Wirtualna przedpłacona karta Skrill Mastercard® nie jest dostępna w miejscu, gdzie przebywasz. Kliknij tutaj, aby odwiedzić naszą stronę internetową w USA.

Zasady i warunki Skrill Prepaid Mastercard®

Obowiązuje 24-10-23

Pobierz PDF   Historia

Niniejsze zasady i warunki dotyczą karty Skrill Użytkownika i obowiązują wraz z Warunkami korzystania i Polityką prywatności, którym podlegają obowiązujące Użytkownika "Warunki korzystania" z konta Skrill. Prosimy o uważne zapoznanie się z ich treścią oraz o zachowanie ich kopii na przyszłość. W razie sporu między niniejszymi Zasadami i warunkami a Warunkami korzystania, te pierwsze mają moc nadrzędną.

1. Definicje

1.1 „Roczna Opłata Członkowska za Kartę” oznacza roczną opłatę za korzystanie z Karty Skrill określoną w zakładce „Opłaty” w sekcji Karta Przedpłacona Skrill na naszej stronie internetowej.

1.2 „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień z wyjątkiem soboty i niedzieli oraz święta lub dnia oficjalnie wolnego od pracy w Anglii.

1.3 „Wystawca Karty” oznacza Paysafe Financial Services Limited, 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, UK

1.4 „Kurs Walutowy Karty” oznacza kurs wymiany, który jest ustalany przez system kart (wszelkie systemy płatności kartą, takie jak VISA, MasterCard® lub inne, w tym systemy krajowe lub lokalne) i który zależy od czasu, w którym transakcja jest realizowana za pośrednictwem systemu kart. To z kolei zależy od czasu, w którym bank przyjmujący płatność przekazuje transakcję do zapłaty przez nas;

1.5 „Okres Możliwości Odstąpienia od Umowy” ma znaczenie określone w punkcie 6.4.

1.6 „Zbliżeniowo” oznacza funkcję płatności, dzięki której Użytkownik może dokonać zapłaty poprzez przyłożenie Karty Skrill do czytnika terminalu płatniczego w punkcie sprzedaży.

1.7 „Opłaty” oznaczają kwoty, którymi obciążany jest Użytkownik za korzystanie z naszych usług.

1.8 „Symbol akceptacji Mastercard” oznacza znak marki Mastercard International, Inc., zgodnie z opisem na stronie http://www.Mastercardbrandcenter.com, który widnieje we wszystkich punktach honorujących płatność za pomocą tej karty.

1.8 „Główna Waluta Konta” oznacza główną walutę fiducjarną, w której prowadzone jest Konto Skrill Użytkownika.

1.10 „Konto Skrill” oznacza Konto pieniądza elektronicznego Użytkownika prowadzony przez nas zgodnie z naszymi Warunkami Korzystania.

1.11 „Dane Identyfikacyjne Konta Skrill” oznaczają wszystkie niżej wymienione dane: dane Karty Skrill Użytkownika (numer Karty, data ważności oraz kod CVV), PIN Użytkownika, dane logowania do Konta Skrill Użytkownika, bezpieczny numer identyfikacyjny Użytkownika, pytania bezpieczeństwa wraz z odpowiedziami oraz inne dane uwierzytelniające Konta Skrill oraz informacje o Koncie Skrill Użytkownika.

1.12 „Karta Skrill” lub „Karta” oznacza Kartę Skrill Prepaid Mastercard® wydaną Użytkownikowi, niezależnie od tego, czy została ona wydana w formie karty fizycznej (wraz z jej kopią cyfrową), karty wirtualnej lub w jakiejkolwiek innej zadecydowanej przez nas formie, która została zarejestrowana na Koncie Skrill Użytkownika.

1.13 „Kurs Karty Skrill” oznacza ustalony przez nas referencyjny kurs walutowy, do którego ustalania wykorzystujemy zewnętrznego dostawcę danych walutowych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

1.14 „Zasady i Warunki” oznaczają niniejsze zasady i warunki związane z korzystaniem z Karty Skrill Użytkownika.

1.15 „Warunki Korzystania” oznaczają zasady i warunki dostępne na stronie https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/, które obowiązują w stosunku do korzystania przez Użytkownika z Konta Skrill.

1.16 „Limity Transakcji” mają znaczenie określone w punkcie 4.2.

1.17 „My, nas, nasz, Skrill” oznacza Skrill Limited (numer rejestracji spółki 4260907) z siedzibą pod adresem 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, Wielka Brytania.

1.18 „Strona internetowa” oznacza stronę internetową pod adresem www.skrill.com.

1.19 „Użytkownik” oznacza osobę, której imię i nazwisko widnieje na Karcie Skrill.

2. Karta Skrill Użytkownika

2.1 Użytkownik może korzystać z Karty Skrill w dowolnym miejscu, w którym widnieje znak akceptacji Mastercard, w tym w sklepach, restauracjach, online lub przez telefon, przy czym z wirtualnej Karty Skrill można korzystać wyłącznie w miejscach, gdzie nie jest wymagana karta fizyczna, np. podczas realizacji transakcji online lub przez telefon. Karty Skrill można również używać za granicą. Zanim Użytkownik skorzysta z Karty Skrill, musi się upewnić, że ma wystarczające środki na koncie Skrill oraz że Karta została aktywowana zgodnie z punktem 3 poniżej. Po upływie daty ważności karty Skrill użytkownik nie będzie mógł jej używać.

2.2 Karta Skrill Użytkownika nie jest kartą kredytową czy debetową.

2.3 Karta Skrill Użytkownika jest wydawana przez Wystawcę Karty na podstawie licencji Mastercard International. Karta pozostaje własnością Wystawcy Karty.

2.4 Wirtualna Karta Skrill Użytkownika i cyfrowa kopia fizycznej Karty Skrill Użytkownika wydawane są elektronicznie i będą dostępne oraz gotowe do użycia na Koncie Skrill Użytkownika po ich zamówieniu zgodnie z niniejszymi Zasadami i Warunkami. Wirtualna Karta Skrill Użytkownika posiada własny unikalny numer, datę ważności oraz CVC i można ją zamówić niezależnie od fizycznej Karty Skrill. Cyfrowa Karta Skrill nie jest odrębną kartą. Jest to kopia fizycznej Karty Skrill o tym samym co ona numerze, dacie ważności i CVC.

3. Wniosek o wydanie karty Skrill i aktywacja

3.1 Aby złożyć wniosek o Kartę Skrill, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat oraz być mieszkańcem kraju należącego do Wielkiej Brytanii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub niektórych innych dozwolonych krajów. Użytkownik musi udostępnić dokument potwierdzający jego tożsamość oraz adres, jeśli te informacje nie zostały jeszcze przez nas uzyskane od niego w powiązaniu z jego kontem Skrill. Możemy się zwrócić do użytkownika z prośbą o udostępnienie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres i możemy przeprowadzić weryfikację elektroniczną, kontaktując się z biurami informacji kredytowej lub innymi dostawcami usług w zakresie weryfikacji tożsamości. Kontakt z biurami informacji kredytowej zostanie nawiązany wyłącznie na potrzeby weryfikacji i nie będziemy tą drogą sprawdzać zdolności kredytowej Użytkownika. Akceptacja niniejszych Zasad i Warunków podczas składania wniosku oraz posiadanie i korzystanie z Karty Skrill (po jej akceptacji i wydaniu) oznacza wyraźną zgodę Użytkownika na przeprowadzenie takiej weryfikacji według naszego uznania.

3.2 Karta Skrill Użytkownika jest prowadzona w euro.

3.3 Wniosek Użytkownika zostanie rozpatrzony w możliwie jak najkrótszym czasie. Karta Skrill jest wydawana wyłącznie według naszego uznania. Po zatwierdzeniu wniosku Użytkownika o wydanie karty firma Skrill natychmiast udostępni Użytkownikowi cyfrową Kartę Skrill i postara się w ciągu 15 dni roboczych wysłać do Użytkownika fizyczną Kartę Skrill. Pragniemy jednak poinformować, że w niektórych przypadkach wysyłka Karty Skrill może potrwać dłużej. Karta wirtualna Skrill jest wydawana niezwłocznie po zatwierdzeniu Twojego wniosku.

3.4 Po otrzymaniu karty Skrill użytkownik musi złożyć podpis na pasku umieszczonym z tyłu karty Skrill.

3.5 Użytkownik otrzymuje Kartę Skrill wstępnie aktywowaną. Jednakże jeśli Użytkownik otrzymuje zastępczą kartę fizyczną, musi ją aktywować. W tym celu należy wejść na naszą Stronę Internetową lub do aplikacji Skrill i postępować zgodnie z instrukcjami procesu aktywacji.

3.6 Podczas składania wniosku o kartę Skrill użytkownik będzie musiał zaakceptować niniejsze Zasady i warunki, aby karta mogła zostać wydana. Korzystając z karty Skrill, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać w sposób ciągły niniejszych Zasad i warunków (z zastrzeżeniem punktu 10 poniżej).

4. Dostęp do środków za pomocą karty Skrill

4.1 Karta Skrill oferuje dostęp do środków na koncie Skrill użytkownika i nie posiada ona oddzielnego salda.

4.2 Użytkownik nie może wydać lub wypłacić więcej środków niż posiada aktualnie na swoim koncie Skrill lub niż zezwalają na to limity na zasilanie, płatności i wypłaty ("Limity transakcji") na jego koncie Skrill lub Limity transakcji jego karty Skrill, w zależności od tego, które są niższe.

4.3 Limity transakcji konta Skrill zależą od różnych czynników, tj. kraj zamieszkania, status weryfikacji konta Skrill oraz inne czynniki wykorzystywane przez nas do określania takich limitów od czasu do czasu według naszego własnego uznania. Użytkownik może sprawdzić Limity Transakcji swojego konta w ustawieniach swojego Konta Skrill.

4.4 Limity Transakcyjne są podawane w EUR.

4.5 Jeśli z jakiegoś powodu transakcja, którą Użytkownik realizuje za pomocą Karty Skrill spowoduje, że saldo jego Konta Skrill stanie się ujemne, Użytkownik musi natychmiast zasilić swoje Konto Skrill, aby pokryć ujemne saldo. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia dodatkowych kroków, tj. wymaganie i egzekwowanie płatności od użytkownika celem pokrycia ujemnego salda konta.

5. Korzystanie z karty Skr

5.1 Użytkownik musi autoryzować transakcje realizowane za pomocą terminalu partnera handlowego w następujący sposób:

 • podczas korzystania z CHIP-u i PIN-u należy podać PIN;
 • przy realizacji płatności przy pomocy paska magnetycznego należy podpisać pokwitowanie partnera handlowego; lub
 • przy płatności bezstykowej (jeśli jest ona włączona dla danej karty Skrill) należy przyłożyć kartę Skrill do czytnika bezstykowego; lub
 • w inny sposób określony przez nas od czasu do czasu.

Użytkownik nie może cofnąć autoryzacji po wprowadzeniu kodu PIN lub podpisaniu pokwitowania partnera handlowego lub po przyłożeniu karty Skrill do czytnika bezstykowego.

5.2 Transakcje online muszą być autoryzowane przez użytkownika poprzez podanie danych jego karty Skrill zgodnie z poleceniem sprzedawcy. To oznacza, że użytkownik musi podać numer karty Skrill, imię i nazwisko widniejące na karcie Skrill, datę ważności karty Skrill oraz w wielu przypadkach numer CVC wydrukowany na tylnej stronie karty lub w inny sposób umieszczony na karcie Skrill, ale może również obejmować procedury bezpieczeństwa, zastosowania których wymagamy my lub sprzedawca. Użytkownik nie może wycofać autoryzacji po zakończeniu transakcji.

5.3 Użytkownik musi się zawsze upewnić, czy dostępne środki pokrywają wartość transakcji i obowiązujące opłaty.

5.4 Po autoryzacji transakcji środki na koncie Skrill użytkownika dostępne do wydania za pomocą karty Skrill zostaną pomniejszone o kwotę transakcji oraz obowiązujące opłaty. Odliczenie kwoty transakcji z salda konta Skrill może potrwać dłużej zgodnie z poniższym paragrafem. Aby sprawdzić dostępne środki, użytkownik powinien się zalogować na konto Skrill i sprawdzić saldo w zakładce "dostępne saldo".

5.5 Jeśli karta Skrill użytkownika jest zarejestrowana w innej walucie niż waluta jego konta Skrill, transakcje użytkownika będą podlegały konwersji waluty w zgodzie z częścią 11.3 poniżej i użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi opłatami za konwersję waluty od każdej transakcji. Więcej informacji można znaleźć w części 11 (Opłaty).

5.6 Użytkownik może przejrzeć historię transakcji, logując się na konto Skrill.

6. Anulowanie lub utrata ważności karty Skrill oraz rozwiązanie niniejszej umowy

6.1 Fizyczna Karta Skrill wraz ze swoją cyfrową kopią traci ważność wraz z upływem daty ważności podanej na ostatniej wydanej przez nas Użytkownikowi fizycznej Karcie Skrill lub innej daty, o czym Użytkownik może zostać przez nas powiadomiony. W przypadku karty wirtualnej Skrill data ważności widnieje na zdjęciu karty wirtualnej wyświetlonym na koncie użytkownika. Po upływie daty ważności karty Skrill użytkownik nie będzie mógł jej używać.

6.2 Na krótko przed upływem daty ważności karty Skrill możemy dostarczyć użytkownikowi nową kartę lub skontaktować się z nim z zapytaniem, czy potrzebuje nowej karty. Przed wymianą karty użytkownik musi się upewnić, czy posiada na swoim koncie Skrill wystarczające środki, aby pokryć roczną opłatę członkowską za kartę. Zastrzegamy sobie prawo do niewydania karty.

6.3 Na potrzeby niniejszych Zasad i warunków nowa karta stanie się kartą Skrill użytkownika po jej otrzymaniu przez użytkownika lub po upływie daty ważności dotychczasowej karty Skrill, w zależności od tego, która data jest późniejsza. Zwracamy uwagę, że cyfrowa karta jest dostępna wyłącznie z nowo wydaną fizyczną Kartą Skrill i nie jest dostępna z zastępczą Kartą Skrill. 6.4 Użytkownik może anulować Kartę Skrill w ciągu maksymalnie czternastu (14) dni po jej otrzymaniu. Ten czternastodniowy (14) okres jest znany jako „Okres umożliwiający odstąpienie od umowy”. Zwracamy uwagę, że jeśli Użytkownik zamówi fizyczną Kartę Skrill, Okres umożliwiający odstąpienie od umowy zaczyna się od tej daty spośród wymienionych poniżej, która wypada wcześniej: (i) daty, z którą udostępniliśmy Użytkownikowi cyfrową kopię wykonanej przez nas fizycznej Karty Skrill lub (ii) daty, z którą Użytkownik otrzymał fizyczną Kartę Skrill. Jeśli Użytkownik anuluje Kartę Skrill w Okresie umożliwiającym odstąpienie od umowy, otrzyma zwrot początkowo wniesionej Rocznej opłaty członkowskiej za kartę.

6.5 Użytkownik może również anulować kartę Skrill w dowolnym czasie po upływie czternastodniowego okresu umożliwiającego odstąpienie od umowy tak jak zostało to określone w części 6.6. Jakkolwiek, roczna opłata członkowska za kartę za rok, w którym ma miejsce anulowanie karty nie zostanie zwrócona.

6.6 Użytkownik może anulować kartę Skrill niezwłocznie, korzystając z narzędzie dostępnych w zakładce "Karta przedpłacona Skrill" na stronie internetowej lub dzwoniąc na linię obsługi klienta pod numer +44 (0) 203 308 2520. Użytkownik może również anulować kartę Skrill, wysyłając do nas wiadomość przy pomocy zakładki “Skontaktuj się z nami” na naszej stronie internetowej. Jednakże, anulowanie karty za pomocą naszej strony internetowej nie wchodzi w życie z efektem natychmiastowym, w związku z czym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za opóźnienie w jej anulowaniu.

6.7 Niniejsze Zasady i warunki przestają automatycznie obowiązywać, gdy zaistnieją niżej wymienione okoliczności:

 • anulowanie karty Skrill; lub
 • zamknięcie konta Skrill powiązanego z kartą Skrill.

6.8 Możemy rozwiązać niniejszą umowę z dowolnego powodu, dostarczając użytkownikowi powiadomienie z (2) dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

6.9 Po upływie daty ważności lub anulowaniu karty Skrill lub rozwiązaniu niniejszej umowy użytkownik nie będzie mógł korzystać z karty Skrill i będzie musiał zniszczyć kartę poprzez przecięcie chipu i paska magnetycznego. Użytkownik musi podjąć wszelkie rozsądne kroki, aby pozbyć się karty Skrill w bezpieczny sposób tak, aby żadne inne osoby nie mogły wejść w posiadanie numeru jego karty Skrill lub numeru bezpieczeństwa.

6.10 Z wyjątkiem postanowień punktu 6.4, po rozwiązaniu niniejszej umowy użytkownik traci prawo do zwrotu pieniędzy, które już wydał na transakcje, na które wyraził zgodę lub na opłaty za korzystanie z karty Skrill po rozwiązaniu umowy.

6.11 Możemy zawiesić, zablokować lub w inny sposób ograniczyć kartę Skrill użytkownika w dowolnym czasie i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika w niżej opisanych okolicznościach:

 • mamy rozsądne podstawy, aby podejrzewać oszustwo, nadużycie lub inne naruszenie w zakresie bezpieczeństwa dotyczące karty Skrill użytkownika;
 • użytkownik naruszył niniejsze Zasady i warunki lub Warunki korzystania; lub
 • musimy postępować zgodnie z obowiązującym prawem.

Powiadomimy użytkownika o zawieszeniu, zablokowaniu lub ograniczeniu jego karty Skrill oraz o powodach takiej decyzji z wyprzedzeniem lub, jeśli nie jest to możliwe, niezwłocznie po jej zawieszeniu, zablokowaniu lub ograniczeniu, o ile nie będzie to stanowiło zagrożenia dla powziętych środków bezpieczeństwa lub wykonanie takiego działania nie będzie sprzeczne z prawem. Karta Skrill zostanie ponownie aktywowana lub wymieniona na nową, jak tylko to będzie możliwe po zniknięciu powodów zawieszenia i/lub ograniczenia.

7. Przechowywanie karty w bezpieczny sposób

7.1 Użytkownik powinien traktować swoją kartę Skrill jak gotówkę i przechowywać ją w bezpieczny sposób. Karta Skrill jest osobistą kartą użytkownika i nie może on jej nikomu udostępnić.

7.2 Użytkownik otrzyma PIN do karty fizycznej i musi go przechowywać w bezpiecznym miejscu. Użytkownik musi zachować kod PIN w tajemnicy i nie może go nikomu udostępniać. Jeśli Użytkownik jest przekonany, że jego kod PIN został lub mógł zostać ujawniony innej osobie lub w inny sposób przechwycony, musi nas o tym poinformować bez zbędnej zwłoki dzwoniąc na całodobową Infolinię Obsługi Zagubionych i Skradzionych Kart pod numer +44 (0) 203 308 2530.

7.3 Zalecamy regularne sprawdzanie salda Konta Skrill Użytkownika oraz historii transakcji online na naszej Stronie Internetowej. Użytkownik musi zgłosić każdą transakcję, której nie rozpoznaje w zgodzie z częścią 8 poniżej.

7.4 Jeśli Użytkownik podejrzewa, że inna osoba zna jego Dane Identyfikacyjne Konta Skrill, lub jeśli takie dane lub Karta Skrill zostały zgubione, skradzione, przejęte, wykorzystane bez autoryzacji lub w inny sposób sprzeniewierzone, Użytkownik musi nas o tym powiadomić dzwoniąc pod całodobowy numer +44 (0) 203 308 2530, gdzie zgłasza się utratę i kradzież kart, aby umożliwić nam zastrzeżenie Karty Skrill. Użytkownik może również zgłosić utratę lub kradzież Karty Skrill w zakładce „Karta Przedpłacona Skrill” na naszej Stronie Internetowej. Zwłoka w powiadomieniu nas o zajściu może poskutkować pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności za straty wynikłe z sytuacji, gdy niepowiadomienie nas było celowe lub stanowiło nosi znamiona rażącego zaniedbania. Jeśli użytkownik podejrzewa, że jego karta Skrill została wykorzystana przez inną osobę, powinien zgłosić zajście na policję.

7.5 Możemy zawiesić kartę Skrill użytkownika lub w inny sposób ograniczyć jej funkcjonalność w sytuacji, gdy istnieją uzasadnione podstawy, aby obawiać się o bezpieczeństwo karty Skrill lub którejkolwiek z funkcji zabezpieczeń lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że doszło do nieautoryzowanego lub oszukańczego wykorzystania karty Skrill członka lub jakiekolwiek zabezpieczenia zostały naruszone. Powiadomimy członka o zawieszeniu lub ograniczeniu oraz o powodach takiego zawieszenia lub ograniczenia z wyprzedzeniem lub, w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, niezwłocznie po zastosowaniu zawieszenia lub ograniczenia, jeśli powiadomienie nie będzie niezgodne z prawem lub nie narazi naszych rozsądnych interesów w zakresie bezpieczeństwa. Zawieszenie i/lub ograniczenie zostanie cofnięte najszybciej jak to możliwe po zniknięciu powodów zawieszenia i/lub ograniczenia.

7.6 Jeśli jesteśmy przekonani, że konto Skrill użytkownika jest narażone na oszustwo lub jego bezpieczeństwo jest zagrożone, użyjemy najszybszego i najbardziej bezpiecznego sposobu, aby skontaktować się z użytkownikiem przy pomocy danych, które nam udostępnił i powiedzieć mu, co musi zrobić, aby pomóc rozwiązać problem.

8. Odpowiedzialność użytkownika i zwrot środków

8.1 Jeśli użytkownik jest przekonany, że utracił jakiekolwiek dane osobowe związane z kontem Skrill lub że zostały one ukradzione, lub w razie nieautoryzowanej transakcji lub transakcji, która nie została zrealizowana lub została przez nas zrealizowana nieprawidłowo użytkownik musi nas o tym poinformować bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 13 miesięcy po dacie transakcji, posługując się zakładką "Skontaktuj się z nami” na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z działem obsługi klienta pod numerem +44 (0) 203 308 2520. Na naszą prośbę użytkownik musi również do nas napisać w ciągu siedmiu dni, aby potwierdzić stratę, kradzież lub możliwe nadużycie.

8.2 W możliwie jak najkrótszym czasie zwrócimy użytkownikowi pełną kwotę nieautoryzowanej transakcji, łącznie z powiązanymi opłatami i obciążeniami pod warunkiem, że użytkownik powiadomi nas transakcji zgodnie z niniejszą częścią 8, jeśli nie zaistnieją niżej wymienione okoliczności:

 • istnieją dowody prima facie na to, że Użytkownik działał w nieuczciwych zamiarach lub celowo bądź przez poważne zaniedbanie nie przestrzegał niniejszych Zasad i Warunków. W takiej sytuacji przeprowadzimy dochodzenie celem określenia, czy dana transakcja była autoryzowana; lub
 • Karta Skrill została zgubiona lub skradziona lub Użytkownik nie zadbał o zabezpieczenie kodu PIN lub danych Karty Skrill przed niewłaściwym wykorzystaniem; w takim przypadku Użytkownik będzie odpowiedzialny za straty do maksymalnej kwoty 35 GBP (lub równowartości tej kwoty w walucie Konta Skrill Użytkownika) za każdy przypadek zgubienia, kradzieży lub niewłaściwego wykorzystania.

8.3 Niezależnie od powyższego, my i wydawca karty zastrzegamy sobie prawo do zbadania wszelkich spornych transakcji lub niewłaściwego użycia karty Skrill przed i po dokonaniu zwrotu pieniędzy. W tym celu będziemy potrzebowali bardziej szczegółowych informacji oraz pomocy ze strony Użytkownika, który jest zobowiązany współpracować w racjonalnym zakresie przy każdym takim dochodzeniu z nami, z Wystawcą Karty, z organami dochodzeniowo-śledczymi lub z innym kompetentnymi organami. Jeśli dochodzenie przeprowadzone po zwrocie wykaże, że Użytkownik działał w nieuczciwych zamiarach lub celowo bądź poprzez poważne zaniedbanie naruszył Zasady i Warunki, po dostarczeniu Użytkownikowi stosownego powiadomienia obciążymy jego konto zwróconą kwotę powiększoną o wszelkie powiązane obciążenia i opłaty.

8.4 Użytkownik będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie straty, koszty i wydatki poniesione przez nas lub Wystawcę Karty w związku z nieautoryzowaną transakcją płatniczą w przypadku, gdy działał on w nieuczciwych zamiarach lub celowo bądź poprzez poważne zaniedbanie naruszył niniejsze Zasady i Warunki lub gdy nie powiadomił nas w terminie określonym w pierwszym akapicie niniejszego punktu 8. Użytkownik również zwróci nam wszelkie takie straty, koszty i wydatki, gdy tylko się do niego o to zwrócimy.

8.5 Z wyjątkiem przypadków, kiedy Użytkownik działał w nieuczciwych zamiarach lub celowo bądź poprzez poważne zaniedbanie naruszył niniejsze Zasady i Warunki, Użytkownik nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez nas lub Wystawcę Karty w związku z nieautoryzowaną transakcją płatniczą, która nastąpiła po powiadomieniu nas o transakcji zgodnie z niniejszymi Zasadami i Warunkami w przypadku, gdy nie zapewniliśmy odpowiednich środków powiadamiania, gdy nie zastosowaliśmy silnego uwierzytelniania klienta (SCA) wtedy, kiedy powinniśmy byli to zrobić, lub gdy Karta Skrill została użyta w związku z umową zawartą na odległość, inną niż umowa objęta wyłączeniem.  Znaczenie terminów „umowa zawarta na odległość” oraz „umowa wyłączona” zostało zdefiniowane w rozporządzeniach w sprawie umów konsumenckich (informacja, odstąpienie i dodatkowe obciążenia) z 2013 r.

8.6 Zwroty

8.6.1 W sytuacji, gdy ponosimy odpowiedzialność za niezrealizowaną lub błędnie wykonaną transakcję płatniczą, bez zbędnej zwłoki przywrócimy stan konta użytkownika do stanu sprzed błędnej transakcji oraz zwrócimy mu wszelkie należności i odsetki naliczone w wyniku niezrealizowania lub realizacji błędnej transakcji płatniczej pod warunkiem, że użytkownik powiadomi nas o danej transakcji zgodnie z częścią 8.1 powyżej.

8.6.2 Z zastrzeżeniem części 8.6.3, użytkownikowi przysługuje prawo do domagania się zwrotu w powiązaniu z transakcjami przeprowadzonymi w niżej wymienionych okolicznościach:

 • autoryzacja nie uwzględniała określonej kwoty transakcji i kwota transakcji przekroczyła kwotę, której użytkownik mógł rozsądnie oczekiwać, z uwzględnieniem dotychczasowego schematu wydatków, niniejszych Zasad i warunków oraz okoliczności transakcji, lub
 • transakcja nie była autoryzowana przez użytkownika zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami.

8.6.3 Bez uszczerbku dla postanowień części 8.1, domaganie się zwrotu w okolicznościach określonych w punkcie 8.6.2 nie będzie akceptowane w niżej wymienionych sytuacjach: (a) użytkownik wyraził bezpośrednią zgodę na realizację transakcji płatniczej, a informacje o transakcji zostały udostępnione lub dostarczone użytkownikowi przez płatnika przynajmniej cztery (4) tygodnie przed datą transakcji; (b) użytkownik złożył roszczenie ponad osiem (8) tygodni po realizacji transakcji za pomocą karty Skrill, zawsze zgodnie z postanowieniami 8.3 oraz 8.4.

8.7 Użytkownik otrzyma od nas zwrot zgodnie z punktem 8.6.2 lub uzasadnienie odmowy zwrotu w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty otrzymania jego wniosku o zwrot lub jeśli będziemy mieli dalsze pytania w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty otrzymania od niego informacji. Użytkownik zgadza się udostępnić nam dalsze informacje w uzasadnionym zakresie, aby umożliwić nam ustalenie, czy zostały spełnione warunki zwrotu.

8.8 Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z uzasadnienia odmowy zwrotu pieniędzy, może złożyć skargę do Rzecznika Finansowego (Financial Ombudsman Service) na adres Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR. Telefon: 0800 023 4567 lub 0300 123 9123 oraz e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

9. Nasza odpowiedzialność

9.1 Podobnie jak w przypadku innych kart płatniczych, nie możemy zagwarantować, że sprzedawca zaakceptuje kartę Skrill użytkownika lub że będziemy mogli autoryzować każdą transakcję. To może być spowodowane problemami w systemie, czynnikami zewnętrznymi znajdującymi się poza naszą kontrolą lub naszymi podejrzeniami dotyczącymi niewłaściwego wykorzystania konta. Odpowiednio, w zakresie dozwolonym przez niniejsze Zasady i warunki oraz przepisy prawa, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne przypadki, w których sprzedawca odmówi zaakceptowania karty Skrill użytkownika lub za sytuacje, w których nie autoryzujemy transakcji lub anulujemy lub zawiesimy korzystanie z karty Skrill przez użytkownika. O ile prawo nie stanowi inaczej, nie ponosimy odpowiedzialności za stratę bezpośrednią lub pośrednią lub za szkodę poniesioną przez użytkownika w wyniku wykorzystania w całości lub w części lub braku możliwości wykorzystania karty Skrill, lub wykorzystania karty Skrill użytkownika przez inną osobę. Nie ponosimy również odpowiedzialności za wszelkie straty lub koszty poniesione przez użytkownika w wyniku naszego działania zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi. W sytuacji, gdy użytkownik nie będzie używał karty Skrill zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami lub gdy odkryjemy, że użytkownik używa karty Skrill w nieuczciwy sposób, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia użytkownika wszelkimi rozsądnymi kosztami, które poniesiemy, aby zapobiec dalszemu korzystaniu z karty Skrill oraz odzyskać wszystkie środki utracone na skutek zaistniałej sytuacji.

10. Zmiany w niniejszych Zasadach i warunkach

10.1 Aktualna wersja niniejszych Zasad i Warunków Karty Skrill jest zawsze dostępna na naszej Stronie Internetowej. Niniejsze Zasady i warunki mogą zostać zmienione w dowolnym czasie. O wszelkich zmianach będziemy informowali użytkownika drogą mailową. Proponowana zmiana wejdzie w życie dwa (2) miesiące od dnia, w którym powiadomienie o zmianach było uważane za doręczone zgodnie z punktem 18.1 Warunków korzystania, o ile członek nie powiadomił nas o swoim sprzeciwie wobec proponowanych zmian przed ich wejściem w życie. Zmiany, które czynią niniejsze Zasady i warunki bardziej przyjaznymi dla członka wchodzą w życie niezwłocznie, jeśli tak zostało określone w powiadomieniu o zmianach. Zmiany w kursach walut wchodzą w życie niezwłocznie bez powiadomienia i członkowi nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec takich zmian. Jeśli użytkownik zgłosi sprzeciw wobec zmian, zmiany nie będą go obowiązywać. Wszelkie sprzeciwy będą równoważne z rezygnacją z karty Skrill. Użytkownikowi przysługuje prawo do anulowania karty Skrill w dowolnym czasie bez ponoszenia dodatkowych opłat za anulowanie.

10.2 Zmiany w limitach wydatków w odniesieniu do karty Skrill, które są niezbędne, aby spełnić wymogi prawne nie są uważane za zmiany niniejszych Zasad i warunków, w związku z czym nie wymagają uprzedniego powiadamiania. Użytkownik może zawsze sprawdzić limity wydatków, logując się na konto Skrill.

11. Opłaty

11.1 Opłaty związane z Kartą Skrill są określone w podpunkcie Karta Przedpłacona zakładki„Opłaty” na Stronie Internetowe.

11.2 Opłaty zostaną potrącone z salda Konta Skrill Użytkownika. Opłaty są podawane w EUR. Jeśli Główna Waluta Konta jest inna niż EUR, opłaty zostaną przeliczone z EUR na Główną Walutę Konta według obowiązującego w danym czasie Kursu Karty Skrill, a następnie pobrane bez doliczania opłaty za przewalutowanie. W razie korzystania z Karty Skrill w bankomacie Użytkownik może również podlegać obowiązującym taryfom opłat, zasadom dodatkowych prowizji oraz regulaminom danych bankomatów lub innych instytucji lub stowarzyszeń finansowych.

11.3 Transakcje dokonywane przy użyciu Karty Użytkownika mogą podlegać przewalutowaniu. W przypadku dokonania przez Użytkownika transakcji, która wymaga jednego lub więcej przewalutowań, możemy obciążyć Użytkownika opłatą za przewalutowanie, a kwota transakcji zostanie przeliczona według Kursu Walutowego Karty i/lub Kursu Karty Skrill w następujący sposób:

 1. Jeżeli Waluta Główna Konta Użytkownika to EUR i Użytkownik dokonuje zakupów lub wypłaca gotówkę za pomocą swojej Karty Skrill w walucie innej niż EUR, zostanie pobrana opłata za przewalutowanie, a kwota transakcji zostanie przeliczona według Kursu Walutowego Karty;
 1. Jeżeli Główna Waluta Konta jest inna niż EUR, a Użytkownik dokonuje zakupów lub wypłaca gotówkę za pomocą karty Skrill w Głównej Walucie Konta, nie stosujemy opłaty za wymianę walut, ale zastosujemy Kurs Karty Skrill.
 1. Jeżeli Główna Waluta Konta Użytkownika jest inna niż EUR i Użytkownik dokonuje zakupów lub wypłaca gotówkę za pomocą Karty Skrill w walucie, która jest inna niż Główna Waluta Konta Użytkownika i waluta Karty Skrill, wówczas kwota transakcji zostanie najpierw przeliczona na EUR według Kursu Walutowego Karty, a następnie kwota ta zostanie przeliczona z EUR na Główną Walutę Konta Użytkownika według Kursu Karty Skrill obowiązującego w danym momencie. Dodatkowo zastosujemy opłatę za przewalutowanie w odniesieniu do tak przeliczonej Transakcji; oraz
 1. Jeżeli Główna Waluta Konta Użytkownika jest inna niż EUR i Użytkownik dokonuje zakupów lub wypłaca gotówkę za pomocą karty Skrill w EUR, wówczas pobierana jest opłata za przewalutowanie, a kwota transakcji zostanie przeliczona z EUR na Główną Walutę Konta Użytkownika według Kursu Karty Skrill obowiązującego w danym momencie.

 

Więcej szczegółów na temat obowiązującej opłaty za przewalutowanie, Kursu Walutowego Karty oraz naszej marży na najnowszych dostępnych referencyjnych kursach wymiany walut publikowanych przez Europejski Bank Centralny (EBC) znajduje się w zakładce „Opłaty” na naszej Stronie Internetowej. Za pośrednictwem automatycznego powiadomienia w formie elektronicznej (jak e-mail lub powiadomienie typu "push" przez aplikację Skrill) Użytkownik zostanie poinformowany o szczegółach transakcji zawsze, gdy dokona płatności za pomocą Karty Skrill. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień.

12. Dane Użytkownika

Użytkownik musi nas niezwłocznie powiadomić o zmianie imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu lub adresu e-mail, korzystając z danych dostępnych w zakładce “Skontaktuj się z nami” na naszej stronie internetowej. Jesli skontaktujemy się z użytkownikiem w związku z jego kartą Skrill, na przykład, aby powiadomić go o anulowaniu karty Skrill lub celem wysłania mu zwrotu czekiem, posłużymy się najnowszymi danymi kontaktowymi, które nam udostępnił. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane do użytkownika będą traktowane jako otrzymane przez niego tuż po ich wysłaniu, o ile w ciągu 24 godzin nie otrzymamy powiadomienia o niemożliwości doręczenia wiadomości lub o niemożliwości wysłania wiadomości. Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuację, w której dane kontaktowe użytkownika ulegają zmianie, a on nas o tym nie powiadamia.

13. Ochrona danych

13.1 Użytkownik udziela wyraźnej zgody na dostęp, przetwarzanie i przechowywanie przez nas wszelkich informacji przekazanych przez niego w celu przetwarzania transakcji dokonywanych przy użyciu jego Karty Skrill. Nie ma to wpływu na nasze wzajemne prawa i obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Użytkownik może cofnąć tą zgodę poprzez anulowanie karty Skrill. Jeśli użytkownik wycofa zgodę w ten sposób, przestaniemy wykorzystywać jego dane w tym celu, ale będziemy nadal przetwarzać jego dane na inne cele w sytuacji, gdy mamy zgodne z prawem podstawy, aby tak robić, np. w sytuacji, gdy zgodnie z prawem musimy prowadzić ewidencję transakcji lub gdy użytkownik nadal korzysta z innych usług Skrill, w tym z konta Skrill.

 

13.2 Składając wniosek o kartę Skrill i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności, która zawiera szczegółowe informacje na temat gromadzonych przez nas danych osobowych, sposobu ich wykorzystywania oraz podmiotów, którym je udostępniamy.

 

13.3 Korzystając z karty Skrill u sprzedawcy lub w innym miejscu w celu realizacji płatności lub wypłaty gotówki, użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z wymogami dotyczącymi realizacji płatności w zgodzie z wymogami regulacyjnymi i zasadami Mastercard. W zależności od miejsca, w którym użytkownik używa karty Skrill, może to obejmować przetwarzanie jego danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

14. Spory ze sprzedawcami

Nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za produkty i usługi zakupione przez użytkownika za pomocą jego karty Skrill. Wszystkie tego rodzaju spory muszą być kierowane bezpośrednio do partnera handlowego, który dostarczył dany produkt lub usługę. Po użyciu karty Skrill w celu realizacji zakupu nie możemy zatrzymać danej transakcji. Jakkolwiek, w sytuacji, gdy użytkownik użył karty Skrill do zakupu produktów lub usług, użytkownik może złożyć reklamację ze względu na ich niezadowalający stan, brak dostawy, częściową dostawę lub dostarczenie produktu lub usługi niezgodnej z opisem. Użytkownik musi nas powiadomić o wszelkich sporach w ciągu 60 dni od daty zakupu i obciążenie zwrotne zostanie zastosowane wyłącznie w sytuacji, gdy zabezpieczy je partner handlowy. Jeśli użytkownik nieprawidłowo wypełni wniosek o obciążenie zwrotne, przysługuje nam prawo do obciążenia użytkownika wszelkimi opłatami poniesionymi przez nas na drodze dochodzenia zwrotu i mamy prawo do obciążenia konta Skrill użytkownika kwotą takich opłat.

15. Komunikacja

15.1 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Karty Skrill Użytkownik może się z nami skontaktować za pomocą zakładki „Kontak z nami” dostępnej na naszej Stronie Internetowej. Na wszelkie zapytania staramy się odpowiadać możliwie jak najszybciej. Jeśli Użytkownik nie chce się z nami kontaktować w ten sposób, może alternatywnie zadzwonić na naszą infolinię pod numer +44 (0) 203 308 2520 lub napisać do nas na następujący adres:

Skrill Limited

1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, UK

Linia ds. obsługi klienta jest usługą płatną. Wszelkie powiadomienia i wiadomości dotyczące karty Skrill powinny być wysyłane w ten sam sposób, o ile nie zostało to określone inaczej w niniejszych Zasadach i warunkach. Użytkownik musi posiadać ważny adres e-mail oraz dostęp do internetu, aby komunikować się z nami za pomocą naszej strony internetowej.

15.2 Niniejsze Zasady i warunki zostały stworzone w języku angielskim i wszystkie wiadomości oraz powiadomienia zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami będą generowane w języku angielskim.

16. Skargi

W sytuacji, gdy użytkownik jest niezadowolony w jakikolwiek sposób z karty Skrill lub ze sposobu zarządzania kartą, lub ma jakiekolwiek inne wątpliwości związane z kartą Skrill, prosimy o kontaktowanie się z nami za pomocą zakładki "Skontaktuj się z nami" na naszej stronie internetowej, kontakt telefoniczny pod numerem +44 (0) 203 308 lub wysłanie korespondencji na następujący adres: Skrill Limited, o numerze rejestracyjnym 04260907, z siedzibą pod adresem 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, Wielka Brytania, abyśmy mogli zbadać okoliczności.

Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszystkie zgłoszone problemy w szybki i uczciwy sposób oraz niezwłocznie powiadomić użytkownika o wyniku. Jeśli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany takim wynikiem, może złożyć skargę na ręce Rzecznika Finansowego (Financial Ombudsman Service) na adres Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR. Telefon: 0800 023 4567 lub 0300 123 9123 oraz e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. Więcej informacji można znaleźć w ulotce dotyczącej skarg Financial Ombudsman Service na stronie https://www.financial-ombudsman.org.uk/businesses/resolving-complaint/ordering-leaflet/leaflet lub uzyskać od naszego Zespołu ds. Obsługi Klienta.

17. Rekompensata

Karta Skrill jest produktem pieniądza elektronicznego i choć jest produktem regulowanym przez Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority), nie jest objęta Programem Odszkodowań z tytułu Usług Finansowych (Financial Services Compensation Scheme). Nie istnieje żaden inny system rekompensat pokrywający straty zgłoszone w związku z kartą Skrill. Oznacza to, że w przypadku niewypłacalności Paysafe Financial Services Limited (jako wystawcy karty Skrill) środki użytkownika mogą stać się bezwartościowe i bezużyteczne, a w rezultacie użytkownik może stracić swoje pieniądze. Jednakże w stosunku do nas zastosowanie ma Europejska Dyrektywa o Pieniądzu Elektronicznym 2011/2011/WE oraz ustawodawstwo krajowe Wielkiej Brytanii, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i płynności środków zdeponowanych na rachunkach pieniądza elektronicznego.

18. Przypisanie

Niniejsze zasady i warunki dotyczą konkretnej osoby i użytkownik nie może cedować ani przenosić swoich praw i obowiązków z nich wynikających. My możemy cedować, przenosić lub podzlecać nasze prawa i obowiązki innym firmom zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami w dowolnym czasie, powiadamiając o tym użytkownika z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli do tego dojdzie, prawa użytkownika pozostaną nienaruszone.

19. Prawo właściwe

Zasady i warunki są zgodne z prawem Anglii i Walii. Użytkownik oraz firma Skrill podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

20. Informacje ustawowe

20.1 Karta Skrill jest wydawana przez firmę Paysafe Financial Services Limited, zarejestrowaną w Anglii i Walii, z siedzibą pod adresem 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, Wielka Brytania, która jest autoryzowana i regulowana przez Financial Conduct Authority (numer rejestracyjny 900015) w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego i instrumentów płatniczych oraz świadczenia usług płatniczych. Karta Skrill Użytkownika jest własnością spółki Paysafe Financial Services Limited i nie można jej przekazać nikomu innemu. Wszystkie Karty Skrill emitowane są przez Paysafe Financial Services Limited na podstawie licencji Mastercard.

20.2 Spółka Skrill Limited została zarejestrowana w Anglii i Walii, a jej siedziba znajduje się pod adresem 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, Wielka Brytania. Można się z nami kontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem pomocy zakładki „Skontaktuj się z nami” na naszej Stronie Internetowej. Skrill Limited posiada zezwolenie na emisję e-pieniądza wydane przez brytyjski urząd nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority) (nr w rejestrze 900001) i podlega jego nadzorowi.

20.3 Brytyjski urząd nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority) ma siedzibę pod adresem 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londyn E14 5HS, Wielka Brytania. Adres strony internetowej urzędu to http://www.fca.org.uk/

History