Zwracamy uwagę, że wprowadzamy zmiany w „Zasadach i Warunkach Karty Skrill Prepaid Mastercard®”. Zmiany te wejdą w życie 24 października 2023 roku i akceptując te poniższe warunki, użytkownik również wyraża zgodę na nowe warunki, które będą regulowały nasze relacje z użytkownikiem oraz sposób, w jaki świadczymy dla niego Usługi Skrill. Nowe Zasady i Warunki Karty Skrill Prepaid Mastercard® można znaleźć tutaj.

Zasady i warunki Skrill Prepaid Mastercard®

Obowiązuje 01-06-23

Pobierz PDF   Historia

Niniejsze Zasady i Warunki mają zastosowanie do Karty Skrill Użytkownika jako uzupełnienie Warunków Korzystania oraz Polityki Prywatności, które dotyczą „Warunków Korzystania" z Konta Skrill Użytkownika. Należy je uważnie przeczytać i zachować kopię na przyszłość. W razie rozbieżności pomiędzy niniejszymi Zasadami i Warunkami a Warunkami Korzystania pierwszeństwo będą miały Zasady i Warunki.

1. Definicje

1.1 „Roczna Opłata Członkowska za Kartę” oznacza roczną opłatę za korzystanie z Karty Skrill określoną w zakładce „Opłaty” w sekcji Karta Przedpłacona Skrill na naszej stronie internetowej.

1.2 „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień z wyjątkiem soboty i niedzieli oraz święta lub dnia oficjalnie wolnego od pracy w Anglii.

1.3 „Kurs Walutowy Karty” oznacza kurs wymiany, który jest ustalany przez system kart (wszelkie systemy płatności kartą, takie jak VISA, MasterCard® lub inne, w tym systemy krajowe lub lokalne) i który zależy od czasu, w którym transakcja jest realizowana za pośrednictwem systemu kart. To z kolei zależy od czasu, w którym bank przyjmujący płatność przekazuje transakcję do zapłaty przez nas;

1.4 „Wystawca Karty” oznacza Paysafe Financial Services Limited, 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, UK.

1.5 „Okres Możliwości Odstąpienia od Umowy” ma znaczenie określone w punkcie 6.4.

1.6 „Zbliżeniowo” oznacza funkcję płatności, dzięki której Użytkownik może dokonać zapłaty poprzez przyłożenie Karty Skrill do czytnika terminalu płatniczego w punkcie sprzedaży.

1.7 „Opłaty” oznaczają kwoty, którymi obciążany jest Użytkownik za korzystanie z naszych usług.

1.8 „Znak akceptacji Mastercard” oznacza znak marki Mastercard International zgodnie z jego opisem na stronie www.mastercardbrandcenter.com. Znak ten jest wykorzystywany do wszystkich zastosowań oznaczających akceptację.

1.9 „Główna Waluta Konta” oznacza główną walutę fiducjarną, w której prowadzone jest Konto Skrill Użytkownika.

1.10 „Konto Skrill” oznacza rachunek pieniądza elektronicznego Użytkownika prowadzony przez nas zgodnie z naszymi Warunkami Korzystania.

1.11 „Dane Identyfikacyjne Konta Skrill” oznaczają wszystkie niżej wymienione dane: dane Karty Skrill Użytkownika (numer Karty, data ważności oraz kod CVV), PIN Użytkownika, dane logowania do Konta Skrill Użytkownika, bezpieczny numer identyfikacyjny Użytkownika, pytania bezpieczeństwa wraz z odpowiedziami oraz inne dane uwierzytelniające Konta Skrill oraz informacje o Koncie Skrill Użytkownika.

1.12 „Karta Skrill” lub „Karta” oznacza Kartę Skrill Prepaid Mastercard® wydaną Użytkownikowi, niezależnie od tego, czy została ona wydana w formie karty fizycznej (wraz z jej kopią cyfrową), karty wirtualnej lub w jakiejkolwiek innej zadecydowanej przez nas formie, która została zarejestrowana na Koncie Skrill Użytkownika.

1.13 „Kurs Karty Skrill” oznacza ustalony przez nas referencyjny kurs walutowy, do którego ustalania wykorzystujemy zewnętrznego dostawcę danych walutowych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

1.14 „Zasady i Warunki” oznaczają niniejsze zasady i warunki związane z korzystaniem z Karty Skrill Użytkownika.

1.15 „Warunki Korzystania” oznaczają zasady i warunki dostępne na stronie https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/, które obowiązują w stosunku do korzystania przez Użytkownika z Konta Skrill.

1.16 „Limity Transakcji” mają znaczenie określone w punkcie 4.2.

1.17 „My, nas, nasz, Skrill” oznacza Skrill Limited (numer rejestracji spółki 4260907) z siedzibą pod adresem 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, Wielka Brytania.

1.18 „Strona internetowa” oznacza stronę internetową pod adresem www.skrill.com.

1.19 „Użytkownik” oznacza osobę, której imię i nazwisko widnieje na Karcie Skrill.

2. Karta Skrill Użytkownika

2.1 Użytkownik może korzystać z Karty Skrill w dowolnym miejscu, w którym widnieje Znak Akceptacji Mastercard, w tym w sklepach, restauracjach, online lub przez telefon, przy czym z wirtualnej Karty Skrill można korzystać wyłącznie w miejscach, gdzie nie jest wymagana karta fizyczna, np. podczas realizacji transakcji online lub przez telefon. Karty Skrill można również używać za granicą. Zanim Użytkownik skorzysta z Karty Skrill musi upewnić się, że posiada wystarczające środki na swoim Koncie Skrill oraz że Karta została aktywowana zgodnie z punktem 3 poniżej. Po upływie daty ważności Karty Skrill Użytkownik nie będzie mógł jej używać.

2.2 Karta Skrill Użytkownika nie jest kartą kredytową czy debetową.

2.3 Karta Skrill Użytkownika jest wydawana przez Wystawcę Karty na podstawie licencji Mastercard International. Karta pozostaje własnością Wystawcy Karty.

2.4 Wirtualna Karta Skrill Użytkownika i cyfrowa kopia fizycznej Karty Skrill Użytkownika wydawane są elektronicznie i będą dostępne oraz gotowe do użycia na Koncie Skrill Użytkownika po ich zamówieniu zgodnie z niniejszymi Zasadami i Warunkami. Wirtualna Karta Skrill Użytkownika posiada własny unikalny numer, datę ważności oraz kod CVC i można ją zamówić niezależnie od fizycznej Karty Skrill. Cyfrowa Karta Skrill Użytkownika nie jest odrębną kartą. Jest to kopia fizycznej Karty Skrill Użytkownika i posiada ten sam numer karty, datę ważności i kod CVC, co fizyczna Karta Skrill Użytkownika.

3. Wniosek o wydanie karty Skrill i jej aktywacja

3.1 Aby złożyć wniosek o Kartę Skrill, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat oraz być mieszkańcem kraju należącego do Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro lub jednego z określonych krajów. Użytkownik jest zobowiązany udostępnić nam dokument potwierdzający jego tożsamość oraz adres, jeśli te informacje nie zostały jeszcze przez nas uzyskane od niego w powiązaniu z jego Kontem Skrill. Możemy się zwrócić do Użytkownika z prośbą o udostępnienie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres i możemy przeprowadzić weryfikację elektroniczną jego danych w biurach informacji kredytowej lub u innych dostawców usług w zakresie weryfikacji tożsamości. Kontakt z biurami informacji kredytowej zostanie nawiązany wyłącznie na potrzeby weryfikacji i nie będziemy tą drogą sprawdzać zdolności kredytowej Użytkownika. Akceptacja niniejszych Zasad i Warunków podczas składania wniosku oraz posiadanie i korzystanie z Karty Skrill (po jej akceptacji i wydaniu) oznacza wyraźną zgodę Użytkownika na przeprowadzenie takiej weryfikacji według naszego uznania.

3.2 Karta Skrill Użytkownika jest prowadzona w euro.

3.3 Wniosek Użytkownika zostanie rozpatrzony w możliwie jak najkrótszym czasie. Karta Skrill jest wydawana Użytkownikowi według naszego wyłącznego uznania. Jeśli wniosek Użytkownika o wydanie Karty Skrill zostanie zaakceptowany, natychmiast udostępnimy Użytkownikowi cyfrową Kartę Skrill i dołożymy wszelkich starań, aby wysłać do Użytkownika w ciągu 15 Dni Roboczych fizyczną Kartę Skrill. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach wysyłka Karty Skrill może potrwać dłużej. Wirtualna Karta Skrill jest wydawana niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku Użytkownika.

3.4 Po otrzymaniu Karty Skrill Użytkownik musi złożyć podpis na pasku podpisu umieszczonym z tyłu Karty Skrill.

3.5 Karta Skrill Użytkownika przychodzi wstępnie aktywowana. Jednakże jeśli Użytkownik otrzymuje zastępczą kartę fizyczną, musi ją aktywować. W tym celu należy wejść na naszą Stronę internetową lub do aplikacji Skrill i postępować zgodnie z instrukcjami procesu aktywacji.

3.6 Podczas składania wniosku o Kartę Skrill Użytkownik będzie zobowiązany do zaakceptowania niniejszych Zasad i Warunków, aby można było mu wydać Kartę Skrill. Korzystanie z karty Skrill oznacza ciągłą zgodę Użytkownika na niniejsze Zasady i Warunki (zawsze z zastrzeżeniem punktu 10 poniżej).

4. Dostęp do środków za pomocą Karty Skrill

4.1 Karta Skrill oferuje Użytkownikowi dostęp do jego środków na Koncie Skrill i nie posiada oddzielnego salda.

4.2 Użytkownik nie może wydać lub wypłacić więcej środków niż posiada aktualnie na swoim Koncie Skrill lub niż zezwalają na to limity na doładowanie, płatności i wypłaty („Limity Transakcji”) na jego Koncie Skrill lub Limity Transakcji jego Karty Skrill w zależności od tego, które są niższe.

4.3 Limity Transakcji Konta Skrill zależą od różnych czynników, takich jak: kraj zamieszkania, status weryfikacji Konta Skrill oraz inne czynniki wykorzystywane przez nas do okresowego określania takich limitów według naszego wyłącznego uznania. Użytkownik może sprawdzić Limity Transakcji swojego konta w ustawieniach swojego Konta Skrill.

4.4 Limity Transakcyjne są podawane w EUR.

4.5 Jeśli z jakiegoś powodu transakcja, którą Użytkownik realizuje za pomocą Karty Skrill spowoduje, że saldo jego Konta Skrill stanie się ujemne, Użytkownik musi natychmiast zasilić swoje Konto Skrill, aby pokryć ujemne saldo. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia dodatkowych kroków takich jak zażądanie spłaty lub egzekucja od Użytkownika celem pokrycia ujemnego salda jego Konta.

5. Korzystanie z Karty Skrill

5.1 Transakcje wykonywane przez Użytkownika za pośrednictwem terminalu akceptanta muszą być przez Użytkownika autoryzowane w następujący sposób:

 • w razie korzystania z CHIP-u i PIN-u należy podać PIN;
 • w razie realizacji płatności przy pomocy paska magnetycznego należy podpisać pokwitowanie akceptanta;
 • w razie płatności zbliżeniowej (jeśli płatności takie są aktywowane dla danej Karty Skrill) należy przyłożyć Kartę Skrill do czytnika zbliżeniowego; lub
 • w inne sposoby, o których będziemy Użytkownika okresowo zawiadamiać.

Użytkownik nie może cofnąć autoryzacji po wprowadzeniu kodu PIN, po podpisaniu pokwitowania akceptanta lub po przyłożeniu karty Skrill do czytnika zbliżeniowego.

5.2 Transakcje online muszą być autoryzowane przez Użytkownika poprzez podanie danych jego Karty Skrill zgodnie z poleceniem sprzedawcy. To oznacza, że Użytkownik musi podać numer Karty Skrill, imię i nazwisko widniejące na Karcie Skrill, datę ważności Karty Skrill oraz w wielu przypadkach kod CVC wydrukowany na tylnej stronie Karty lub w inny sposób umieszczony na Karcie Skrill, ale może również obejmować procedury bezpieczeństwa, których zastosowania wymagamy my lub sprzedawca. Użytkownik nie może wycofać autoryzacji po zakończeniu transakcji.

5.3 Użytkownik musi się zawsze upewnić, czy dostępne środki pokrywają wartość transakcji i obowiązujące opłaty.

5.4 Po autoryzacji transakcji środki na Koncie Skrill Użytkownika dostępne do wydania za pomocą Karty Skrill zostaną pomniejszone o kwotę transakcji oraz obowiązujące opłaty. Przypominamy, że rzeczywiste obciążenie kwotą transakcji salda Konta Skrill może potrwać dłużej zgodnie z poniższym paragrafem. Aby sprawdzić dostępne środki, Użytkownik powinien się zalogować na swoje Konto Skrill i sprawdzić saldo w zakładce "dostępne saldo".

5.5 Jeśli Karta Skrill Użytkownika jest denominowana w walucie innej niż waluta jego Konta Skrill, transakcje Użytkownika będą przewalutowywane w zgodzie z punktem 11.4 poniżej. Użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi opłatami za przewalutowanie od każdej transakcji. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 11 (Opłaty).

5.6 Użytkownik może przejrzeć historię transakcji. W tym celu powinien zalogować się na swoje Konto Skrill.

6. Anulowanie lub utrata ważności karty Skrill oraz zakończenie obowiązywania niniejszych Zasad i Warunków

6.1 Fizyczna Karta Skrill wraz z jej cyfrową kopią tracą ważność wraz z upływem daty ważności podanej na ostatniej wydanej przez nas Użytkownikowi fizycznej Karcie Skrill lub innej daty, o której Użytkownik mógł zostać przez nas poinformowany. W przypadku wirtualnej Karty Skrill data ważności widnieje na zdjęciu karty wirtualnej wyświetlonym na Koncie Skrill użytkownika. Po upływie daty ważności Karty Skrill Użytkownik nie będzie mógł z niej korzystać.

6.2 Na krótko przed upływem daty ważności Karty Skrill możemy dostarczyć Użytkownikowi nową kartę lub skontaktować się z nim z zapytaniem, czy potrzebuje nowej karty. Przed skorzystaniem z nowej karty Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, czy posiada na swoim Koncie Skrill wystarczające środki, aby pokryć Roczną Opłatę Członkowską za Kartę. Zastrzegamy sobie prawo do niewydania Użytkownikowi nowej karty.

6.3 Na potrzeby niniejszych Zasad i Warunków nowa karta stanie się Kartą Skrill Użytkownika po jej otrzymaniu przez Użytkownika lub po upływie daty ważności dotychczasowej Karty Skrill, w zależności od tego, która data jest późniejsza. Należy pamiętać, że karta cyfrowa jest dostępna tylko z nowo wydaną fizyczną Kartą Skrill i nie jest dostępna z nową Kartą Skrill.  

6.4 Użytkownik może anulować swoją Kartę Skrill w ciągu maksymalnie czternastu (14) dni od jej otrzymania. Ten czternastodniowy (14) okres określany jest terminem „Okres Możliwości Odstąpienia od Umowy”. Zwracamy uwagę, że jeśli Użytkownik zamówi fizyczną Kartę Skrill, Okres Możliwości Odstąpienia od Umowy zaczyna się od tej daty spośród wymienionych poniżej, która wypada wcześniej: (i) data, kiedy udostępniliśmy Użytkownikowi w Koncie Skrill cyfrową kopię jego fizycznej Karty Skrill lub (ii) data, kiedy Użytkownik otrzymał fizyczną Kartę Skrill. Jeśli Użytkownik anuluje Kartę Skrill w Okresie Możliwości Odstąpienia od Umowy, otrzyma zwrot początkowo pobranej Rocznej Opłaty Członkowskiej za Kartę.

6.5 Użytkownik może również anulować kartę Skrill w dowolnym czasie po upływie czternastodniowego (14) Okres Możliwości Odstąpienia od Umowy tak jak zostało to określone w części 6.6. Jednakże Roczna Opłata Członkowska za Kartę za rok, w którym ma miejsce anulowanie Karty nie zostanie zwrócona.

6.6 Użytkownik może anulować Kartę Skrill niezwłocznie za pomocą narzędzi dostępnych w zakładce „Karta przedpłacona Skrill” na Stronie Internetowej lub po skontaktowaniu się z infolinią pod numerem+44 (0) 203 308 2520. Użytkownik może również anulować swoją Kartę Skrill poprzez przesłaniem nam wiadomości za pośrednictwem zakładki „Skontaktuj się z nami” na naszej Stronie Internetowej. Anulowanie Karty z naszej Strony Internetowej nie wchodzi jednakże w życie ze skutkiem natychmiastowym, w związku z czym nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikające w związku z tym opóźnienia w anulowaniu.

6.7 Niniejsze Zasady i Warunki przestają automatycznie obowiązywać bez zawiadamiania o tym fakcie Użytkownika, gdy zaistnieją niżej wymienione okoliczności:

 • anulowanie Karty Skrill Użytkownika; lub
 • zakończenie Warunków Korzystania z Konta Skrill powiązanego z Kartą Skrill Użytkownika.

6.8 Możemy zakończyć obowiązywanie niniejszych Zasad i Warunków z dowolnego powodu za dwumiesięcznym (2) wypowiedzeniem przesłanym do Użytkownika.

6.9 Po upływie daty ważności lub anulowaniu Karty Skrill Użytkownika lub po zakończeniu obowiązywania niniejszych Zasad i Warunków Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze swojej Karty Skrill i będzie zobowiązany do jej zniszczenia poprzez przecięcie jej chipu i paska magnetycznego. Użytkownik musi podjąć wszelkie racjonalne kroki, aby wyrzucic Kartę Skrill w bezpieczny sposób, tak aby żadne osoby trzecie nie mogły wejść w posiadanie numeru lub kodu bezpieczeństwa jego Karty Skrill.

6.10 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 6.4 po zakończeniu obowiązywania niniejszych Zasad i Warunków Użytkownik nie będzie mieć prawa do zwrotu pieniędzy, które już wydał na transakcje, na które wyraził zgodę, lub opłat za korzystanie z Karty Skrill przed taką datą zakończenia.

6.11 Możemy zawiesić, zablokować lub w inny sposób ograniczyć Kartę Skrill Użytkownika w dowolnym czasie i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika, jeśli:

 • mamy racjonalne podstawy, aby podejrzewać oszustwo, nadużycie lub inne naruszenie bezpieczeństwa dotyczące Karty Skrill Użytkownika;
 • Użytkownik naruszył niniejsze Zasady i Warunki lub Warunki Korzystania; lub
 • jesteśmy zobligowani do tego zgodnie z obowiązującym prawem.

Powiadomimy Użytkownika o zawieszeniu, zablokowaniu lub ograniczeniu jego Karty Skrill oraz o powodach takiego działania z wyprzedzeniem lub, jeśli nie jest to możliwe, niezwłocznie po jej zawieszeniu, zablokowaniu lub ograniczeniu, o ile nie będzie to stanowiło zagrożenia dla racjonalnych środków bezpieczeństwa lub nie będzie sprzeczne z prawem. Ponownie aktywujemy Kartę Skrill Użytkownika lub wymienimy ją na nową, gdy tylko to będzie możliwe po ustaniu powodów zawieszenia i/lub ograniczenia.

7. Bezpieczne przechowywanie Karty Skrill

7.1 Użytkownik powinien traktować swoją Kartę Skrill jak gotówkę i zawsze przechowywać ją w bezpieczny sposób. Karta Skrill jest osobistą kartą Użytkownika i nie może on pozwalać nikomu z niej korzystać.

7.2 Użytkownik otrzyma kod PIN do swojej fizycznej Karty Skrill i jest zobowiązany go chronić. Użytkownik musi zachować kod PIN w tajemnicy i nie może go nikomu ujawniać. Jeśli Użytkownik jest przekonany, że jego kod PIN został lub mógł zostać ujawniony innej osobie lub w inny sposób przechwycony, musi nas o tym poinformować bez zbędnej zwłoki. W tym celu powinien skontaktować się z naszą infolinią pod numerem +44 (0) 203 308 2530, gdzie zgłasza się utratę i kradzież kart. Linia jest czynna 24 godziny na dobę.

7.3 Zalecamy regularne sprawdzanie salda Konta Skrill Użytkownika oraz historii transakcji online na naszej Stronie Internetowej. Zgodnie z punktem 8 poniżej Użytkownik jest zobowiązany zgłosić każdą transakcję, której nie rozpoznaje.

7.4 Jeśli Użytkownik podejrzewa, że inna osoba zna jego Dane Identyfikacyjne Konta Skrill, lub jeśli takie dane lub Karta Skrill zostały zgubione, skradzione, przejęte, wykorzystane bez autoryzacji lub w inny sposób sprzeniewierzone, Użytkownik musi nas o tym powiadomić. W tym celu powinien zadzwonić na infolinię pod numerem +44 (0) 203 308 2530, gdzie zgłasza się utratę i kradzież kart, aby umożliwić nam zastrzeżenie Karty Skrill. Linia jest czynna 24 godziny na dobę. Użytkownik może również zgłosić utratę lub kradzież Karty Skrill w zakładce „Karta przedpłacona Skrill” na naszej Stronie Internetowej. Każda niepotrzebna zwłoka może poskutkować odpowiedzialnością Użytkownika za wszelkie straty poniesione w sytuacji, gdy brak powiadomienia nas był celowy lub wynikał z rażącego zaniedbania. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że jego Karta Skrill jest wykorzystywana przez inną osobę, powinien również zgłosić ten fakt policji.

7.5 Możemy zawiesić Kartę Skrill Użytkownika lub w inny sposób ograniczyć jej funkcjonalność z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty Skrill lub którymikolwiek z jej zabezpieczeń bądź jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że doszło do nieautoryzowanego lub oszukańczego wykorzystania Karty Skrill Użytkownika lub naruszenia jej zabezpieczeń.  Powiadomimy Użytkownika o każdym zawieszeniu lub ograniczeniu, a także o powodach takiego zawieszenia lub ograniczenia z wyprzedzeniem lub, w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, niezwłocznie po zastosowaniu takiego zawieszenia lub ograniczenia, pod warunkiem że takie powiadomienie nie będzie sprzeczne z prawem i nie narazi naszych uzasadnionych interesów w zakresie bezpieczeństwa.  Zawieszenie i/lub ograniczenie zostaną cofnięte tak szybko, jak tylko to będzie możliwe po ustaniu powodów takiego zawieszenia i/lub ograniczenia.

7.6 Jeśli jesteśmy przekonani, że Konto Skrill Użytkownika jest narażone na ryzyko oszustwa lub inne zagrożenie dla bezpieczeństwa, skorzystamy z najszybszego i najbardziej bezpiecznego sposobu, aby skontaktować się z Użytkownikiem przy pomocy danych, które nam udostępnił, i poinformować go, co powinien zrobić, aby pomóc rozwiązać problem związany z takim ryzykiem.

8. Odpowiedzialność Użytkownika i zwrot środków

8.1 Jeśli Użytkownik jest przekonany, że utracił jakiekolwiek Dane Identyfikacyjne Konta Skrill lub że zostały mu one ukradzione, bądź w razie nieautoryzowanej transakcji lub transakcji, która nie została zrealizowana lub została przez nas zrealizowana nieprawidłowo, Użytkownik musi nas o tym poinformować bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż przed upływem 13 miesięcy od daty obciążenia. W tym celu powinien skorzystać z zakładki „Skontaktuj się z nami” na naszej Stronie Internetowej lub skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem +44 (0) 203 308 2520.  Na żądanie Użytkownik jest również zobowiązany do przesłania nam w ciągu siedmiu dni pisemnego potwierdzenia utraty, kradzieży lub ewentualnego nadużycia.

8.2 Tak szybko, jak tylko to będzie możliwie zwrócimy Użytkownikowi pełną kwotę nieautoryzowanej transakcji, łącznie z powiązanymi opłatami i obciążeniami, pod warunkiem że Użytkownik powiadomi nas takiej transakcji zgodnie z niniejszym punktem 8, chyba że:

 • istnieją dowody prima facie na to, że Użytkownik działał w nieuczciwych zamiarach lub celowo bądź przez poważne zaniedbanie nie przestrzegał niniejszych Zasad i Warunków. W takiej sytuacji przeprowadzimy dochodzenie celem określenia, czy dana transakcja była autoryzowana; lub
 • Karta Skrill została zgubiona lub skradziona lub Użytkownik nie zadbał o zabezpieczenie kodu PIN lub danych Karty Skrill przed niewłaściwym wykorzystaniem; w takim przypadku Użytkownik będzie odpowiedzialny za straty do maksymalnej kwoty 35 GBP (lub równowartości tej kwoty w walucie Konta Skrill Użytkownika) za każdy przypadek zgubienia, kradzieży lub niewłaściwego wykorzystania.

8.3 Niezależnie od powyższego wraz z Wystawcą Karty zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia każdej transakcji będącej przedmiotem sporu lub każdego przypadku niewłaściwego wykorzystania Karty Skrill Użytkownika przed i po zwrocie środków.  W tym celu będziemy potrzebowali bardziej szczegółowych informacji oraz pomocy ze strony Użytkownika, który jest zobowiązany współpracować w racjonalnym zakresie przy każdym takim dochodzeniu z nami, z Wystawcą Karty, z organami dochodzeniowo-śledczymi lub z innym kompetentnymi organami. Jeśli dochodzenie przeprowadzone po zwrocie wykaże, że Użytkownik działał w nieuczciwych zamiarach lub celowo bądź poprzez poważne zaniedbanie naruszył Zasady i Warunki, po dostarczeniu Użytkownikowi stosownego powiadomienia obciążymy jego konto zwróconą kwotę powiększoną o wszelkie powiązane obciążenia i opłaty.

8.4 Użytkownik będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie straty, koszty i wydatki poniesione przez nas lub Wystawcę Karty w związku z nieautoryzowaną transakcją płatniczą w przypadku, gdy działał on w nieuczciwych zamiarach lub celowo bądź poprzez poważne zaniedbanie naruszył niniejsze Zasady i Warunki lub gdy nie powiadomił nas w terminie określonym w pierwszym akapicie niniejszego punktu 8. Użytkownik również zwróci nam wszelkie takie straty, koszty i wydatki, gdy tylko się do niego o to zwrócimy.

8.5 Z wyjątkiem przypadków, kiedy Użytkownik działał w nieuczciwych zamiarach lub celowo bądź poprzez poważne zaniedbanie naruszył niniejsze Zasady i Warunki, Użytkownik nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez nas lub Wystawcę Karty w związku z nieautoryzowaną transakcją płatniczą, która nastąpiła po powiadomieniu nas o transakcji zgodnie z niniejszymi Zasadami i Warunkami w przypadku, gdy nie zapewniliśmy odpowiednich środków powiadamiania, gdy nie zastosowaliśmy silnego uwierzytelniania klienta (SCA) wtedy, kiedy powinniśmy byli to zrobić, lub gdy Karta Skrill została użyta w związku z umową zawartą na odległość, inną niż umowa objęta wyłączeniem.  Znaczenie terminów „umowa zawarta na odległość” oraz „umowa wyłączona” zostało zdefiniowane w rozporządzeniach w sprawie umów konsumenckich (informacja, odstąpienie i dodatkowe obciążenia) z 2013 r.

8.6 Zwroty

8.6.1 W sytuacji, gdy ponosimy odpowiedzialność za niezrealizowaną lub błędnie wykonaną transakcję płatniczą, bez zbędnej zwłoki przywrócimy saldo konta Użytkownika do stanu sprzed takiej błędnej transakcji oraz zwrócimy mu wszelkie obciążenia i odsetki naliczone w wyniku niezrealizowania lub błędnej realizacji transakcji płatniczej pod warunkiem, że Użytkownik powiadomi nas o danej transakcji zgodnie z punktem 8.1 powyżej.

8.6.2 Z zastrzeżeniem punktu 8.6.3 Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia zwrotu w związku z transakcjami, w odniesieniu do których:

 • autoryzacja nie określała dokładnej kwoty transakcji w momencie jej udzielania, a kwota transakcji przekroczyła kwotę, której Użytkownik mógł w racjonalnym zakresie oczekiwać, uwzględniając jego wcześniejsze schematy wydatków, niniejsze Zasady i Warunki oraz okoliczności transakcji, lub
 • transakcja nie była autoryzowana przez Użytkownika zgodnie z niniejszymi Zasadami i Warunkami.

8.6.3 Bez uszczerbku dla postanowień punktu 8.1 dochodzenie zwrotu w okolicznościach określonych w punkcie 8.6.2 nie będzie uznawane w sytuacjach, gdy: (a) Użytkownik wyraził bezpośrednią zgodę na realizację transakcji płatniczej, a informacje o transakcji płatniczej zostały mu udostępnione lub dostarczone przez nas lub płatnika co najmniej cztery (4) tygodnie przed datą transakcji; (b) Użytkownik złożył reklamację ponad osiem (8) tygodni po realizacji transakcji za pomocą swojej Karty Skrill, zawsze z zastrzeżeniem postanowień punktów 8.3 oraz 8.4.

8.7 Użytkownik otrzyma od nas zwrot zgodnie z punktem 8.6.2 lub uzasadnienie odmowy zwrotu w ciągu dziesięciu (10) Dni Roboczych od daty otrzymania przez nas jego wniosku o zwrot lub, jeśli będziemy mieli dalsze pytania, w ciągu dziesięciu (10) Dni Roboczych od daty otrzymania od niego informacji. Użytkownik zgadza się udostępnić nam dalsze informacje w uzasadnionym zakresie, aby umożliwić nam ustalenie, czy zostały spełnione warunki zwrotu.

8.8 Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z uzasadnienia odmowy zwrotu pieniędzy, może złożyć skargę do Rzecznika Finansowego (Financial Ombudsman Service) na adres Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR. Telefon: 0800 023 4567 lub 0300 123 9123 oraz e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

9. Nasza odpowiedzialność

9.1 Podobnie jak w przypadku innych kart płatniczych nie możemy zagwarantować, że dany sprzedawca będzie akceptować Kartę Skrill Użytkownika lub że będziemy autoryzować każdą transakcję. To może być spowodowane problemami systemowymi, czynnikami zewnętrznymi znajdującymi się poza naszą racjonalną kontrolą lub naszymi obawami dotyczącymi niewłaściwego wykorzystania Karty Skrill Użytkownika. W związku z tym, w zakresie dozwolonym przez niniejsze Zasady i Warunki oraz przez prawo, nie będziemy ponosić odpowiedzialności w przypadku, gdy dany sprzedawca odmówi zaakceptowania Karty Skrill Użytkownika lub gdy nie autoryzujemy transakcji lub gdy anulujemy bądź zawiesimy korzystanie z Karty Skrill Użytkownika. O ile prawo nie stanowi inaczej, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne straty bezpośrednie lub pośrednie ani za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania lub niemożności korzystania przez niego w całości lub w części z Karty Skrill Użytkownika bądź korzystania z Karty Skrill Użytkownika przez osobę trzecią. Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub koszty poniesione przez Użytkownika w wyniku naszego działania zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi. W sytuacji, gdy Użytkownik nie będzie używał Karty Skrill zgodnie z niniejszymi Zasadami i Warunkami lub gdy odkryjemy, że Użytkownik używa Karty Skrill w nieuczciwych zamiarach, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Użytkownika wszelkimi uzasadnionymi kosztami, jakie poniesiemy, aby zapobiec dalszemu korzystaniu przez niego z niniejszej Karty Skrill oraz aby odzyskać wszystkie środki należne w wyniku działań Użytkownika.

10. Zmiany niniejszych Zasad i Warunków

10.1 Aktualna wersja niniejszych Zasad i Warunków Karty Skrill jest zawsze dostępna na naszej Stronie Internetowej. Niniejsze Zasady i Warunki mogą zostać zmienione w dowolnym czasie. O wszelkich zmianach będziemy informowali Użytkownika drogą mailową. Proponowana zmiana wejdzie w życie dwa (2) miesiące od dnia, w którym powiadomienie o zmianach zostało uznane za doręczone zgodnie z punktem 18.1 Warunków Korzystania, o ile Użytkownik nie powiadomił nas o swoim sprzeciwie wobec proponowanych zmian przed ich wejściem w życie. Zmiany, dzięki którym niniejsze Zasady i Warunki stają się korzystniejsze dla Użytkownika, wchodzą w życie niezwłocznie, jeśli tak zostało określone w powiadomieniu o zmianach. Zmiany kursów walut wchodzą w życie niezwłocznie bez uprzedzenia i Użytkownikowi nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec takich zmian. Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec danych zmian, zmiany takie nie będą go obowiązywać. Jednakże każdy taki sprzeciw będzie jednocześnie stanowić powiadomienie przez Użytkownika o jego rezygnacji z Karty Skrill. Prawo Użytkownika do anulowania jego Karty Skrill w dowolnym czasie bez ponoszenia dodatkowych opłat za rezygnację pozostaje bez zmian.

10.2 Zmiany limitów wydatków w odniesieniu do Karty Skrill Użytkownika, które są niezbędne, aby spełnić wymogi prawne, nie są uważane za zmiany niniejszych Zasad i Warunków, w związku z czym nie wymagają uprzedniego powiadamiania. Użytkownik może zawsze sprawdzić limity wydatków. W tym celu powinien zalogować się na swoje Konto Skrill.

11. Opłaty

11.1 Opłaty związane z Kartą Skrill są określone w podrozdziale Karta Przedpłacona zakładki „Opłaty” na Stronie Internetowej.

11.2 Opłaty zostaną potrącone z salda Konta Skrill Użytkownika. Opłaty są podawane w EUR. Jeśli Główna Waluta Konta jest inna niż EUR, opłaty zostaną przeliczone z EUR na Główną Walutę Konta według obowiązującego w danym czasie Kursu Karty Skrill, a następnie pobrane bez doliczania opłaty za przewalutowanie.

W razie korzystania z Karty Skrill w bankomacie Użytkownik może również podlegać obowiązującym taryfom opłat, zasadom dodatkowych prowizji oraz regulaminom danych bankomatów lub innych instytucji lub stowarzyszeń finansowych.

11.3 Transakcje dokonywane przy użyciu Karty Użytkownika mogą podlegać przewalutowaniu. W przypadku dokonania przez Użytkownika transakcji, która wymaga jednego lub więcej przewalutowań, możemy obciążyć Użytkownika opłatą za przewalutowanie, a kwota transakcji zostanie przeliczona według Kursu Walutowego Karty i/lub Kursu Karty Skrill w następujący sposób:

a)           Jeżeli Waluta Główna Konta Użytkownika to EUR i Użytkownik dokonuje zakupów lub wypłaca gotówkę za pomocą swojej Karty Skrill w walucie innej niż EUR, zostanie pobrana opłata za przewalutowanie, a kwota transakcji zostanie przeliczona według Kursu Walutowego Karty;

b)           Jeżeli Główna Waluta Konta jest inna niż EUR, a Użytkownik dokonuje zakupów lub wypłaca gotówkę za pomocą karty Skrill w Głównej Walucie Konta, nie stosujemy opłaty za wymianę walut, ale zastosujemy Kurs Karty Skrill.

c)           Jeżeli Główna Waluta Konta Użytkownika jest inna niż EUR i Użytkownik dokonuje zakupów lub wypłaca gotówkę za pomocą Karty Skrill w walucie, która jest inna niż Główna Waluta Konta Użytkownika i waluta Karty Skrill, wówczas kwota transakcji zostanie najpierw przeliczona na EUR według Kursu Walutowego Karty, a następnie kwota ta zostanie przeliczona z EUR na Główną Walutę Konta Użytkownika według Kursu Karty Skrill obowiązującego w danym momencie. Dodatkowo zastosujemy opłatę za przewalutowanie w odniesieniu do tak przeliczonej Transakcji; oraz

d)         Jeżeli Główna Waluta Konta Użytkownika jest inna niż EUR i Użytkownik dokonuje zakupów lub wypłaca gotówkę za pomocą karty Skrill w EUR, wówczas pobierana jest opłata za przewalutowanie, a kwota transakcji zostanie przeliczona z EUR na Główną Walutę Konta Użytkownika według Kursu Karty Skrill obowiązującego w danym momencie.

Więcej szczegółów na temat obowiązującej opłaty za przewalutowanie, Kursu Walutowego Karty oraz naszej marży na najnowszych dostępnych referencyjnych kursach wymiany walut publikowanych przez Europejski Bank Centralny (EBC) znajduje się w zakładce „Opłaty” na naszej Stronie Internetowej. Za pośrednictwem automatycznego powiadomienia w formie elektronicznej (np. e-mail lub powiadomienie typu "push" przez aplikację Skrill) Użytkownik zostanie poinformowany o szczegółach transakcji zawsze, gdy dokona płatności za pomocą Karty Skrill. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień.

12. Dane Użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia nas o każdej zmianie imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu lub adresu e-mail. W tym celu powinien skorzystać z danych dostępnych w zakładce „Skontaktuj się z nami” na naszej Stronie Internetowej. Jeśli skontaktujemy się z Użytkownikiem w związku z jego Kartą Skrill, na przykład, aby powiadomić go o anulowaniu jego Karty Skrill lub celem wysłania mu zwrotu czekiem, posłużymy się najbardziej aktualnymi danymi kontaktowymi, które nam udostępnił. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane do Użytkownika będą uznawane za doręczone tuż po ich wysłaniu, o ile w ciągu 24 godzin nie otrzymamy powiadomienia o niemożliwości doręczenia wiadomości. Nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji, gdy dane kontaktowe Użytkownika ulegają zmianie, a on nas o tym nie powiadamia.

13. Ochrona danych

13.1 Użytkownik udziela wyraźnej zgody na dostęp, przetwarzanie i przechowywanie przez nas wszelkich informacji przekazanych przez niego w celu przetwarzania transakcji dokonywanych przy użyciu jego Karty Skrill. Nie ma to wpływu na nasze wzajemne prawa i obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę poprzez anulowanie swojej Karty Skrill. Jeśli Użytkownik wycofa zgodę w ten sposób, przestaniemy wykorzystywać jego dane w tym celu, ale będziemy nadal przetwarzać jego dane na inne cele w sytuacji, gdy mamy zgodne z prawem podstawy, aby tak robić, np. w sytuacji, gdy zgodnie z prawem musimy prowadzić ewidencję transakcji lub gdy użytkownik nadal korzysta z innych usług Skrill, w tym z Konta Skrill.

13.2 Wniosek o Kartę Skrill oraz korzystanie z niej oznacza, że Użytkownik akceptuje fakt, że możemy wykorzystywać jego dane osobowe zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Naszą Politykę Prywatności można znaleźć na naszej Stronie internetowej. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat gromadzonych przez nas danych osobowych, sposobów ich wykorzystania oraz osób, którym je udostępniamy.

13.3 Korzystanie z Karty Skrill u sprzedawcy lub w innym miejscu w celu realizacji płatności lub wypłaty gotówki oznacza, że Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z wymogami dotyczącymi realizacji płatności w zgodzie z wymogami regulacyjnymi i zasadami Regulaminem Mastercard. W zależności od miejsca, w którym Użytkownik używa Karty Skrill, może to obejmować przetwarzanie jego danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

14. Spory ze sprzedawcami

Nie będziemy odpowiedzialny za żadne produkty lub usługi zakupione przez Użytkownika za pomocą jego Karty Skrill. Wszystkie tego rodzaju spory muszą być rozstrzygane bezpośrednio z akceptantami, którzy dostarczyli dane produkty lub usługi. Po użyciu przez Użytkownika Karty Skrill w celu realizacji zakupu nie możemy zatrzymać danej transakcji. Jednakże w sytuacji, gdy Użytkownik użył swojej Karty Skrill do zakupu produktów lub usług, Użytkownik może złożyć do akceptanta reklamację, jeśli dane produkty lub usługi są niezadowalające, nie zostały dostarczone, zostały dostarczone jedynie częściowo lub nie pasują do opisu podanego przez dostawcę. Użytkownik musi nas powiadomić o wszelkich sporach w ciągu 60 dni od daty zakupu, a obciążenie zwrotne zostanie uznane na koncie Użytkownika wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie udanie zrealizowane przez akceptanta.  Jeśli Użytkownik nieprawidłowo wypełni wniosek o obciążenie zwrotne, przysługuje nam prawo do obciążenia Użytkownika wszelkimi uzasadnionymi opłatami poniesionymi przez nas w trakcie realizacji roszczenia dotyczącego obciążenia zwrotnego i przysługuje nam prawo do obciążenia Konta Skrill Użytkownika kwotą wszelkich takich opłat.

15. Komunikacja

15.1 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Karty Skrill Użytkownik może się z nami skontaktować za pomocą zakładki „Skontaktuj się z nami” dostępnej na naszej Stronie Internetowej. Na wszelkie zapytania staramy się odpowiadać możliwie jak najszybciej. Jeśli Użytkownik nie chce się z nami kontaktować w ten sposób, może alternatywnie zadzwonić na naszą infolinię pod numer +44 (0) 203 308 2520 lub napisać do nas na następujący adres:

Skrill Limited

1st floor,

2 Gresham Street,

London,

EC2V 7AD,

Wielka Brytania

Infolinia jest usługą płatną. Wszelkie powiadomienia i wiadomości dotyczące Karty Skrill Użytkownika powinny być wysyłane w ten sam sposób chyba, że zostało to określone inaczej w niniejszych Zasadach i Warunkach. Użytkownik musi posiadać ważny adres e-mail oraz dostęp do Internetu, aby komunikować się z nami za pośrednictwem naszej Strony Internetowej.

15.2 Niniejsze Zasady i Warunki zostały zredagowane w języku angielskim i wszystkie wiadomości oraz powiadomienia zgodnie z niniejszymi Zasadami i Warunkami będą generowane w języku angielskim.

16. Reklamacje

W sytuacji, gdy Użytkownik jest niezadowolony w jakikolwiek sposób ze swojej Karty Skrill lub ze sposobu zarządzania nią, bądź ma jakiekolwiek inne reklamacje dotyczące Karty Skrill, powinien najpierw skontaktować się z nami za pośrednictwem zakładki „Skontaktuj się z nami” na naszej Stronie Internetowej, zadzwonić na numer +44 (0) 203 308 2520 lub wysłać pismo na następujący adres:

Skrill Limited

1st floor,

2 Gresham Street,

London,

EC2V 7AD,

Wielka Brytania

Wówczas będziemy mogli zająć się zgłoszoną do nas sprawą.

Dołożymy wszelkich starań, aby rozstrzygnąć wszystkie zgłoszone reklamacje w szybki i sprawiedliwy sposób oraz niezwłocznie powiadomić Użytkownika o wyniku. Jeśli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany takim wynikiem, może złożyć skargę na ręce Rzecznika Finansowego (Financial Ombudsman Service) na adres Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR. Telefon: 0800 023 4567 lub 0300 123 9123 oraz e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. Więcej szczegółów podano w naszej ulotce o reklamacjach lub można je uzyskać w Dziale Obsługi Klienta.

17. Rekompensata

Karta Skrill jest produktem pieniądza elektronicznego i choć jest produktem podlegającym regulacjom brytyjskiego urzędu nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority), nie jest objęta Programem Odszkodowań z tytułu Usług Finansowych (Financial Services Compensation Scheme). Nie istnieje żaden inny program kompensujący straty związane z Kartą Skrill. Oznacza to, że w przypadku gdy Paysafe Financial Services Limited lub my staniemy się niewypłacalni, środki Użytkownika mogą stać się bezwartościowe i niezdatne do użycia, przez co Użytkownik może stracić swoje pieniądze.

18. Cesja

Niniejsze Zasady i Warunki dotyczą osobiście Użytkownika i nie może on scedować ani w inny sposób przenosić swoich praw i obowiązków z nich wynikających. My możemy cedować, przenosić lub podzlecać nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Zasad i Warunkami innemu podmiotowi w dowolnym czasie pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Użytkownika z co najmniej dwumiesięcznym (2) wyprzedzeniem. Jeśli do tego dojdzie, prawa Użytkownika pozostaną nienaruszone.

19. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla niniejszych Zasad i Warunków jest prawo Anglii i Walii. Wyłączną właściwość wobec Użytkownika oraz wobec nas będą miały sądy Anglii i Walii.

20. Informacje ustawowe

20.1 Wystawcą Karty Skrill Użytkownika jest firma Paysafe Financial Services Limited, Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ, która jest posiada zezwolenie na emisję pieniądza elektronicznego i instrumentów płatniczych oraz świadczenie usług płatniczych wydane przez brytyjski urząd nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority) (numer w rejestrze 900015) i podlega jego nadzorowi. Karta Skrill Użytkownika stanowi własność Paysafe Financial Services Limited i nie można jej przekazać nikomu innemu. Wszystkie Karty Skrill emitowane są przez Paysafe Financial Services Limited na podstawie licencji Mastercard.

20.2 Spółka Skrill Limited została zarejestrowana w Anglii i Walii, a jej siedziba znajduje się pod adresem 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, Wielka Brytania. Można się z nami kontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem pomocy zakładki „Skontaktuj się z nami” na naszej Stronie Internetowej. Skrill Limited posiada zezwolenie na emisję e-pieniądza wydane przez brytyjski urząd nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority) (nr w rejestrze 900001) i podlega jego nadzorowi.

20.3 Brytyjski urząd nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority) ma siedzibę pod adresem 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londyn E14 5HS, Wielka Brytania. Adres strony internetowej urzędu to http://www.fca.org.uk/