Όροι και προϋποθέσεις κάρτας Skrill Prepaid Mastercard®

Έκδοση – Δεκέμβριος 2022

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για την κάρτα σας Skrill επιπλέον των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου που διέπουν τον λογαριασμό σας Skrill «Όροι χρήσης». Πρέπει να τους διαβάσετε προσεκτικά και να φυλάξετε ένα αντίγραφο για μελλοντικής αναφορά. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και των όρων χρήσης, θα υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.

1. Ορισμοί

1.1 Ως «Ετήσια συνδρομή κάρτας» νοείται η πληρωτέα ετήσια συνδρομή για τη χρήση της κάρτας Skrill που καθορίζεται στην ενότητα «Χρεώσεις» στη σελίδα «Προπληρωμένη κάρτα Skrill» στον ιστότοπό μας.

1.2 Ως «Εργάσιμη ημέρα» νοείται κάθε ημέρα πλην Σαββάτου ή Κυριακής ή δημόσιας ή επίσημης αργίας στην Αγγλία.

1.3 Ως «Εκδότης κάρτας» νοείται η Paysafe Financial Services Limited στη διεύθυνση Level 27, 25 Canada Square, London E14 5LQ, United Kingdom.

1.4 Ως «Περίοδος υπαναχώρησης» νοείται η χρονική περίοδος που ορίζεται στην παράγραφο 6.4.

1.5 Ως «Ανέπαφα» νοείται η δυνατότητα που σας παρέχετε να κάνετε πληρωμές ακουμπώντας την κάρτα σας Skrill στη συσκευή ανάγνωσης στο ταμείο του παραρτήματος συνεργάτη.

1.6 Ως «Χρεώσεις» νοούνται οι πληρωτέες από εσάς χρεώσεις για τη χρήση των υπηρεσιών μας.

1.7 Ως «Σήμα αποδοχής Mastercard» νοείται το διακριτικό σήμα της Mastercard International, όπως περιγράφεται περαιτέρω στη διεύθυνση http://www.mastercardbrandcenter.com, το οποίο χρησιμοποιείται για όλες τις εφαρμογές που δηλώνουν αποδοχή.

1.8 Ως «Λογαριασμός Skrill» νοείται ο καταχωρισμένος λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος που τηρείται στην εταιρεία μας σύμφωνα με τους όρους χρήσης μας.

1.9 Ως «Στοιχείο αναγνώρισης λογαριασμού Skrill» νοείται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία: τα στοιχεία της κάρτας σας Skrill (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικός CVV), ο κωδικός σας PIN, τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, το αναγνωριστικό ασφάλειάς σας, οι ερωτήσεις και απαντήσεις ασφάλειας και άλλα διαπιστευτήρια και πληροφορίες που σχετίζονται συγκεκριμένα με τον λογαριασμό σας Skrill.

1.10 Ως «Κάρτα Skrill» ή «Κάρτα» νοείται η κάρτα Skrill Prepaid Mastercard® που σας χορηγείται, υπό μορφή φυσικής ή εικονικής κάρτας ή σε κάθε άλλη μορφή που μπορεί να αποφασίσουμε, η οποία είναι καταχωρισμένη στον λογαριασμό σας Skrill.

1.11 Ως «Όροι και προϋποθέσεις» νοούνται οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις που αφορούν τη χρήση της κάρτας σας Skrill.

1.12 Ως «Όροι χρήσης» νοούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που διατίθενται στη διεύθυνση https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/, οι οποίοι διέπουν τη χρήση του λογαριασμού σας Skrill.

1.13 Ως «Όρια συναλλαγών» νοούνται τα όρια που ορίζονται στην παράγραφο 4.2.

1.14 Ως «εμείς, εμάς, μας, Skrill» νοείται η Skrill Limited (αριθ. μητρώου 4260907), η οποία διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση Level 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, United Kingdom.

1.15 Ως «Ιστότοπος» νοείται η διαδικτυακή τοποθεσία στη διεύθυνση www.skrill.com.

1.16 Ως «Εσείς» νοείται το πρόσωπο του οποίου το όνομα αναγράφεται στην κάρτα Skrill.

2. Η κάρτα σας Skrill

2.1 Η κάρτα σας Skrill μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε εγκατάσταση που φέρει το σήμα αποδοχής Mastercard, όπως καταστήματα και εστιατόρια, καθώς και για ηλεκτρονικές ή τηλεφωνικές συναλλαγές. Ωστόσο, η εικονική κάρτα Skrill μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όπου δεν απαιτείται η επίδειξη φυσικής κάρτας, για παράδειγμα, σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου. Επίσης, η κάρτα σας Skrill μπορεί να χρησιμοποιείται στο εξωτερικό. Πριν χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας Skrill πρέπει να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή χρήματα στον λογαριασμό σος Skrill, καθώς και ότι ενεργοποιήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 παρακάτω. Η κάρτα σας Skrill δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την ημερομηνία λήξης της.

2.2 Η κάρτα σας Skrill δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

2.3 Η κάρτα σας Skrill εκδίδεται από τον εκδότη της κάρτας βάσει άδειας που παραχωρείται από την Mastercard International. Η κάρτα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του εκδότη της κάρτας.

2.4 Η εικονική σας κάρτα Skrill και το ψηφιακό αντίγραφο της φυσικής σας κάρτα Skrill εκδίδονται ηλεκτρονικά και θα είναι διαθέσιμες και έτοιμες για χρήση στον λογαριασμό σας Skrill μετά τη σχετική παραγγελία σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η εικονική σας κάρτα έχει τον δικό της μοναδικό αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικό CVC και μπορείτε να την παραγγείλετε χωριστά από τη φυσική σας κάρτα Skrill. Η ψηφιακή σας κάρτα Skrill δεν είναι χωριστή κάρτα. Είναι αντίγραφο της φυσικής σας κάρτας Skrill και έχει τον ίδιο αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικό CVC με τη φυσική σας κάρτα Skrill.

3. Υποβολή αίτησης έκδοσης Κάρτας Skrill και ενεργοποίησή της

3.1 Για να υποβάλετε αίτηση έκδοσης κάρτας Skrill πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και κάτοικος χώρας του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ ή ορισμένες άλλες επιτρεπόμενες χώρες. Εάν δεν τα έχουμε συγκεντρώσει ήδη σε σχέση με τον λογαριασμό σας Skrill, θα σας ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν την ταυτότητα και τη διεύθυνσή σας. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε αποδεικτικά έγγραφα για την εξακρίβωση της ταυτότητας και της διεύθυνσής σας και ενδέχεται επίσης να προβούμε στη διενέργεια ηλεκτρονικών ελέγχων μέσω υπηρεσιών πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας ή άλλων παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης ταυτότητας προκειμένου να επαληθεύσουμε τα στοιχεία σας . Οι έλεγχοι μέσω υπηρεσιών πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας θα διενεργούνται αποκλειστικά με σκοπό την επαλήθευση και όχι για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας και, με την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς και με τη συνεχιζόμενη κατοχή και χρήση της κάρτας σας Skrill (εφόσον εγκριθεί και χορηγηθεί), μας παρέχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων κατά την τη διακριτική μας ευχέρεια.

3.2 Η κάρτα σας Skrill μπορεί να εκφράζεται σε ευρώ.

3.3 Η αίτησή σας θα εξεταστεί το συντομότερο δυνατόν. Η χορήγηση κάρτας Skrill παραμένει στην αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας για κάρτα Skrill, θα σας αποστείλουμε άμεσα την ψηφιακή σας κάρτα Skrill και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να σας αποστείλουμε τη φυσική σας κάρτα σας Skrill εντός 15 εργάσιμων ημερών. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την παραλαβή της φυσικής σας κάρτας Skrill. Η εικονική κάρτα Skrill εκδίδεται αμέσως μετά την έγκριση της αίτησής σας.

3.4 Στην περίπτωση παραλαβής φυσικής κάρτας Skrill πρέπει να θέσετε την υπογραφή σας στην ειδική λωρίδα στο πίσω μέρος της κάρτας Skrill αμέσως μόλις την παραλάβετε.

3.5 Η κάρτα Skrill που θα λάβετε είναι προενεργοποιημένη. Ωστόσο, αν λάβετε μια κάρτα αντικατάστασης της φυσικής κάρτα, πρέπει να την ενεργοποιήσετε μεταβαίνοντας στον ιστότοπό μας ή στην εφαρμογή Skrill και να ακολουθήσετε τις οδηγίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης.

3.6 Όταν υποβάλετε αίτηση για κάρτα Skrill, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις προκειμένου να σας χορηγηθεί κάρτα Skrill. H χρήση της κάρτας Skrill υποδεικνύει ότι συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων της παραγράφου 10 παρακάτω) σε διαρκή βάση.

4. Διαθέσιμα χρήματα μέσω της κάρτας Skrill

4.1 Η κάρτα Skrill είναι ένα μέσο πρόσβασης στο υπόλοιπο των χρημάτων στον λογαριασμό σας Skrill και δεν έχει χωριστό υπόλοιπο

4.2 Δεν μπορείτε να δαπανήσετε ή να κάνετε ανάληψη περισσότερα χρήματα από το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας Skrill ή από τα ποσά που επιτρέπονται σύμφωνα με τα όρια φόρτισης, πληρωμής και ανάληψης («Όρια συναλλαγών») του λογαριασμού Skrill ή τα όρια συναλλαγών της κάρτας σας Skrill, όποια είναι χαμηλότερα.

4.3 Τα όρια συναλλαγών του λογαριασμού σας Skrill εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως η χώρα διαμονής σας, την κατάσταση επαλήθευσης του λογαριασμού σας Skrill και άλλους παράγοντες που εξετάζουμε για να καθορίσουμε κατά καιρούς τα εν λόγω όρια κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα όρια συναλλαγών του λογαριασμού σας, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας Skrill.

4.4 Τα όρια συναλλαγών καθορίζονται σε ευρώ. Ωστόσο, αν το νόμισμα της κάρτας σας Skrill είναι διαφορετικό, το ποσό αυτών των ορίων θα μετατρέπεται χρησιμοποιώντας τις εκάστοτε ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες χονδρικής μας, οι οποίες διατίθενται στη σελίδα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας και οι οποίες επικαιροποιούνται σε τακτική βάση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας Τυχόν μεταβολές των εν λόγω συναλλαγματικών ισοτιμιών ενδέχεται να τίθενται άμεσα σε εφαρμογή και χωρίς προειδοποίηση.

4.5 Αν, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής με την κάρτα σας Skrill προκύψει αρνητικό υπόλοιπο στον λογαριασμό σας Skrill, πρέπει να προσθέσετε αμέσως χρήματα στον λογαριασμό σας Skrill προκειμένου να καλύψετε το αρνητικό υπόλοιπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες, όπως να απαιτήσουμε και να ζητήσουμε την αναγκαστική είσπραξη των οφειλόμενων από εσάς ποσών προκειμένου να αποκατασταθεί το αρνητικό υπόλοιπο που προέκυψε.

5. Χρήση της κάρτας σας Skrill

5.1 Οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω τερματικών εμπόρων πρέπει να εγκρίνονται από εσάς με τους εξής τρόπους:

(α) πληκτρολογώντας τον κωδικό σας PIN, αν χρησιμοποιείτε κάρτα με τεχνολογία CHIP & PIN,

(β) υπογράφοντας το παραστατικό του εμπόρου, αν πραγματοποιείτε πληρωμή με τη χρήση κάρτας με μαγνητική ταινία,

(γ) ακουμπώντας την κάρτα σας Skrill στη συσκευή ανάγνωσης στο ταμείο, αν χρησιμοποιείτε κάρτα για ανέπαφες πληρωμές (εφόσον η δυνατότητα έχει ενεργοποιηθεί στην κάρτα σας Skrill) ή

(δ) με όποιον άλλο τρόπο σας κοινοποιούμε κατά καιρούς.

Η έγκρισή σας δεν μπορεί να ανακληθεί μετά την εισαγωγή του ΡΙΝ σας ή την υπογραφή του παραστατικού του εμπόρου ή το πέρασμα της κάρτας Skrill στο τερματικό ανέπαφων πληρωμών.

 

5.2 Για συναλλαγές μέσω διαδικτύου απαιτείται η έγκρισή σας, η οποία παρέχεται εισαγάγοντας τα στοιχεία της κάρτας σας Skrill που ζητούνται από τον έμπορο. Αυτό, συνήθως, συνεπάγεται την εισαγωγή του αριθμού της κάρτας Skrill, του ονόματος που αναγράφεται στην κάρτα Skrill, της ημερομηνίας

λήξης της κάρτας σας Skrill και, σε πολλές περιπτώσεις, του αριθμού CCV που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας σας Skrill, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κάθε άλλη διαδικασία ασφάλειας που απαιτείται από εμάς ή τον πωλητή. Η έγκρισή σας δεν μπορεί να ανακληθεί μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

 

5.3 Οφείλετε πάντοτε να διασφαλίζετε ότι το διαθέσιμο υπόλοιπό σας καλύπτει την αξία της συναλλαγής σας και τις ισχύουσες χρεώσεις.

5.4 Μετά την έγκριση της συναλλαγής σας, το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill για την πραγματοποίηση συναλλαγών με την κάρτα σας Skrill θα μειωθεί κατά το ποσό της συναλλαγής συν τις ισχύουσες χρεώσεις. Σημειωτέον ότι η χρέωση της συναλλαγής στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill μπορεί να καθυστερήσει σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. Για να ελέγξετε το διαθέσιμο υπόλοιπό σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Skrill και ανατρέξτε στο «διαθέσιμο υπόλοιπο» σας.

5.5 Σύμφωνα με την παράγραφο 11.4 παρακάτω, αν το νόμισμα της κάρτας σας Skrill είναι διαφορετικό από το νόμισμα του λογαριασμού σας Skrill, οι συναλλαγές σας θα υπόκεινται σε μετατροπή συναλλάγματος και κάθε συναλλαγή θα επιβαρύνεται με πρόσθετα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο 11 (Χρεώσεις) παρακάτω.

5.6 Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό συναλλαγών σας κάνοντας σύνδεση στον λογαριασμό σας Skrill.

6. Ακύρωση και λήξη της κάρτας Skrill και καταγγελία των όρων και προϋποθέσεων

6.1 Η φυσική σας κάρτα Skrill καθώς και το ψηφιακό της αντίγραφο λήγουν κατά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη της τελευταίας φυσικής σας κάρτας Skrill σας έχουμε χορηγήσει ή σε όποια άλλη ημερομηνία μπορεί να σας κοινοποιήσουμε. Στην περίπτωση εικονικής κάρτας Skrill, η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην εικόνα της εικονικής κάρτας που εμφανίζεται στον λογαριασμό σας Skrill. Η κάρτα σας Skrill δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την ημερομηνία λήξης της.

6.2 Λίγο πριν λήξει η κάρτα σας Skrill μπορεί να σας αποστείλουμε νέα κάρτα σε αντικατάσταση της κάρτας που λήγει ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε αν επιθυμείτε την έκδοση νέας κάρτας. Προτού χρησιμοποιήσετε τη νέα κάρτα σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill επαρκεί για την κάλυψη της ετήσιας συνδρομής της κάρτας. Διατηρούμε το δικαίωμα μη επανέκδοσης της κάρτας σας.

6.3 Για τους σκοπούς των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η νέα κάρτα θα είναι η κάρτα σας Skrill εφόσον έχει παραληφθεί ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της εκάστοτε ισχύουσας κάρτας Skrill, όποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. Έχετε υπόψη ότι, μια ψηφιακή κάρτα εκδίδεται μόνο με μια νεοεκδοθείσα φυσική κάρτα Skrill και δεν εκδίδεται με μια κάρτα προς αντικατάσταση της φυσικής κάρτας Skrill.

6.4 Η ακύρωση της κάρτας σας Skrill είναι δυνατή το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή της κάρτας σας Skrill. Αυτή η περίοδος δεκατεσσάρων (14) ημερών είναι γνωστή ως «Περίοδος υπαναχώρησης». Επισημαίνεται ότι, εάν παραγγείλετε μια φυσική κάρτα Skrill, η περίοδος υπαναχώρησης θα ξεκινά κατά την πρώτη χρονικά από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (i) την ημερομηνία που σας χορηγήσαμε το ψηφιακό αντίγραφο της φυσικής σας κάρτας Skrill ή (ii) την ημερομηνία που παραλάβατε τη φυσική σας κάρτα Skrill. Σε περίπτωση ακύρωσης της κάρτας εντός της περιόδου υπαναχώρησης, θα σας επιστρέψουμε την αρχική ετήσια συνδρομή της κάρτας.

6.5 Η ακύρωση της κάρτας σας Skrill είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή μετά την παρέλευση των δεκατεσσάρων (14) ημερών της περιόδου υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 παρακάτω. Ωστόσο, η ετήσια συνδρομή της κάρτας για το έτος στο οποίο γίνεται η ακύρωση δεν θα επιστραφεί.

6.6 Μπορείτε να ακυρώσετε άμεσα την κάρτα σας Skrill χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που διατίθενται στην ενότητα «Προπληρωμένη κάρτα Skrill» στον ιστότοπό μας ή καλώντας τη γραμμή βοήθειας πελατών στο +44 (0) 203 308 2520. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε την κάρτα σας Skrill αποστέλλοντας μήνυμα μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» στον ιστότοπό μας. Ωστόσο, η ακύρωση μέσω του ιστότοπού μας δεν θα τίθεται άμεσα σε ισχύ και δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση της ακύρωσης εξαιτίας αυτού.

6.7 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα καταγγέλλονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση αμέσως μετά:

(α) την ακύρωση της κάρτας σας Skrill ή

(β) την καταγγελία των όρων χρήσης του λογαριασμού Skrill που συνδέεται με την κάρτα σας Skrill.

6.8 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μπορούν να καταγγελθούν για οποιονδήποτε λόγο κατόπιν προειδοποίησης δύο (2) μηνών.

6.9 Μετά τη λήξη ή την ακύρωση της κάρτας σας Skrill ή την καταγγελία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας Skrill και πρέπει να καταστρέψετε το τσιπ και τη μαγνητική ταινία κόβοντας την κάρτα κάθετα. Θα πρέπει να καταβάλετε κάθε εύλογη προσπάθεια να απορρίψετε την κάρτα σας Skrill έτσι ώστε να μην περιέλθει στη γνώση κανενός τρίτου προσώπου ο αριθμός της κάρτας σας Skrill ή ο αριθμός ασφάλειας.

6.10 Πλην των οριζόμενων στην παράγραφο 6.4, μετά την καταγγελία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δεν θα δικαιούστε καμία επιστροφή χρημάτων που έχετε ήδη δαπανήσει για συναλλαγές στις οποίες έχετε συναινέσει ή για τυχόν έξοδα χρήσης της κάρτας Skrill πριν από την καταγγελία.

6.11 Ενδέχεται να αναστείλουμε, να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε με άλλο τρόπο την κάρτα σας Skrill ανά πάσα στιγμή χωρίς να υπέχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας αν:

(α) έχουμε βάσιμες υπόνοιες για απάτη, καταχρηστική χρήση ή άλλα παραβίαση της ασφάλειας αναφορικά με την κάρτα σας Skrill,

(β) έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή τους όρους χρήσης ή

(γ) απαιτείται για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

Θα σας κοινοποιήσουμε εκ των προτέρων κάθε αναστολή, αποκλεισμό ή περιορισμό της κάρτας σας Skrill καθώς και τους λόγους αυτής της ενέργειας ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, αμέσως μετά την αναστολή, τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό εκτός αν αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τα εύλογα μέτρα ασφάλειάς μας ή αν η εν λόγω κοινοποίηση κρίνεται παράνομη. Η κάρτα σας Skrill θα επανενεργοποιηθεί ή θα αντικατασταθεί με νέα αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατό αφού παύσουν να υφίστανται οι λόγοι που επέβαλαν την εν λόγω αναστολή ή/και τον περιορισμό.

7. Προστασία της ασφάλειας της κάρτας σας Skrill

7.1 Θα πρέπει να αντιμετωπίζετε την κάρτα σας Skrill όπως τα μετρητά και την προστατεύετε ανά πάσα στιγμή. Η κάρτα Skrill είναι προσωπική και δεν πρέπει να επιτρέπετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να τη χρησιμοποιεί.

7.2 Θα λάβετε έναν κωδικό PIN για τη φυσική σας κάρτα Skrill και είστε υπεύθυνοι για την προστασία του εν λόγω κωδικού. Πρέπει να τηρείτε πάντοτε απόρρητο τον κωδικό σας PIN και να μην τον αποκαλύπτετε σε τρίτους. Αν πιστεύετε ότι ο κωδικός σας PIN έχει ή ενδέχεται να έχει αποκαλυφθεί σε άλλο πρόσωπο ή έχει παραβιαστεί με άλλο τρόπο, οφείλετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν καλώντας την 24ωρη Γραμμή βοήθειας για κλοπή και απώλεια καρτών στο +44 (0) 203 308 2530.

7.3 Συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά το υπόλοιπό του λογαριασμού σας Skrill, καθώς και το ιστορικό συναλλαγών σας στον ιστότοπό μας. Σύμφωνα με την παράγραφο 8 παρακάτω, πρέπει να μας αναφέρετε κάθε συναλλαγή που δεν αναγνωρίζετε.

7.4 Αν υποπτευτείτε ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τα αναγνωριστικά στοιχεία του λογαριασμού σας Skrill ή αν αυτά ή η κάρτα σας Skrill έχει απολεσθεί, κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή παραβιαστεί με άλλο τρόπο, οφείλετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν καλώντας την 24ωρη Γραμμή βοήθειας για απώλεια και κλοπή καρτών στο +44 (0) 203 308 2530 ώστε να προβούμε σε ακύρωση της κάρτας σας Skrill. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε την κλοπή ή την απώλεια της κάρτας σας Skrill στην ενότητα «Προπληρωμένη κάρτα Skrill» στον ιστότοπό μας. Κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει στο να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες στο βαθμό που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε δόλο ή κατάφωρη αμέλεια. Αν υποπτευτείτε ότι η κάρτα σας Skrill χρησιμοποιείται από κάποιο άλλο πρόσωπο, θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε με τις αστυνομικές αρχές και να αναφέρετε τις υποψίες σας.

7.5 Αν έχουμε βάσιμες υπόνοιες ότι η ασφάλεια της κάρτας σας Skrill ή κάποια από τα χαρακτηριστικά ασφάλειάς της έχουν παραβιαστεί ή ότι έχει γίνει μη εγκεκριμένη ή αθέμιτη χρήση της κάρτας ή του λογαριασμού σας, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε με άλλο τρόπο τις δυνατότητες της κάρτας σας Skrill.  Θα σας κοινοποιήσουμε εκ των προτέρων κάθε αναστολή ή περιορισμό, καθώς και τους λόγους της εν λόγω αναστολής ή του περιορισμού ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, αμέσως μετά την αναστολή ή τον περιορισμό εκτός αν αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τα εύλογα συμφέροντα ασφαλείας μας ή αν αυτή η κοινοποίηση κρίνεται παράνομη.  Θα ακυρώσουμε την αναστολή ή/και τον περιορισμό το συντομότερο δυνατόν εφόσον παύσουν πλέον να υφίστανται οι λόγοι για την εν λόγω αναστολή ή/και τον περιορισμό.

7.6 Αν πιστεύουμε ότι κάρτα σας έχει εκτεθεί σε κίνδυνο απάτης ή συνιστά κίνδυνο για την ασφάλειά μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε κοινοποιήσει για να σας ενημερώσουμε τι πρέπει να κάνετε για να μας βοηθήσετε στην αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου.

8. Οι υποχρεώσεις σας και επιστροφές χρημάτων

8.1 Αν πιστεύετε ότι έχετε απολέσει κάποια αναγνωριστικά στοιχεία του λογαριασμού σας Skrill ή έχουν κλαπεί ή σε περίπτωση μη εγκεκριμένης συναλλαγής η οποία δεν έχει εκτελεστεί ή εκτελέστηκε εσφαλμένα από εμάς, οφείλετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε το αργότερο εντός 13 μηνών μετά την ημερομηνία της χρέωσης, μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» στον ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο +44 (0) 203 308 2520.  Εφόσον σας ζητηθεί, πρέπει επίσης να μας επιβεβαιώσετε εγγράφως εντός επτά ημερών την εν λόγω απώλεια, κλοπή ή πιθανή καταχρηστική χρήση.

8.2 Εμείς, θα προβούμε το συντομότερο δυνατόν στην επιστροφή ολόκληρου του ποσού οποιασδήποτε μη εγκεκριμένης συναλλαγής, καθώς και τυχόν των σχετικών εξόδων και επιβαρύνσεων, εφόσον μας ενημερώσετε για την εν λόγω συναλλαγή σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 8 εκτός αν:

(i) εκ πρώτης όψεως υπάρχουν αποδείξεις ότι έχετε ενεργήσει με δόλο ή έχετε παραβεί από πρόθεση ή βαριά αμέλεια τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οπότε, θα προβούμε αμέσως σε έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουμε αν η συναλλαγή ήταν μη εγκεκριμένη ή

(ii) η κάρτα Skrill έχει απολεσθεί ή κλαπεί ή δεν μεριμνήσατε για την προστασία του κωδικού σας PIN ή των στοιχείων της κάρτας σας Skrill από παράνομη ιδιοποίηση, οπότε, θα είστε υπεύθυνοι για κάθε ζημία μέχρι το ποσό των 35 λιρών Αγγλίας κατ' ανώτατο όριο (ή το ισόποσο αυτών στο νόμισμα του λογαριασμού σας Skrill) για κάθε περιστατικό απώλειας, κλοπής ή παράνομης ιδιοποίησης.

8.3 Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, εμείς και ο εκδότης της κάρτας διατηρούμε το δικαίωμα διερεύνησης κάθε επίμαχης συναλλαγής ή καταχρηστικής χρήσης της κάρτας σας Skrill πριν και μετά μια επιστροφή χρημάτων.  Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να χρειαστούμε περισσότερες πληροφορίες και τη βοήθεια σας καθώς και την εύλογη συνεργασία σας σε κάθε έρευνα που διεξάγεται από εμάς, τον εκδότη της κάρτας ή οποιαδήποτε υπηρεσία επιβολής του νόμου ή άλλη αρμόδια αρχή. Αν από την έρευνα που διεξήχθη μετά από μια επιστροφή χρημάτων προκύψει ότι έχετε ενεργήσει με δόλο ή ότι έχετε παραβεί από πρόθεση ή βαριά αμέλεια τους όρους και τις προϋποθέσεις, μετά από εύλογη προειδοποίηση, θα χρεώσουμε τον λογαριασμό σας με το ποσό που επιστράφηκε καθώς και κάθε συναφή χρέωση και επιβάρυνση.

8.4 Θα υπέχετε ευθύνη για όλες τις ζημίες, τις δαπάνες και τα έξοδα που προκύπτουν για εμάς ή τον εκδότη της κάρτα σε σχέση με μια μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμής στην οποία ενεργήσατε με δόλο ή παραβιάστε από πρόθεση ή βαριά αμέλεια τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή αν παραλείψατε να μας ενημερώσετε εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας παραγράφου 8 και θα μας καταβάλετε εξ ολοκλήρου τις εν λόγω ζημίες, τις δαπάνες και τα έξοδα αμέσως μόλις σας ζητηθεί.

8.5 Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχετε ενεργήσει με δόλο ή παραβεί από πρόθεση ή βαριά αμέλεια τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν θα υπέχετε ευθύνη για τυχόν ζημίες που υπέστημεν εμείς ή ο εκδότης της κάρτας σε σχέση με μια μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμής που προκύπτει αφού μας έχετε ενημερώσει σχετικά με τη συναλλαγή σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, εφόσον παραλείψαμε να σας παράσχουμε τα κατάλληλα μέσα κοινοποίηση, παραλείψαμε να εκτελέσουμε αυστηρό έλεγχο πιστοποίησης ταυτότητας πελάτη όπως οφείλουμε ή όταν η κάρτα Skrill χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με μια σύμβαση εξ αποστάσεως πλην μιας αναμενόμενης σύμβασης.  Οι όροι «Σύμβαση εξ αποστάσεως» και «αναμενόμενη σύμβαση» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους κανονισμούς περί συμβάσεων με καταναλωτές (Πληροφορίες, Ακύρωση και Πρόσθετες Χρεώσεις) του 2013.

8.6 Επιστροφές χρημάτων

8.6.1 Όταν υπέχουμε ευθύνη για μη εκτέλεση ή μη ορθή εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής, θα επαναφέρουμε, το συντομότερο δυνατόν, τον λογαριασμό σας στην κατάσταση που θα βρισκόταν αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η μη ορθή πράξη πληρωμής και θα προβαίνουμε στην επιστροφή τυχόν χρεώσεων και τόκων που προέκυψαν ως επακόλουθο της μη εκτέλεσης ή μη ορθής εκτέλεσης της πράξης πληρωμής, εφόσον μας έχετε ενημερώσει για την εν λόγω συναλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 παραπάνω.

8.6.2 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8.6.3, ενδέχεται να δικαιούστε να υποβάλετε αίτημα επιστροφής χρημάτων σε σχέση με συναλλαγές όπου:

(α) κατά την έγκριση δεν καθορίστηκε το ακριβές ποσό της πράξης πληρωμής ή όταν το ποσό της πράξης πληρωμής υπερβαίνει το ποσό που θα αναμενόταν εύλογα, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες καταναλωτικές σας συνήθειες, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και τις περιστάσεις της συναλλαγής ή

(β) η συναλλαγή δεν έχει εγκριθεί από εσάς σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

8.6.3 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8.1, ένα αίτημα επιστροφής χρημάτων υπό τις περιστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 8.6.2 δεν θα γίνεται αποδεκτή όταν: (α) έχετε παράσχει απευθείας σε εμάς τη συγκατάθεσή σας για την εκτέλεση της εν λόγω πράξης πληρωμής και έχουμε κοινοποιήσει ή παράσχει σε εσάς ή στον δικαιούχο της πληρωμής πληροφορίες σχετικά με την πράξη πληρωμής τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της συναλλαγής, (β) υποβάλετε το αίτημα σε χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις (8) εβδομάδες από τη χρέωση της κάρτας σας Skrill, με την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων των παραγράφων 8.3 και 8.4.

8.7 Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος επιστροφής χρημάτων ή, εφόσον αποφασίσουμε να σας ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των πληροφοριών, θα προβούμε στην επιστροφή σύμφωνα με την παράγραφο 8.6.2 ή σε αιτιολόγηση της άρνησης της εν λόγω επιστροφής. Συμφωνείτε να παράσχετε κάθε πρόσθετη πληροφορία η οποία μας είναι εύλογα απαραίτητη προκειμένου να εξακριβώσουμε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιστροφή.

8.8 Αν η αιτιολόγηση που ενδέχεται να σας παράσχουμε για την άρνηση της επιστροφής δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην υπηρεσία του διαμεσολαβητή για χρηματοοικονομικές υποθέσεις στη διεύθυνση Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR. Τηλέφωνο: 0800 023 4567 ή 0300 123 9123, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

9. Οι υποχρεώσεις μας

9.1 Όπως και με άλλες κάρτες πληρωμής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ένας έμπορος θα αποδεχθεί την κάρτα σας Skrill ή ότι θα εγκρίνουμε οποιαδήποτε συγκεκριμένη συναλλαγή. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα του συστήματος, το οποίο είναι πέραν του εύλογου ελέγχου μας, ή λόγω ανησυχιών ότι η κάρτα σας Skrill χρησιμοποιείται καταχρηστικά. Συνεπώς, στο βαθμό που επιτρέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση μη αποδοχής της κάρτα σας Skrill από έναν έμπορο ή μη έγκρισης μιας συναλλαγής ή ακύρωσης ή αναστολής της χρήσης της κάρτας σας Skrill από εμάς. Εκτός αν άλλως απαιτείται από τη νομοθεσία, δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της ολικής ή μερικής χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης της κάρτας σας Skrill ή της χρήσης της κάρτας σας από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή έξοδα που προκύπτουν λόγω της συμμόρφωσής μας με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας Skrill σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή αν διαπιστώσουμε ότι χρησιμοποιείτε την κάρτα Skrill με σκοπό την απάτη, διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε κάθε εύλογη δαπάνη με που πραγματοποιούμε για τη λήψη μέτρων για να διακόψουμε τη χρήση της κάρτας σας Skrill και την ανάκτηση τυχόν οφειλών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές σας.

10. Τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

10.1 Η επικαιροποιημένη έκδοση των όρων και προϋποθέσεων της κάρτας Skrill θα είναι πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Κατά καιρούς, ενδέχεται να προβαίνουμε σε τροποποίηση των παρόντων όρων. Κάθε αλλαγή θα σας κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι προτεινόμενες αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία που θεωρείται ότι παραλήφθηκε η σχετική κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 18.1 των όρων χρήσης, εκτός αν μας έχετε γνωστοποιήσει ότι αντιτίθεστε στις προτεινόμενες αλλαγές πριν από την έναρξη ισχύος τους. Τυχόν αλλαγές που καθιστούν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ευνοϊκούς για εσάς, θα τίθενται σε ισχύ αμέσως αν έτσι ορίζεται στη σχετική κοινοποίηση. Τυχόν μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών θα τίθενται σε ισχύ αμέσως χωρίς προειδοποίηση και δεν θα έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στις εν λόγω μεταβολές. Αν αντιταχθείτε στις τροποποιήσεις, δεν θα ισχύουν για εσάς. Ωστόσο, κάθε σχετική εναντίωση θα συνιστά κοινοποίηση ακύρωσης της κάρτας Skrill εκ μέρους σας. Το δικαίωμα ακύρωσης της κάρτας σας Skrill οποιαδήποτε στιγμή χωρίς την επιβάρυνσή μας με πρόσθετα έξοδα ακύρωσης δεν επηρεάζεται.

10.2 Τυχόν μεταβολές των ορίων συναλλαγών της κάρτας σας Skrill, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωσή μας με νομικές υποχρεώσεις, δεν θεωρούνται τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και, κατά συνέπεια, δεν απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση. Μπορείτε να ελέγχετε πάντοτε τα όρια συναλλαγών σας στον λογαριασμό σας Skrill.

11. Χρεώσεις

11.1 Οι χρεώσεις που ισχύουν για την κάρτα σας Skrill καθορίζονται στη σελίδα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας.

11.2 Οι χρεώσεις θα αφαιρούνται από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skrill. Οι χρεώσεις καθορίζονται σε Ευρώ, ωστόσο, αν το νόμισμα της κάρτας σας Skrill είναι διαφορετικό, το ποσό των εν λόγω χρεώσεων θα μετατρέπεται χρησιμοποιώντας τις εκάστοτε ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες χονδρικής, οι οποίες διατίθενται στη σελίδα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας και οι οποίες ενημερώνονται σε τακτική βάση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας Τυχόν μεταβολές των εν λόγω συναλλαγματικών ισοτιμιών ενδέχεται να τίθενται άμεσα σε εφαρμογή και χωρίς προειδοποίηση.

Επίσης, όταν χρησιμοποιείται την κάρτα σας Skrill σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ATM), ενδέχεται να υπόκεισθε σε τυχόν χρεώσεις, καθώς και σε κανόνες και κανονισμούς επιβολής πρόσθετων χρεώσεων του σχετικού μηχανήματος ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή οργανισμού.

11.3 Αν πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή η οποία απαιτεί μία ή περισσότερες μετατροπές συναλλάγματος (για παράδειγμα, επειδή η κάρτα σας Skrill ή ο λογαριασμός σας Skrill εκφράζεται σε άλλο νόμισμα από το νόμισμα χρέωσης του εμπόρου ή αν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας Skrill στο εξωτερικό για να κάνετε μια πληρωμή σε ξένο νόμισμα ή ανάληψη μετρητών), θα επιβαρυνθείτε με έξοδα μετατροπής συναλλάγματος. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος και την προσαύξηση επί των πιο πρόσφατων τιμών συναλλάγματος αναφοράς που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατίθενται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας Skrill για να κάνετε μια πληρωμή, θα λαμβάνετε αυτόματα ηλεκτρονική ειδοποίηση (όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδοποιήσεις αυτόματης προώθησης (push) μέσω της εφαρμογής Skrill) με τα λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής σας. Μπορείτε να επιλέξετε καταργήσετε την εγγραφή σας για τη λήψη αυτών των ειδοποιήσεων.

11.4 Η ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κάθε συναλλαγής καθορίζεται από τη Mastercard και εξαρτάται από τη χρονική στιγμή κατά την οποία εκτελείται μια συναλλαγή μέσω του συστήματος της Mastercard. Αυτό, με τη σειρά του, εξαρτάται από τη χρονική στιγμή κατά την οποία η αποδέκτρια τράπεζα του δικαιούχου μας υποβάλει τη συναλλαγή για πληρωμή. Η συναλλαγματική ισοτιμία που πραγματικά εφαρμόζεται θα εμφανίζεται στο ιστορικό συναλλαγών του λογαριασμού σας Skrill μετά τη διεκπεραίωση της συναλλαγής.

12. Τα στοιχεία σας

Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος, της διεύθυνση και του αριθμού τηλεφώνου σας, οφείλετε να μας ενημερώσετε αμέσως χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που διατίθενται την ενότητα «Επικοινωνία» στον ιστότοπό μας. Αν επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την κάρτα σας Skrill, για παράδειγμα, προκειμένου να σας κοινοποιήσουμε την ακύρωση της κάρτας σας Skrill ή για την αποστολή μιας επιστροφής χρημάτων με επιταγή, θα χρησιμοποιήσουμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε παράσχει. Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που λαμβάνετε από εμάς θα θεωρείται παραληφθέν αμέσως μόλις αποστέλλεται από εμάς εκτός αν, εντός 24 ωρών, λάβουμε ειδοποίηση αποτυχίας αποστολής μηνύματος στην οποία αναφέρεται ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα δεν παραδόθηκε. Δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη αν τα στοιχεία επικοινωνίας σας έχουν αλλάξει και δεν μας έχετε ενημερώσει σχετικά.

13. Προστασία δεδομένων

13.1 Παρέχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για την πρόσβασή μας στις πληροφορίες που μας παρέχετε, καθώς και για την επεξεργασία και τη διατήρηση τους για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών που πραγματοποιείτε με την κάρτα σας Skrill.  Αυτή η συναίνεση δεν επηρεάζει τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ακυρώνοντας την κάρτα σας Skrill. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας κατ' αυτόν τον τρόπο, θα παύσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό, αλλά ενδέχεται να συνεχίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για άλλους σκοπούς όταν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι, όπως όταν είμαστε υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία να τηρούμε αρχεία συναλλαγών ή συνεχίζετε να λαμβάνετε άλλες υπηρεσίες από τη Skrill, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού Skrill.

13.2 Με την υποβολή αίτησης έκδοσης κάρτας Skrill και τη χρήση της κάρτας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Η πολιτική απορρήτου μας παρατίθεται στον ιστότοπό μας και περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε και σε ποιους τα κοινοποιούμε.

13.3 Χρησιμοποιώντας την κάρτα Skrill σε εμπόρους ή αλλού για την πραγματοποίηση πληρωμών ή την ανάληψη χρημάτων, παρέχετε επίσης τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας που απαιτούνται για την εκτέλεση των πληρωμών σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τους κανόνες της Mastercard. Ανάλογα με το πού χρησιμοποιείτε την κάρτα σας Skrill, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

14. Διαφορές με εμπόρους

Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αγοράζετε με την κάρτα σας Skrill. Όλες οι εν λόγω διαφορές πρέπει να διευθετούνται απευθείας με τον έμπορο που παρέχει τα σχετικά αγαθά ή τις υπηρεσίες. Μόλις χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας Skrill για την πραγματοποίηση μιας αγοράς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακυρώσουμε τη συναλλαγή. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας Skrill για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, μπορείτε να προβάλετε απαίτηση κατά του εμπόρου αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι ανεπαρκή, δεν παρασχέθηκαν, παρασχέθηκαν μόνο εν μέρει ή δεν αντιστοιχούν στην περιγραφή του προμηθευτή. Οφείλετε να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε διαφορά εντός 60 ημερών από την αγορά και η αντιστροφή της χρέωσης θα πραγματοποιείται στον λογαριασμό σας μόνο εφόσον εξασφαλίζεται επιτυχώς από τον έμπορο.  Αν υποβάλετε εσφαλμένως απαίτηση αντιστροφής χρέωσης, θα έχουμε το δικαίωμα χρέωσης τυχόν εξόδων που προκύπτουν εύλογα κατά την επιδίωξη της αντιστροφής της χρέωσης και θα μπορούμε να χρεώσουμε τον λογαριασμό σας Skrill με το ποσό των εν λόγω εξόδων.

15. Επικοινωνία

15.1 Για τυχόν απορίες σχετικά με την κάρτα σας Skrill, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενότητα «Επικοινωνία» στον ιστότοπό μας. Κάθε απορία θα επιλύεται άμεσα. Εναλλακτικά, αν δεν επιθυμείτε να υποβάλετε τις απορίες σας κατ' αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να καλέσετε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών μας στο +44 (0) 203 308 2520 ή να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Skrill Limited
Level 27
25 Canada Square
London E14 5LQ
United Kingdom

Η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών είναι χρεώσιμη υπηρεσία. Κάθε ειδοποίηση και κοινοποίηση σχετικά με την κάρτα σας Skrill πρέπει να αποστέλλεται με τον ίδιο τρόπο εκτός αν ορίζεται άλλως στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ιστότοπου, πρέπει να έχετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

15.2 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συνάπτονται στην αγγλική γλώσσα και όλες οι ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις , σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα.

16. Καταγγελίες

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είστε ικανοποιημένοι με την κάρτα σας Skrill ή τον τρόπο διαχείρισής της ή έχετε οποιοδήποτε άλλο παράπονο σχετικά με την κάρτα σας Skrill, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» στον ιστότοπό μας, ή καλώντας μας στο +44 (0) 203 308 2520 ή εγγράφως στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Skrill Limited
Level 27
25 Canada Square
London E14 5LQ
United Kingdom

ώστε να διερευνήσουμε το θέμα.

Θα καταβάλλουμε προσπάθειες να ανταποκριθούμε σε τυχόν παράπονά σας γρήγορα και δίκαια και θα σας κοινοποιήσουμε το αποτέλεσμα της έρευνάς μας. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας στον Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στη διεύθυνση Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR. Τηλέφωνο: 0800 023 4567 ή 0300 123 9123, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. Λεπτομερέστερες πληροφορίες διατίθενται στο ενημερωτικό μας φυλλάδιο «Καταγγελίες» ή από την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

17. Αποζημίωση

Η κάρτα Skrill είναι προϊόν ηλεκτρονικού χρήματος και μολονότι είναι προϊόν το οποίο υπόκειται στις ρυθμίσεις της Αρχή Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Conduct Authority), δεν καλύπτεται από το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Compensation Scheme). Δεν υπάρχει κανένα άλλο σύστημα αποζημίωσης για την κάλυψη ζημιών για τις οποίες υποβάλλεται απαίτηση αποζημίωσης σε σχέση με την κάρτα Skrill. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που η Paysafe Financial Services Limited ή η εταιρεία μας καταστούν αφερέγγυες, τα χρήματά σας θα απολέσουν την αξία τους και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να υποστείτε απώλεια των χρημάτων σας.

18. Εκχώρηση

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αφορούν εσάς προσωπικά και απαγορεύεται η μεταβίβασή τους ή άλλως η εκχώρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών σας που απορρέουν από αυτούς. Ενδέχεται να προβούμε σε εκχώρηση, μεταβίβαση ή υπανάθεση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σε άλλη εταιρεία ανά πάσα στιγμή με προηγούμενη σχετική κοινοποίηση δύο (2) μηνών. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δικαιώματά σας δεν θα επηρεαστούν.

19. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Εσείς και εμείς υπαγόμαστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

20. Υποχρεωτικές εκ του νόμου πληροφορίες

20.1 Η κάρτα σας Skrill εκδίδεται από την Paysafe Financial Services Limited, Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ, η οποία είναι αδειοδοτημένη και ελέγχεται από την Αρχή Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (αριθμός μητρώου 900015) για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος και μέσων πληρωμής καθώς και για την παροχή υπηρεσιών πληρωμής. Η κάρτα σας Skrill αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Paysafe Financial Services Limited και δεν είναι μεταβιβάσιμη σε άλλο πρόσωπο. Όλες οι κάρτες Skrill εκδίδονται από την Paysafe Financial Services Limited δυνάμει άδειας της MasterCard International.

20.2 Η Skrill Limited συστάθηκε στην Αγγλία και την Ουαλία και διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση Level 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, United Kingdom. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» στον ιστότοπό μας. Η Skrill Limited είναι αδειοδοτημένη και ελέγχεται από τη Αρχή Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα ως εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος (αρ. μητρώου 900001).

20.3 Η διεύθυνση της Αρχής Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα είναι η ακόλουθη: Financial Conduct Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, United Kingdom. Ο σχετικός ιστότοπός βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.fca.org.uk/