόμου πληροφορίες

20.1 Η κάρτα Skrill εκδίδεται από την εταιρεία Paysafe Financial Services Limited, η οποία συστάθηκε στην Αγγλία και την Ουαλία με έδρα στη διεύθυνση 1ος όροφος, 2 Gresham Street, Λονδίνο, EC2V 7AD, Ηνωμένο Βασίλειο και υπόκειται στην έγκριση και τη ρύθμιση της Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (με αριθμό μητρώου 900015) για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος και μέσων πληρωμής καθώς και για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών. Η κάρτα σας Skrill αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Paysafe Financial Services Limited και δεν είναι μεταβιβάσιμη σε άλλο πρόσωπο. Όλες οι κάρτες Skrill εκδίδονται από την Paysafe Financial Services Limited δυνάμει άδειας της Mastercard.

20.2 Η Skrill Limited συστάθηκε στην Αγγλία και την Ουαλία. Η καταστατική της έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» στον ιστότοπό μας. Η Skrill Limited είναι αδειοδοτημένη και ελέγχεται από τη Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς ως εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος (αρ. μητρώου 900001).

20.3 Η διεύθυνση της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς είναι 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορείτε να βρείτε τον ιστότοπό της στη διεύθυνση http://www.fca.org.uk/.

History