Zasady i warunki Skrill Prepaid Mastercard®

Wersja – grudzień 2022 r.

Niniejsze zasady i warunki dotyczą karty Skrill Użytkownika i obowiązują wraz z Warunkami korzystania i Polityką prywatności, którym podlegają obowiązujące Użytkownika "Warunki korzystania" z konta Skrill. Prosimy o uważne zapoznanie się z ich treścią oraz o zachowanie ich kopii na przyszłość. W razie sporu między niniejszymi Zasadami i warunkami a Warunkami korzystania, te pierwsze mają moc nadrzędną.

1. Definicje

1.1"Roczna opłata członkowska za kartę" oznacza roczną opłatę za korzystanie z karty Skrill określoną w zakładce "Opłaty" na stronie Karta przedpłacona Skrill w naszej witrynie internetowej.

1.2 "Dzień roboczy" oznacza każdy dzień z wyjątkiem soboty i niedzieli oraz święta lub dnia oficjalnie wolnego od pracy w Anglii.

1.3 "Wydawca karty" oznacza Paysafe Financial Services Limited, Level 27, 25 Canada Square, London E14 5LQ, Wielka Brytania.

1.4 "Okres umożliwiający odstąpienie od umowy" ma znaczenie określone w punkcie 6.4.

1.5 "Zbliżeniowa" oznacza funkcję płatności, dzięki której użytkownik może dokonać zapłaty poprzez przyłożenie karty Skrill do czytnika terminalu płatniczego w punkcie sprzedaży.

1.6 "Opłaty" oznaczają należności, którymi obciążany jest Użytkownik za korzystanie z naszych usług.

1.7 "Znak akceptacji Mastercard" oznacza znak marki Mastercard International, zgodnie z jego opisem na stronie http://www.mastercardbrandcenter.com. Znak ten jest wykorzystywany do wszystkich zastosowań oznaczających akceptację.

1.8 "Konto Skrill" oznacza elektroniczny rachunek pieniężny Użytkownika zarejestrowany w Skrill zgodnie z naszymi Warunkami korzystania.

1.9 "Dane osobowe posiadacza konta Skrill" oznaczają wszystkie niżej wymienione dane: dane karty Skrill użytkownika (numer karty, data ważności oraz kod CVV), PIN karty, dane logowania do konta Skrill, bezpieczny numer identyfikacyjny, pytania bezpieczeństwa wraz z odpowiedziami oraz inne dane uwierzytelniające konta Skrill oraz informacje o koncie Skrill użytkownika.

1.10 "Karta Skrill" lub "Karta" oznacza kartę Skrill Prepaid Mastercard® wydaną Użytkownikowi, niezależnie od tego, czy została ona wydana w formie karty fizycznej, czy też karty wirtualnej lub w jakiejkolwiek innej zadecydowanej przez nas formie, która została zarejestrowana na koncie Skrill Użytkownika.

1.11 "Zasady i warunki" oznaczają niniejsze zasady i warunki związane z korzystaniem z karty Skrill.

1.12 "Warunki korzystania" oznaczają zasady i warunki dostępne na stronie https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/, którym podlega korzystanie z konta Skrill.

1.13 "Limity transakcji" mają znaczenie określone w części 4.2.

1.14 "My, nas, nasze, Skrill" oznacza spółkę Skrill Ltd. (numer rejestracyjny: 4260907) z siedzibą pod adresem Level 27, 25 Canada Square, Londyn E14 5LQ, Wielka Brytania.

1.15 "Strona internetowa" oznacza stronę internetową o adresie www.skrill.com.

1.16 "Użytkownik" oznacza osobę, której imię i nazwisko widnieje na Karcie Skrill.

2. Karta Skrill Użytkownika

2.1 Użytkownik może korzystać z Karty Skrill w dowolnym miejscu, w którym widnieje znak akceptacji Mastercard, tj. w sklepach, restauracjach, online lub przez telefon, przy czym z Karty wirtualnej Skrill można korzystać wyłącznie w miejscach, gdzie nie jest wymagana karta fizyczna, np. podczas realizacji transakcji online lub przez telefon. Karty Skrill można również używać za granicą. Zanim Użytkownik zacznie korzystać z Karty Skrill, musi się upewnić, że ma wystarczające środki na koncie Skrill oraz że Karta została aktywowana zgodnie z punktem 3) poniżej. Po upływie daty ważności karty Skrill użytkownik nie będzie mógł jej używać.

2.2 Karta Skrill Użytkownika nie jest kartą kredytową ani debetową.

2.3 Karta Skrill Użytkownika jest wydawana przez Wydawcę karty na podstawie licencji Mastercard International. Karta pozostaje własnością Wydawcy karty.

2.4 Wirtualna Karta Skrill Użytkownika i cyfrowa kopia fizycznej Karty Użytkownika wydawane są elektronicznie i, po ich zamówieniu zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami, będą dostępne oraz gotowe do użycia na Koncie Skrill Użytkownika. Wirtualna Karta Skrill Użytkownika posiada własny unikalny numer, datę ważności oraz CVC i można ją zamówić niezależnie od fizycznej Karty Skrill. Cyfrowa Karta Skrill nie jest odrębną kartą. Jest to kopia fizycznej Karty Skrill o tym samym co ona numerze, dacie ważności i CVC.

3. Wniosek o wydanie karty Skrill i aktywacja

3.1 Aby złożyć wniosek o kartę Skrill, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat oraz być mieszkańcem kraju należącego do Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro lub jednego z określonych krajów. Użytkownik musi udostępnić dokument potwierdzający jego tożsamość oraz adres, jeśli te informacje nie zostały jeszcze przez nas uzyskane od niego w powiązaniu z jego kontem Skrill. Możemy się zwrócić do użytkownika z prośbą o udostępnienie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres i możemy przeprowadzić weryfikację elektroniczną, kontaktując się z biurami informacji kredytowej lub innymi dostawcami usług w zakresie weryfikacji tożsamości. Kontakt z biurami informacji kredytowej zostanie nawiązany wyłącznie na potrzeby weryfikacji i nie będziemy tą drogą sprawdzać zdolności kredytowej użytkownika. Akceptując niniejsze zasady i warunki podczas składania wniosku oraz korzystając z karty Skrill (po jej przyznaniu i wydaniu), użytkownik wyraża wyraźną zgodę na przeprowadzenie takiej weryfikacji według naszego uznania.

3.2 Karta Skrill Użytkownika może być prowadzona w euro.

3.3 Wniosek Użytkownika zostanie rozpatrzony w możliwie jak najkrótszym czasie. Karta Skrill jest wydawana wyłącznie według naszego uznania. Po zatwierdzeniu wniosku Użytkownika o wydanie karty firma Skrill natychmiast udostępni Użytkownikowi cyfrową Kartę Skrill i postara się w ciągu 15 dni roboczych wysłać do Użytkownika fizyczną Kartę Skrill. Pragniemy jednak poinformować, że w niektórych przypadkach wysyłka Karty Skrill może potrwać dłużej. Karta wirtualna Skrill jest wydawana niezwłocznie po zatwierdzeniu Twojego wniosku.

3.4 Zaraz po otrzymaniu fizycznej karty Skrill użytkownik musi złożyć podpis na pasku umieszczonym z tyłu karty Skrill.

3.5 Użytkownik otrzymuje Kartę Skrill wstępnie aktywowaną. Jednak po otrzymaniu zastępczej Karty fizycznej Użytkownik musi ją aktywować, odwiedzając naszą Stronę internetową lub uruchamiając aplikację i postępując zgodnie ze wskazówkami prowadzącymi Użytkownika przez proces aktywacji.

3.6 Podczas składania wniosku o kartę Skrill Użytkownik będzie musiał zaakceptować niniejsze Zasady i warunki, aby Karta Skrill mogła zostać wydana. Korzystając z karty Skrill, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać w sposób ciągły niniejszych Zasad i warunków (z zastrzeżeniem punktu 10 poniżej).

4. Dostęp do środków za pomocą karty Skrill

4.1 Karta Skrill oferuje dostęp do środków na Koncie Skrill Użytkownika i nie posiada ona oddzielnego salda.

4.2 Użytkownik nie może wydać lub wypłacić więcej środków niż posiada aktualnie na swoim koncie Skrill lub niż zezwalają na to limity na zasilanie, płatności i wypłaty ("Limity transakcji") na jego koncie Skrill lub Limity transakcji jego karty Skrill, w zależności od tego, które są niższe.

4.3 Limity transakcji konta Skrill zależą od różnych czynników, np. kraju zamieszkania, statusu weryfikacji konta Skrill oraz innych czynników od czasu do czasu wykorzystywanych przez nas do określania takich limitów według naszego własnego uznania. Użytkownik może sprawdzić limity transakcji w ustawieniach swojego konta Skrill.

4.4 Limity transakcji są podawane w EUR, ale w sytuacji, gdy karta Skrill Użytkownika jest prowadzona w innej walucie, kwota tych limitów zostanie przeliczona z zastosowaniem aktualnych hurtowych kursów wymiany, które można sprawdzić online na stronie "Opłaty" na naszej Stronie internetowej, a które są aktualizowane regularnie w ciągu dnia. Zmiany w kursach walut mogą zostać wprowadzone natychmiast i bez powiadomienia.

4.5 Jeśli z jakiegoś powodu transakcja, którą realizuje Użytkownik za pomocą Karty Skrill spowoduje, że saldo jego konta Skrill stanie się ujemne, Użytkownik musi natychmiast zasilić swój konto Skrill, aby pokryć ujemne saldo. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia dodatkowych kroków, tj. wymaganie i egzekwowanie płatności od użytkownika celem pokrycia ujemnego salda konta.

5. Korzystanie z karty Skrill

5.1 Użytkownik musi autoryzować transakcje realizowane za pomocą terminalu partnera handlowego w następujący sposób:

(a) podczas korzystania z chipa i PIN-u należy podać PIN;

(b) przy realizacji płatności za pomocą paska magnetycznego należy podpisać pokwitowanie partnera handlowego;

(c) przy płatności zbliżeniowej (jeśli jest ona włączona dla danej Karty Skrill) należy przyłożyć kartę Skrill do czytnika z opcją zbliżeniową; lub

(d) w inny sposób podawany przez nas od czasu do czasu.

Użytkownik nie może cofnąć autoryzacji po wprowadzeniu kodu PIN lub podpisaniu pokwitowania partnera handlowego lub po przyłożeniu karty Skrill do czytnika bezstykowego.

5.2 Transakcje online muszą być autoryzowane przez Użytkownika poprzez podanie danych jego Karty Skrill zgodnie z poleceniem sprzedawcy. Zazwyczaj to oznacza, że Użytkownik musi podać numer karty Skrill, imię i nazwisko widniejące na karcie Skrill, datę ważności karty Skrill oraz w wielu przypadkach numer CVC wydrukowany na tylnej stronie karty lub w inny sposób umieszczony na karcie Skrill, ale może również obejmować procedury bezpieczeństwa, zastosowania których wymagamy my lub sprzedawca. Użytkownik nie może wycofać autoryzacji po zakończeniu transakcji.

5.3 Użytkownik musi się zawsze upewnić, czy dostępne środki pokrywają zarówno wartość transakcji jak i obowiązujące opłaty.

5.4 Po autoryzacji transakcji środki na koncie Skrill Użytkownika dostępne do wydania za pomocą karty Skrill zostaną pomniejszone o kwotę transakcji oraz obowiązujące opłaty. Odliczenie kwoty transakcji z salda konta Skrill może potrwać dłużej zgodnie z poniższym paragrafem. Aby sprawdzić dostępne środki, użytkownik powinien się zalogować na konto Skrill i sprawdzić saldo w zakładce "dostępne saldo".

5.5 Jeśli Karta Skrill Użytkownika jest prowadzona w innej walucie niż waluta jego Konta Skrill, zgodnie z częścią 11.4 poniżej transakcje Użytkownika będą podlegały konwersji waluty i Użytkownik będzie obciążany dodatkowymi opłatami za konwersję waluty od każdej transakcji. Więcej informacji można znaleźć w części 11 (Opłaty).

5.6 Użytkownik może przejrzeć historię transakcji, logując się na Konto Skrill.

6. Anulowanie lub utrata ważności karty Skrill oraz rozwiązanie niniejszej umowy

6.1 Fizyczna Karta Skrill wraz ze swoją cyfrową kopią traci ważność wraz z upływem daty ważności podanej na ostatniej wydanej przez nas Użytkownikowi fizycznej Karcie Skrill lub innej daty, o czym Użytkownik może zostać przez nas powiadomiony. W przypadku karty wirtualnej Skrill data ważności widnieje na zdjęciu karty wirtualnej wyświetlonym na koncie użytkownika. Po upływie daty ważności karty Skrill użytkownik nie będzie mógł jej używać.

6.2 Na krótko przed upływem daty ważności Karty Skrill możemy dostarczyć Użytkownikowi Kartę zastępczą lub skontaktować się z nim, by zapytać, czy życzy sobie otrzymać taką kartę. Przed wymianą karty użytkownik musi się upewnić, czy posiada na swoim koncie Skrill wystarczające środki, aby pokryć roczną opłatę członkowską za kartę. Zastrzegamy sobie prawo do niewydania karty.

6.3 Na potrzeby niniejszych Zasad i warunków karta zastępcza stanie się Kartą Skrill Użytkownika po jej otrzymaniu przez Użytkownika lub po upływie daty ważności dotychczasowej Karty Skrill, w zależności od tego, co nastąpi później. Zwracamy uwagę, że cyfrowa karta jest dostępna wyłącznie z nowo wydaną fizyczną Kartą Skrill i nie jest dostępna z zastępczą fizyczną Kartą Skrill.

6.4 Użytkownik może anulować Kartę Skrill w ciągu maksymalnie czternastu (14) dni po jej otrzymaniu. Ten czternastodniowy okres jest znany jako "Okres umożliwiający odstąpienie od umowy". Zwracamy uwagę, że jeśli Użytkownik zamówi fizyczną Kartę Skrill, Okres umożliwiający odstąpienie od umowy zaczyna się od tej daty spośród wymienionych poniżej, która wypada wcześniej: (i) daty, z którą udostępniliśmy Użytkownikowi cyfrową kopię wykonanej przez nas fizycznej Karty Skrill lub (ii) daty, z którą Użytkownik otrzymał fizyczną Kartę Skrill. Jeśli Użytkownik anuluje Kartę Skrill w Okresie umożliwiającym odstąpienie od umowy, otrzyma zwrot początkowo wniesionej Rocznej opłaty członkowskiej za kartę.

6.5 Użytkownik może również anulować kartę Skrill w dowolnym czasie po upływie czternastodniowego Okresu umożliwiającego odstąpienie od umowy tak, jak zostało to określone w punkcie 6.6. Jakkolwiek, roczna opłata członkowska za kartę za rok, w którym ma miejsce anulowanie karty nie zostanie zwrócona.

6.6 Użytkownik może niezwłocznie anulować kartę Skrill, korzystając z narzędzi dostępnych na Stronie internetowej w zakładce "Karta przedpłacona Skrill" lub dzwoniąc na linię obsługi klienta pod numer +44 (0) 203 308 2520. Użytkownik może również anulować kartę Skrill, wysyłając do nas wiadomość za pomocą zakładki "Skontaktuj się z nami" na naszej Stronie internetowej. Jednakże, anulowanie karty za pomocą naszej strony internetowej nie wchodzi w życie z efektem natychmiastowym, w związku z czym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za opóźnienie w jej anulowaniu.

6.7 Niniejsze Zasady i warunki przestają automatycznie obowiązywać, gdy zaistnieją niżej wymienione okoliczności:

(a) anulowanie karty Skrill przez Użytkownika; lub

(b) odstąpienie od Warunków korzystania z Konta Skrill powiązanego z kartą Skrill Użytkownika.

6.8 Możemy z dowolnego powodu odstąpić od niniejszych Zasad i warunków, dostarczając Użytkownikowi powiadomienie z (2) dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

6.9 Po upływie daty ważności lub anulowaniu Karty Skrill lub odstąpieniu od niniejszych Zasad i warunków Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Karty Skrill i będzie musiał zniszczyć Kartę poprzez przecięcie chipa i paska magnetycznego. Użytkownik musi podjąć wszelkie rozsądne kroki, aby pozbyć się karty Skrill w bezpieczny sposób tak, aby żadne inne osoby nie mogły wejść w posiadanie numeru jego karty Skrill lub numeru bezpieczeństwa.

6.10 Z wyjątkiem postanowień punktu 6.4, po odstąpieniu od niniejszych Zasad i warunków Użytkownik traci prawo do zwrotu pieniędzy, które już wydał na transakcje, na które wyraził zgodę lub na opłaty za korzystanie z Karty Skrill przed odstąpieniem.

6.11 W niżej opisanych okolicznościach możemy zawiesić, zablokować lub w inny sposób ograniczyć Kartę Skrill Użytkownika w dowolnym czasie i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika:

(a) mamy rozsądne podstawy, aby podejrzewać oszustwo, nadużycie lub inne naruszenie bezpieczeństwa dotyczące Karty Skrill Użytkownika;

(b) Użytkownik naruszył niniejsze Zasady i warunki lub Warunki korzystania; lub

(c) postępowanie takie narzuca nam obowiązujące prawo.

Powiadomimy użytkownika o zawieszeniu, zablokowaniu lub ograniczeniu jego karty Skrill oraz o powodach takiej decyzji z wyprzedzeniem lub, jeśli nie jest to możliwe, niezwłocznie po jej zawieszeniu, zablokowaniu lub ograniczeniu, o ile nie będzie to stanowiło zagrożenia dla powziętych środków bezpieczeństwa lub wykonanie takiego działania nie będzie sprzeczne z prawem. Karta Skrill zostanie ponownie aktywowana lub wymieniona na nową, jak tylko to będzie możliwe po zniknięciu powodów zawieszenia i/lub ograniczenia.

7. Przechowywanie karty w bezpieczny sposób

7.1 Użytkownik powinien traktować swoją Kartę Skrill jak gotówkę i przechowywać ją w bezpieczny sposób. Karta Skrill jest osobistą kartą użytkownika i nie może on jej nikomu udostępnić.

7.2 Użytkownik otrzyma PIN do karty fizycznej i musi go przechowywać w bezpiecznym miejscu. Użytkownik musi zachować kod PIN w tajemnicy i nie może go nikomu udostępniać. Jeśli użytkownik jest przekonany, że PIN do karty został lub mógł zostać ujawniony innej osobie lub w inny sposób przechwycony, musi nas o tym niezwłocznie poinformować bez zbędnej zwłoki, kontaktując się z Linią ds. utraty i kradzieży kart pod numerem +44 (0) 203 308 2530. Linia jest dostępna 24 godziny na dobę.

7.3 Zalecamy regularne sprawdzanie salda Konta Skrill oraz historii transakcji Użytkownika na naszej Stronie internetowej. Użytkownik musi zgłosić każdą transakcję, której nie rozpoznaje w zgodzie z częścią 8 poniżej.

7.4 Jeśli użytkownik podejrzewa, że ktoś inny zna jego dane osobowe związane z Kontem Skrill, lub jeśli dane te lub Karta Skrill zostały zgubione, skradzione, bezprawnie przywłaszczone, wykorzystane bez autoryzacji lub w inny sposób zagrożone, Użytkownik musi nas o tym niezwłocznie powiadomić, dzwoniąc na naszą linię pomocy w sprawie rzeczy zagubionych lub skradzionych, dostępną 24 godziny na dobę pod numerem +44 (0) 203 308 2530 w celu anulowania jego Karty Skrill. Użytkownik może również zgłosić utratę lub kradzież Karty Skrill w zakładce "Karta przedpłacona Skrill" na naszej stronie internetowej. Zwłoka w powiadomieniu nas o zajściu może poskutkować pociągnięciem członka do odpowiedzialności za straty wynikłe z sytuacji, gdy niepowiadomienie nas było celowe lub stanowiło nosi znamiona rażącego zaniedbania. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że jego Karta Skrill jest wykorzystywana przez inną osobę, powinien zgłosić to policji.

7.5 Możemy zawiesić Kartę Skrill Użytkownika lub w inny sposób ograniczyć jej funkcjonalność, gdy istnieją uzasadnione podstawy, aby obawiać się o bezpieczeństwo Karty Skrill lub którejkolwiek z funkcji zabezpieczeń lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że doszło do nieautoryzowanego lub oszukańczego wykorzystania Karty Skrill Użytkownika lub naruszenia zabezpieczeń.  Użytkownik zostanie przez nas powiadomiony o zawieszeniu lub ograniczeniu oraz o powodach takiego zawieszenia lub ograniczenia z wyprzedzeniem lub, w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, niezwłocznie po zastosowaniu zawieszenia lub ograniczenia, chyba że powiadomienie będzie niezgodne z prawem lub narazi nasze rozsądne interesy w zakresie bezpieczeństwa.  Zawieszenie i/lub ograniczenie zostanie cofnięte najszybciej jak to możliwe po zniknięciu powodów zawieszenia i/lub ograniczenia.

7.6 Jeśli uznamy, że Karta Skrill Użytkownika jest narażona na oszustwo lub jej bezpieczeństwo jest zagrożone, użyjemy najszybszego i najbardziej bezpiecznego sposobu, aby skontaktować się z Użytkownikiem za pomocą danych, które nam udostępnił i powiedzieć mu, co musi zrobić, aby pomóc rozwiązać problem.

8. Odpowiedzialność użytkownika i zwrot środków

8.1 Jeśli użytkownik jest przekonany, że utracił którekolwiek dane osobowe związane z Kontem Skrill lub że zostały one skradzione, lub w razie nieautoryzowanej transakcji lub transakcji, która nie została zrealizowana lub została przez nas zrealizowana nieprawidłowo, Użytkownik musi nas o tym poinformować bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 13 miesięcy po dacie transakcji, posługując się zakładką "Skontaktuj się z nami” na naszej Stronie internetowej lub kontaktując się z działem obsługi klienta pod numerem +44 (0) 203 308 2520.  Na naszą prośbę użytkownik musi również do nas napisać w ciągu siedmiu dni, aby potwierdzić stratę, kradzież lub możliwe nadużycie.

8.2 W możliwie jak najkrótszym czasie zwrócimy Użytkownikowi pełną kwotę nieautoryzowanej transakcji, łącznie z powiązanymi opłatami i obciążeniami pod warunkiem, że Użytkownik powiadomi nas o tej transakcji zgodnie z niniejszą częścią 8, chyba że:

(i) Istnieją dowody prima facie na to, że Użytkownik działał w nieuczciwych zamiarach lub celowo bądź przez poważne zaniedbanie nie przestrzegał niniejszych Zasad i warunków. Wówczas przeprowadzimy dochodzenie celem wyjaśnienia, czy transakcja była nieautoryzowana lub

(ii) Karta Skrill została zgubiona lub skradziona lub Użytkownik nie przechowywał swojego kodu PIN lub danych swojej Karty Skrill w bezpieczny, chroniący je przed nieuprawnionym użyciem sposób. Wówczas Użytkownik ponosi odpowiedzialność na kwotę do 35 GBP (lub równoważną kwotę w walucie swojego Konta Skrill) w odniesieniu do każdego przypadku utraty, kradzieży lub nieuprawnionego użycia.

8.3 Niezależnie od powyższego, wraz z Wydawcą karty zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia każdej transakcji będącej przedmiotem sporu lub niewłaściwego wykorzystania Karty Skrill Użytkownika przed i po zwrocie środków.  W tym celu będziemy potrzebowali większej liczby szczegółów oraz pomocy ze strony Użytkownika, który musi współpracować z nami, z Wydawcą karty, z organami ścigania lub z innym kompetentnym organem w ramach dochodzenia. Jeśli dochodzenie przeprowadzone po zwrocie wykaże, że użytkownik działała bezprawnie lub celowo bądź poprzez poważne zaniedbanie naruszył Zasady i warunki, po dostarczeniu użytkownikowi stosownego powiadomienia potrącimy z jego konta zwróconą kwotę wraz z powiązanymi opłatami.

8.4 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty, koszty i wydatki poniesione przez nas lub przez Wydawcę karty w powiązaniu z nieautoryzowaną transakcją płatniczą w sytuacji, gdy Użytkownik działał niezgodnie z prawem lub celowo bądź przez poważne zaniedbanie nie przestrzegał niniejszych Zasad i warunków lub nie powiadomił nas o zajściu w okresie wyznaczonym w punkcie pierwszym niniejszej części 8. Wówczas Użytkownik pokryje wszystkie nasze straty, koszty i wydatki niezwłocznie po tym, jak zwrócimy się do niego o ich pokrycie.

8.5 Z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik postępował w sposób niezgodny z prawem lub celowo bądź przez poważne zaniedbanie nie postępował zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami, Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez nas lub przez Wydawcę karty w powiązaniu z nieautoryzowaną płatnością powstałe po powiadomieniu nas o tej transakcji zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami, w sytuacji gdy odpowiednie sposoby powiadamiania nie zostały przez nas udostępnionie, gdy silne sposoby weryfikacji klienta nie zostały przez nas zastosowane tu, gdzie powinny były lub gdy Karta Skrill została użyta w związku z umową na odległość inną niż umowa wyłączona.  Znaczenie terminów "umowa na odległość" oraz "umowa wyłączona" zostało podane w regulacjach dotyczących Umów Konsumenckich (informacja, Anulowanie i Dodatkowe obciążenia) z 2013 roku.

8.6 Zwroty

8.6.1 W sytuacji, gdy ponosimy odpowiedzialność za niezrealizowaną lub błędnie wykonaną transakcję płatniczą, bez zbędnej zwłoki przywrócimy stan konta Użytkownika do stanu sprzed błędnej transakcji oraz zwrócimy mu wszelkie należności i odsetki naliczone w wyniku niezrealizowania lub błędnej realizacji transakcji płatniczej pod warunkiem, że Użytkownik powiadomi nas o danej transakcji zgodnie z częścią 8.1 powyżej.

8.6.2 Z zastrzeżeniem części 8.6.3, Użytkownikowi przysługuje prawo do domagania się zwrotu w powiązaniu z transakcjami przeprowadzonymi w niżej wymienionych okolicznościach:

(a) autoryzacja nie uwzględniała określonej kwoty transakcji i kwota transakcji przekroczyła kwotę, której użytkownik mógł rozsądnie oczekiwać, z uwzględnieniem dotychczasowego schematu wydatków, niniejszych Zasad i warunków oraz okoliczności transakcji, lub

(b) transakcja nie była autoryzowana przez Użytkownika zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami.

8.6.3 Bez uszczerbku dla postanowień części 8.1, domaganie się zwrotu w okolicznościach określonych w punkcie 8.6.2 nie będzie akceptowane w niżej wymienionych sytuacjach: (a) użytkownik wyraził bezpośrednią zgodę na realizację transakcji płatniczej, a informacje o transakcji zostały udostępnione lub dostarczone użytkownikowi przez płatnika przynajmniej cztery (4) tygodnie przed datą transakcji; (b) użytkownik złożył roszczenie ponad osiem (8) tygodni po realizacji transakcji za pomocą karty Skrill, zawsze zgodnie z postanowieniami 8.3 oraz 8.4.

8.7 Użytkownik otrzyma od nas zwrot zgodnie z punktem 8.6.2 lub uzasadnienie odmowy zwrotu w ciągu dziesięciu (10) Dni roboczych od daty otrzymania jego wniosku o zwrot lub, jeśli będziemy mieli dodatkowe pytania, w ciągu dziesięciu (10) Dni roboczych od daty otrzymania odpowiedzi na te pytania. Użytkownik zgadza się udostępnić nam dalsze informacje w uzasadnionym zakresie, aby umożliwić nam ustalenie, czy zostały spełnione warunki zwrotu.

8.8 Jeśli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany naszym uzasadnieniem odmowy zwrotu, może złożyć skargę na ręce Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Finansowych na adres Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR. Telefon: 0800 023 4567 lub 0300 123 9123 oraz e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

9. Nasza odpowiedzialność

9.1 Podobnie jak w przypadku innych kart płatniczych, nie możemy zagwarantować, że sprzedawca zaakceptuje Kartę Skrill Użytkownika lub że autoryzujemy każdą transakcję. To może być spowodowane problemami w systemie, czynnikami zewnętrznymi znajdującymi się poza naszą kontrolą lub naszymi podejrzeniami dotyczącymi niewłaściwego wykorzystania konta. Odpowiednio, w zakresie dozwolonym przez niniejsze Zasady i warunki oraz przepisy prawa, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne przypadki, w których sprzedawca odmówi zaakceptowania karty Skrill użytkownika lub za sytuacje, w których nie autoryzujemy transakcji lub anulujemy lub zawiesimy korzystanie z karty Skrill przez użytkownika. O ile prawo nie stanowi inaczej, nie ponosimy odpowiedzialności za stratę bezpośrednią lub pośrednią lub za szkodę poniesioną przez użytkownika w wyniku wykorzystania w całości lub w części lub braku możliwości wykorzystania karty Skrill, lub wykorzystania karty Skrill użytkownika przez inną osobę. Nie ponosimy również odpowiedzialności za wszelkie straty lub koszty poniesione przez użytkownika w wyniku naszego działania zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi. W sytuacji, gdy użytkownik nie będzie używał karty Skrill zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami lub gdy odkryjemy, że użytkownik używa karty Skrill w nieuczciwy sposób, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia użytkownika wszelkimi rozsądnymi kosztami, które poniesiemy, aby zapobiec dalszemu korzystaniu z karty Skrill oraz odzyskać wszystkie środki utracone na skutek zaistniałej sytuacji.

10. Zmiany w niniejszych Zasadach i warunkach

10.1 Aktualna wersja niniejszych Zasad i warunków korzystania z karty Skrill jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Niniejsze Zasady i warunki mogą zostać zmienione w dowolnym czasie. O wszelkich zmianach będziemy informowali użytkownika drogą mailową. Proponowana zmiana wejdzie w życie dwa (2) miesiące od dnia, w którym powiadomienie o zmianach było uważane za doręczone zgodnie z punktem 18.1 Warunków korzystania, o ile członek nie powiadomił nas o swoim sprzeciwie wobec proponowanych zmian przed ich wejściem w życie. Zmiany, które czynią niniejsze Zasady i warunki bardziej przyjaznymi dla Użytkownika wchodzą w życie niezwłocznie, jeśli tak zostało określone w powiadomieniu o zmianach. Zmiany w kursach walut wchodzą w życie niezwłocznie bez powiadomienia i Użytkownikowi nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec takich zmian. Jeśli użytkownik zgłosi sprzeciw wobec zmian, zmiany nie będą go obowiązywać. Jednakże wszelki sprzeciw będzie równoważny z rezygnacją z karty Skrill. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z karty Skrill w dowolnym czasie bez ponoszenia dodatkowych opłat za rezygnację.

10.2 Zmiany w limitach wydatków w odniesieniu do karty Skrill, które są niezbędne, aby spełnić wymogi prawne nie są uważane za zmiany niniejszych Zasad i warunków, w związku z czym nie wymagają uprzedniego powiadamiania. Użytkownik może zawsze sprawdzić limity wydatków, logując się na konto Skrill.

11. Opłaty

11.1 Opłaty obowiązujące w odniesieniu do karty Skrill zostały określone na stronie "Opłaty", na naszej Stronie internetowej.

11.2 Opłaty będą potrącane z salda konta Skrill Użytkownika. Opłaty są podawane w EUR, ale jeśli konto Skrill Użytkownika jest prowadzone w innej walucie, kwota opłat zostanie przeliczona z zastosowaniem naszych aktualnych hurtowych kursów wymiany, które można sprawdzić online na stronie "Opłaty" na naszej Stronie internetowej. Kursy są regularnie aktualizowane w ciągu dnia. Zmiany w kursach walut mogą zostać wprowadzone natychmiast i bez powiadomienia.

Podczas korzystania z karty Skrill w bankomacie użytkownik może również podlegać obowiązującym opłatom, zasadom i przepisom dotyczącym dopłat w odniesieniu do określonych bankomatów lub innych instytucji lub stowarzyszeń finansowych.

11.3 Jeśli użytkownik realizuje transakcję, która wymaga jednego lub większej liczby przeliczeń waluty (na przykład w sytuacji, gdy jego Karta lub Konto Skrill jest prowadzone w innej walucie niż waluta, w której zostanie on obciążony przez sprzedawcę lub korzysta z Karty Skrill za granicą i dokonuje płatności lub wypłaca gotówkę w walucie zagranicznej), zostanie od niego pobrana opłata za wymianę waluty. Więcej szczegółów na temat obowiązujących opłat i marż za przewalutowanie w odniesieniu do ostatnich dostępnych referencyjnych kursów wymiany walut podawanych przez Europejski Bank Centralny (ECB) można znaleźć na naszej Stronie internetowej w zakładce "Opłaty". Za pośrednictwem automatycznego powiadomienia w formie elektronicznej (jak e-mail lub powiadomienie typu "push" przez aplikację Skrill) Użytkownik zostanie poinformowany o szczegółach transakcji zawsze, gdy dokona płatności za pomocą Karty Skrill. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień.

11.4 Kurs wymiany obowiązujący w odniesieniu do danej transakcji jest określany przez Mastercard i zależy od czasu, w którym transakcja jest realizowana przez system Mastercard. To z kolei zależy od czasu wysłania do nas transakcji przez bank odbiorcy. Zastosowany kurs wymiany zostanie wyświetlony w historii transakcji na koncie Skrill po przetworzeniu transakcji.

12. Twoje dane

Użytkownik musi nas niezwłocznie powiadomić o zmianie imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu lub adresu e-mail, korzystając z danych dostępnych w zakładce "Skontaktuj się z nami" na naszej Stronie internetowej. Jesli skontaktujemy się z użytkownikiem w związku z jego kartą Skrill, na przykład, aby powiadomić go o anulowaniu karty Skrill lub celem wysłania mu zwrotu czekiem, posłużymy się najnowszymi danymi kontaktowymi, które nam udostępnił. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane do użytkownika będą traktowane jako otrzymane przez niego tuż po ich wysłaniu, o ile w ciągu 24 godzin nie otrzymamy powiadomienia o niemożliwości doręczenia wiadomości lub o niemożliwości wysłania wiadomości. Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuację, w której dane kontaktowe użytkownika ulegają zmianie, a on nas o tym nie powiadamia.

13. Ochrona danych

13.1 Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na korzystanie przez nas z dostępu do udostępnionych nam danych, a także do ich przetwarzania i przechowywania na potrzeby realizacji transakcji dokonywanych przez Użytkownika za pomocą Karty Skrill. Powyższe nie wpływa na nasze właściwe prawa i obowiązki wynikające z prawodawstwa w zakresie ochrony danych. Użytkownik może cofnąć tą zgodę poprzez anulowanie karty Skrill. Jeśli użytkownik wycofa zgodę w ten sposób, przestaniemy wykorzystywać jego dane w tym celu, ale będziemy nadal przetwarzać jego dane na inne cele w sytuacji, gdy mamy zgodne z prawem podstawy, aby tak robić, np. w sytuacji, gdy zgodnie z prawem musimy prowadzić ewidencję transakcji lub gdy użytkownik nadal korzysta z innych usług Skrill, w tym z konta Skrill.

13.2 Wnioskując o Kartę Skrill oraz używając jej, Użytkownik akceptuje, że możemy wykorzystywać jego dane osobowe w zgodzie z naszą Polityką prywatności. Naszą Politykę prywatności można znaleźć na naszej Stronie internetowej i zawiera ona szczegółowe informacje o danych osobowych, które gromadzimy, o sposobie ich wykorzystania oraz udostępniania.

13.3 Korzystając z Karty Skrill u sprzedawcy lub w innym miejscu w celu realizacji płatności lub wypłaty gotówki, Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji płatności w zgodzie z wymogami regulacyjnymi i zasadami Mastercard. W zależności od miejsca, w którym użytkownik używa karty Skrill, może to obejmować przetwarzanie jego danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

14. Spory ze sprzedawcami

Nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za produkty i usługi zakupione przez użytkownika za pomocą jego karty Skrill. Wszystkie tego rodzaju spory muszą być kierowane bezpośrednio do partnera handlowego, który dostarczył dany produkt lub usługę. Po użyciu karty Skrill w celu realizacji zakupu nie możemy zatrzymać danej transakcji. Jakkolwiek, w sytuacji, gdy użytkownik użył karty Skrill do zakupu produktów lub usług, użytkownik może złożyć reklamację ze względu na ich niezadowalający stan, brak dostawy, częściową dostawę lub dostarczenie produktu lub usługi niezgodnej z opisem. Użytkownik musi nas powiadomić o wszelkich sporach w ciągu 60 dni od daty zakupu i obciążenie zwrotne zostanie zastosowane wyłącznie w sytuacji, gdy zabezpieczy je partner handlowy.  Jeśli użytkownik nieprawidłowo wypełni wniosek o obciążenie zwrotne, przysługuje nam prawo do obciążenia użytkownika wszelkimi opłatami poniesionymi przez nas na drodze dochodzenia zwrotu i mamy prawo do obciążenia konta Skrill użytkownika kwotą takich opłat.

15. Komunikacja

15.1 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Karty Skrill Użytkownik może się z nami skontaktować za pomocą zakładki "Skontaktuj się z nami" dostępnej na naszej Stronie internetowej. Na wszelkie zapytania staramy się odpowiadać możliwie jak najszybciej. Jeśli użytkownik nie chce się z nami kontaktować w ten sposób, może alternatywnie zadzwonić na naszą linię obsługi klienta pod numer +44 (0) 203 308 2520 lub napisać do nas na następujący adres:

Skrill Limited
Level 27
25 Canada Square
London E14 5LQ
Wielka Brytania

Linia ds. obsługi klienta jest usługą płatną. Wszelkie powiadomienia i wiadomości dotyczące karty Skrill powinny być wysyłane w ten sam sposób, o ile nie zostało to określone inaczej w niniejszych Zasadach i warunkach. Użytkownik musi posiadać ważny adres e-mail oraz dostęp do internetu, aby komunikować się z nami za pomocą naszej strony internetowej.

15.2 Niniejsze Zasady i warunki zostały stworzone w języku angielskim i wszystkie wiadomości oraz powiadomienia zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami będą generowane w języku angielskim.

16. Skargi

W sytuacji, gdy użytkownik jest niezadowolony w jakikolwiek sposób z karty Skrill lub ze sposobu zarządzania kartą, lub ma jakiekolwiek inne wątpliwości związane z kartą Skrill, prosimy o kontaktowanie się z nami za pomocą zakładki "Skontaktuj się z nami" na naszej stronie internetowej, kontakt telefoniczny pod numerem +44 (0) 203 308 2520 lub wysłanie korespondencji na następujący adres:

Skrill Limited
Level 27
25 Canada Square
London E14 5LQ
Wielka Brytania

Wówczas będziemy mogli zająć się zgłoszoną do nas sprawą.

Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszystkie zgłoszone problemy w szybki i uczciwy sposób oraz niezwłocznie powiadomić użytkownika o wyniku. Jeśli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany tym wynikiem, może złożyć skargę na ręce Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Finansowych na adres Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR. Telefon: 0800 023 4567 lub 0300 123 9123 oraz e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. Więcej informacji można znaleźć w naszej broszurze poświęconej skargom lub można się w tym celu skontaktować z naszym Zespołem ds. obsługi klienta.

17. Rekompensata

Karta Skrill jest produktem pieniądza elektronicznego i choć jest produktem regulowanym przez Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority), nie jest objęta Programem Odszkodowań z tytułu Usług Finansowych (Financial Services Compensation Scheme). Nie istnieje żaden inny program kompensujący straty związane z Kartą Skrill. Oznacza to, że w przypadku gdy Paysafe Financial Services Limited lub my staniemy się niewypłacalni, środki Użytkownika mogą stać się bezwartościowe i niezdatne do użycia, przez co Użytkownik może stracić swoje pieniądze.

18. Przypisanie

Niniejsze zasady i warunki dotyczą konkretnej osoby i użytkownik nie może cedować ani przenosić swoich praw i obowiązków z nich wynikających. My możemy cedować, przenosić lub podzlecać nasze prawa i obowiązki innym firmom zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami w dowolnym czasie, powiadamiając o tym użytkownika z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli do tego dojdzie, prawa użytkownika pozostaną nienaruszone.

19. Prawo właściwe

Zasady i warunki są zgodne z prawem Anglii i Walii. Użytkownik oraz firma Skrill podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

20. Informacje ustawowe

20.1 Karta Skrill Użytkownika jest wydawana przez Paysafe Financial Services Limited, Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ, firmę autoryzowaną i regulowaną przez Financial Conduct Authority (numer rejestracyjny 900015) w zakresie działalności polegającej na emisji pieniądza elektronicznego i instrumentów płatniczych oraz świadczeniu usług płatniczych. Karta Skrill Użytkownika jest własnością spółki Paysafe Financial Services Limited i nie można jej przekazać nikomu innemu. Wszystkie karty Skrill wydawane są przez Paysafe Financial Services Limited na podstawie licencji Mastercard.

20.2 Firma Skrill Limted jest zarejestrowana w Anglii i Walii, z siedzibą pod adresem Level 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Wielka Brytania. Można się z nami kontaktować drogą elektroniczną przy pomocy zakładki "Skontaktuj się z nami" na naszej stronie internetowej. Firma Skrill Limited jest autoryzowana i regulowana przez Financial Conduct Authority jako emitent pieniądza elektronicznego (nr rejestracyjny 900001).

20.3 Siedziba urzędu Financial Conduct Authority mieści się pod adresem 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, Wielka Brytania. Adres strony internetowej urzędu to http://www.fca.org.uk/