Κανόνες προγράμματος πιστών πελατών Knect της Skrill

[Έκδοση - Μάρτιος 2020]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΟΥ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ. ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ.

Εισαγωγή

1. Το παρόν αποτελεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος πιστών πελατών Knect της Skrill (το «Πρόγραμμα» ή «Πρόγραμμα πιστών πελατών») που διαχειρίζεται η Skrill Limited, μια εταιρεία δεόντως καταχωρισμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό μητρώου 4260907, η οποία διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5 LQ, UK («Skrill»). Η Skrill είναι αδειοδοτημένη από την Αρχή Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Conduct Authority/ FCA) με βάση τους Κανονισμούς περί Ηλεκτρονικού Χρήματος του 2011 για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος. Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις («Κανόνες προγράμματος»).

2. Αν είστε επιλέξιμος συμμετέχων (σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω), οφείλετε να διαβάσετε αυτούς τους κανόνες του προγράμματος προκειμένου να κατανοήσετε τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και το καθεστώς σας στο πρόγραμμα. Αν είστε επιλέξιμος συμμετέχων, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε τους κανόνες του προγράμματος μετά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα. Μετά την αποδοχή των κανόνων του προγράμματος, θα μπορείτε να συγκεντρώνετε πόντους πιστών πελατών Skrill (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6 παρακάτω) και, στη συνέχεια, να τους ανταλλάσσετε με έπαθλα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 12 παρακάτω) μέσω του ιστότοπου του προγράμματος, στον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από την ενότητα «Ο λογαριασμός μου» στον ιστότοπο της Skrill. Εκτός από τους κανόνες του προγράμματος, η συμμετοχή στο πρόγραμμα και η χρήση των πόντων πιστών πελατών υπόκειται σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις και διαδικασίες γνωστοποιεί κατά καιρούς η Skrill.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

3. Για να καταστείτε επιλέξιμος συμμετέχων στο πρόγραμμα και να μπορείτε να συγκεντρώνετε πόντους πιστών πελατών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6, σημεία (α)-(ε), πρέπει: (α) να είστε τουλάχιστον 18 ετών, (β) να είστε υφιστάμενος κάτοχος ενεργού λογαριασμού Skrill, (γ) να έχετε κάνει εγγραφή στον ιστότοπο του προγράμματος, (δ) να μην χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό για εμπορικούς σκοπούς και (ε) να μην κατοικείτε ή βρίσκεστε σε χώρα στην οποία η Skrill απαγορεύεται να προσφέρει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, κατά περίπτωση. Για να μπορείτε να συγκεντρώνετε πόντους πιστών πελατών σύμφωνα με τις επιλογές που παρατίθενται στην ενότητα 6(στ) του παρόντος, πρέπει να πληροίτε επιπλέον μια από τις παρακάτω απαιτήσεις: (i) για τους κατόχους λογαριασμού Skrill που κατοικούν εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και το Ηνωμένο Βασίλειο, να έχετε χρηματοδοτήσει με επιτυχία τον λογαριασμό σας Skrill χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέθοδο αποστολής πλην των NETELLER, paysafecard και bitpay ή (ii) για τους κατόχους λογαριασμού Skrill που κατοικούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και του Ηνωμένου Βασιλείου: να έχετε χρηματοδοτήσει με επιτυχία τον λογαριασμό σας Skrill χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέθοδο χρηματοδότησης πλην των NETELLER, paysafecard και bitpay ή να προβείτε σε πλήρη επαλήθευση του λογαριασμού σας Skrill.

4. Σε κάθε επιλέξιμο συμμετέχοντα θα εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης στο πλαίσιο του προγράμματος.

5. Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι επιλέξιμοι συμμετέχοντες και μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα εφόσον τα εν λόγω στοιχεία δεν παρασχεθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από τη Skrill ή αν η Skrill (ενεργώντας κατά εύλογο τρόπο) δεν έχει πεισθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η χρήση δεσμών ενεργειών, μακροεντολών ή οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος για εγγραφή στο πρόγραμμα απαγορεύεται και κάθε εγγραφή που πραγματοποιείται (ή φαίνεται να έχει πραγματοποιηθεί) χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε τέτοιο σύστημα ενδέχεται να θεωρηθεί άκυρη. Τυχόν δυσανάγνωστες, ελλιπείς ή ψευδείς εγγραφές μπορεί να απορριφθούν.

6. Συγκέντρωση πόντων πιστών πελατών

6.1. Κάθε επιλέξιμος συμμετέχων δικαιούται πόντους πιστών πελατών («Πόντοι» ή «Πόντοι πιστών πελατών») όποτε πραγματοποιεί μια επιλέξιμη συναλλαγή. Μια «Επιλέξιμη συναλλαγή» είναι μια συναλλαγή κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό Skrill όπως: (α) καταθέσεις, (β) αναλήψεις, (γ) αγορές με τη χρήση κάρτας Skrill Prepaid Mastercard® (μέσω διαδικτύου ή σε καταστήματα), (δ) αγοραπωλησίες δικαιωμάτων σε ένα ή περισσότερα υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους χρήσης υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων της Skrill), (ε) μεταβίβαση του(των) δικαιώματος(-άτων) σας σε ένα ή περισσότερα υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα σε υφιστάμενο(-ους) πελάτη(-ες) (σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους χρήσης υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων της Skrill και (στ) κατάθεση σε κάποιον έμπορο σύμφωνα με στην ενότητα 3.στ. του παρόντος. Μεταβιβάσεις σε εξαιρούμενους εμπόρους, καθώς και εξαιρούμενες χρηματικές συναλλαγές («Εξαιρούμενοι έμποροι») δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες συναλλαγές. Με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων περί του αντιθέτου, όπως επισημαίνεται στην ενότητα 14.1 του παρόντος, η Skrill διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του καταλόγου εξαιρούμενων εμπόρων ανά πάσα στιγμή και κατά την κρίση της. Ο ισχύον κατάλογος των εξαιρούμενων εμπόρων διατίθεται στην ενότητα «Μεταφορά σε έμπορο» στην ενότητα «KNECT» στον λογαριασμό σας. Οφείλετε να διαβάσετε εκ των εκ των προτέρων ισχύοντα κατάλογο προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τους εξαιρούμενους εμπόρους.

6,2. Μπορείτε να συγκεντρώσετε έως χίλιους (1.000) πόντους κατ' ανώτατο όριο ανά επιλέξιμη συναλλαγή και συνολικά έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) πόντους κατ' ανώτατο όριο σε έναν ημερολογιακό μήνα. Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση θα πραγματοποιείται προς τον μικρότερο αριθμό (π.χ. αν το ποσό της συναλλαγής σας είναι έως 0,5 ευρώ, θα λάβετε μηδέν πόντους). Αν το ποσό της συναλλαγής σας είναι 1,1 - 1,9 ευρώ, θα λάβετε 1 πόντο πιστών πελατών). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να συγκεντρώσετε πόντους πιστών πελατών, ανατρέξτε στον Πίνακα 1. Η Skrill διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρεί, αποκλειστικά κατά τη δική της κρίση, επιπλέον πόντων πιστών πελατών σε επιλέξιμους συμμετέχοντες.

7. Κατά καιρούς, και κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Skrill, ενδέχεται να λαμβάνετε προσφορές για πρόσθετους τρόπους συγκέντρωσης πόντων μέσα ειδικών προωθητικών ενεργειών. Η συμμετοχή σε αυτές τις προωθητικές ενέργειες υπόκειται στους κανόνες που καθορίζονται για τις εν λόγω προωθητικές ενέργειες στον ιστότοπο του προγράμματος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κοινοποιούνται από τη Skrill.

8. Αν δεν πραγματοποιήσετε μια επιλέξιμη συναλλαγή σε μια περίοδο δώδεκα (12) μηνών ή περισσότερο, ο λογαριασμός σας στο πρόγραμμα πιστών πελατών θα απενεργοποιηθεί και θα χάσετε όλους τους πόντους που έχετε συγκεντρώσει. Μπορείτε να κάνετε εκ νέου εγγραφή στο πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Ωστόσο, όλοι οι πόντοι πιστών πελατών που είχατε συγκεντρώσει πριν από την απενεργοποίηση θα έχουν χαθεί.

9. Οι πόντοι δεν αποτελούν ιδιοκτησία σας και δεν έχουν καμία αντίστοιχη αξία σε μετρητά. Οι πόντοι που συγκεντρώνετε είναι μόνο για δικό σας όφελος, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε κανένα άλλο πρόσωπο και αν μεταβιβαστούν θα ακυρώνονται.

10. Οι πόντοι που συγκεντρώνονται και τα έπαθλα που λαμβάνονται μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα ενδέχεται να υπόκεινται σε φόρο. Εσείς ευθύνεστε για κάθε φορολογική υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης, που συνδέεται με τη συγκέντρωση ή τη χρήση πόντων ή επάθλων.

11. Η λειτουργία του προγράμματος, η απονομή πόντων και η εξαργύρωση πόντων υπόκειται σε όλους τους εφαρμοστέους τοπικούς νόμους και κανονισμούς της επικράτειας στην οποία κατοικείτε και ακυρώνονται όπου απαγορεύονται από οποιονδήποτε τέτοιο νόμο ή κανονισμό.

Εξαργύρωση πόντων πιστών πελατών

12. Μπορείτε να εξαργυρώσετε τους πόντους σας στην ενότητα «Ανταμοιβές» στον λογαριασμό σας Skrill για: (α) ηλεκτρονικό χρήμα που θα κατατεθεί στον λογαριασμό σας, (β) συγκεκριμένες προσφορές που κοινοποιούνται από τη Skrill, (γ) δικαιώματα σε ένα ή περισσότερα υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα και (δ) διάφορα προϊόντα και κουπόνια εμπόρων (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επάθλων (ο «Κατάλογος»).

13. Όλοι οι πόντοι που συγκεντρώνονται σε έναν ημερολογιακό μήνα πρέπει να εξαργυρώνονται μέχρι το τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους, διαφορετικά, όλοι οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν κατά το έτος αυτό θα λήγουν στο τέλος του εν λόγω επόμενου ημερολογιακού έτους. Θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τους πόντους σας μέσω του ιστότοπου του προγράμματος και αυτοί θα επικαιροποιούνται περιοδικά κατά την αποκλειστική κρίση της Skrill. Οφείλετε να παρακολουθείτε τους πόντους σας και, εφόσον το επιθυμείτε, να εξαργυρώνετε τους πόντους σας πριν από τη λήξη του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους. 

14. Αλλαγές στο πρόγραμμα και διακοπή αυτού

14,1. Η Skrill μπορεί, μεταξύ άλλων: (α) να αυξήσει ή να μειώσει τον αριθμό των πόντων που απονέμονται για μια επιλέξιμη συναλλαγή ή που απαιτούνται για ένα έπαθλο, (β) να αυξήσει ή να μειώσει τον μέγιστο αριθμό πόντων που μπορούν να συγκεντρωθούν από κάθε επιλέξιμη συναλλαγή, (γ) να αποσύρει, να περιορίσει, να αλλάξει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε έπαθλο, (δ) να περιορίσει τη συνεχή διαθεσιμότητα επάθλων, (ε) να τροποποιήσει τα προνόμια, τα έπαθλα, τους όρους συμμετοχής, τους κανόνες για τη συγκέντρωση, την εξαργύρωση, τη διατήρηση ή την απώλεια πόντων του προγράμματος, (στ) να αλλάξει ή να ακυρώσει έπαθλα ή να τροποποιήσει τον κατάλογο εξαιρούμενων εμπόρων ανά πάσα στιγμή, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης στην παρούσα ενότητα 14.1., οι προτεινόμενες αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία η γνωστοποίηση της αλλαγής θεωρείται ότι έχει ληφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 14.2, εκτός αν έχετε προβεί σε γνωστοποίηση ότι δεν συμφωνείτε με τις προτεινόμενες αλλαγές πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών. Αλλαγές οι οποίες καθιστούν αυτό το πρόγραμμα πιο ευνοϊκό για εσάς θα τίθενται αμέσως σε ισχύ αν έτσι ορίζεται στη γνωστοποίηση της αλλαγής.

14,2. Συνήθως, επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να έχετε καταχωρισμένο πάντοτε τουλάχιστον μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προφίλ του λογαριασμού σας Skrill. Υποχρεούστε να ελέγχετε τα εισερχόμενα μηνύματά σας σε τακτά και συχνά χρονικά διαστήματα. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς περαιτέρω ανακοινώσεις στον ιστότοπό μας. Κάθε ανακοίνωση ή κοινοποίηση που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα θεωρείται ότι λαμβάνεται από εσάς την ίδια ημέρα εφόσον λαμβάνεται στα εισερχόμενά σας πριν από τις 4:30 μμ σε μια Εργάσιμη Ημέρα. Αν ληφθεί στα εισερχόμενά σας μετά τις 4:30 μμ σε μια εργάσιμη ημέρα ή οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, θα θεωρείται ότι λήφθηκε την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

15. Η Skrill έχει το δικαίωμα να διακόψει το πρόγραμμα αποστέλλοντας γραπτή προειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών.

16. Σε περίπτωση απάτης ή κατάχρησης της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα ή σε σχέση με έπαθλα ή πόντους ή σε περίπτωση που η Skrill έχει βάσιμες υπόνοιες ότι εμπλέκεστε σε απάτη ή κατάχρηση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα ή σε σχέση με έπαθλα ή πόντους, η Skrill έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, στη λήψη των κατάλληλων διοικητικών ή/και νομικών ενεργειών και ενδέχεται να απολέσετε όλους τους πόντους που έχετε συγκεντρώσει μέσω του προγράμματος και να διακοπή η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Για τους σκοπούς των παρόντων κανόνων του προγράμματος, στις περιπτώσεις απάτης ή κατάχρησης περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, κάθε δραστηριότητα μεταξύ κατόχων λογαριασμού Skrill ή μεταξύ κατόχων λογαριασμού Skrill και εμπόρων με κύριο σκοπό τη συγκέντρωση πόντων. Αν οποιαδήποτε πληροφορία που έχετε παράσχει είναι αναληθής, ανακριβής ή ελλιπής ή αν η Skrill έχει βάσιμες υπόνοιες ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη επίκαιρες ή ελλιπείς, η Skrill έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα και να αρνηθεί κάθε πρόσβαση ή χρήση του προγράμματος, τώρα ή στο μέλλον. Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα 16, η συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς και οι πόντοι που σας έχουν απονεμηθεί, ενδέχεται να καταργηθούν ή να ανακληθούν κατά την αποκλειστική κρίση της Skrill.

17. Απόρρητο προσωπικών δεδομένων

17,1. Ο σεβασμός του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα της Skrill. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται, μεταβιβάζονται, επεξεργάζονται και τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές του γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων («GDPR») και τους κανονισμούς σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (οδηγία ΕΚ) του 2003. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, ανατρέξτε στη δήλωση περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου στον ιστότοπό μας.

17,2. Όσον αφορά το πρόγραμμα και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, θα εφαρμόζεται η πολιτική της Skrill για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου. Επιπλέον, προκειμένου να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις του προγράμματος, είναι σημαντικό να λαμβάνεται από τη Skrill ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν περιοδικά αντίγραφα κίνησης του λογαριασμού σας και άλλες απαραίτητες πληροφορίες για τη διαχείρισή του.

Πνευματική ιδιοκτησία

18. Για τους σκοπούς του προγράμματος και, κατά περίπτωση, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες παραχωρούν στη Skrill και τους συνεργάτες της παραχωρούν αμοιβαία μη αποκλειστική, παγκόσμια, απαλλαγμένη από την καταβολή δικαιωμάτων και μη μεταβιβάσιμη άδεια αντιγραφής, χρήσης και προβολής κάθε λογότυπου, εμπορικού σήματος, εμπορικής επωνυμίας ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας (κατά περίπτωση) που μπορεί να δημοσιεύεται σε διάφορους διαύλους εμπορικής προώθησης του Ομίλου Paysafe Group όπως, ενδεικτικά, στους ιστότοπούς μας, σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ευθύνη

19. Με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, αποδέχεστε ότι κάθε έπαθλο παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι η Skrill, καθώς και οι αντίστοιχοι φορείς ή εργαζόμενοί της, δεν θα υπέχουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς, απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από την αποδοχή, την κατοχή ή τη χρήση οποιουδήποτε επάθλου, παρά μόνο για οποιονδήποτε θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από δική τους αμέλεια.

20. Με το παρόν συμφωνείτε να απαλλάσσετε τη Skrill (και τους αντίστοιχους εργαζόμενους, τα στελέχη, τα μέλη του ΔΣ, τους μετόχους, τους αντιπροσώπους, τους εμπορικούς εταίρους και τους συνεργάτες της) από κάθε ευθύνη και απώλεια, ζημία, δικαίωμα, αξιώσεις και αγωγές οποιουδήποτε είδους σε σχέση με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ή την εξαργύρωση ή τη χρήση πόντων όπως, ενδεικτικά, σωματική βλάβη, θάνατο και φθορά ξένης περιουσίας, καθώς και από αξιώσεις βάσει δικαιωμάτων δημοσιότητας, λόγω δυσφήμισης ή παραβίασης του απορρήτου, με εξαίρεση περιπτώσεις θανάτου ή σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από αμέλεια της Skrill (και τους αντίστοιχους εργαζόμενους, τα στελέχη, τα μέλη του ΔΣ, τους μετόχους, τους αντιπροσώπους, τους εμπορικούς εταίρους και τους συνεργάτες της). Η Skrill και οι θυγατρικές της, οι συμμετέχοντες έμποροι, διανομείς, εμπορικοί εταίροι και συνδεδεμένες οντότητες δεν υπέχουν ευθύνη για (α) τυχόν κατάσταση που προκαλείται από γεγονότα πέραν του ελέγχου της Skrill, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε διατάραξη ή αλλοίωση του προγράμματος, (β) τυχόν τραυματισμούς, απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκαλούνται από ένα έπαθλο ή προκύπτουν από την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κακή χρήση του επάθλου ή από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα (εκτός αν οφείλονται σε αμέλεια της Skrill και των θυγατρικών της, των συμμετεχόντων εμπόρων, των διανομέων, των εμπορικών εταίρων και των συνδεδεμένων οντοτήτων της) ή (γ) οποιοδήποτε λάθος εκτύπωσης ή τυπογραφικό λάθος σε οποιαδήποτε υλικά συνδέονται με το πρόγραμμα.

21. Επιπλέον, η Skrill δεν υπέχει ευθύνη για: (α) το κόστος οποιωνδήποτε ισχυόντων εξόδων μετατροπής νομισμάτων, (β) κάθε εσφαλμένη ή ανακριβή πληροφορία είτε προκλήθηκε από επιλέξιμους συμμετέχοντες είτε όχι, σφάλματα εκτύπωσης ή οποιονδήποτε εξοπλισμό ή εφαρμογή που συνδέεται με το πρόγραμμα ή χρησιμοποιείται από αυτό, (γ) τεχνικές βλάβες κάθε είδους συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δυσλειτουργιών, διακοπών ή αποσυνδέσεων των τηλεφωνικών γραμμών ή του υλικού ή λογισμικού δικτύου, (δ) μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας εγγραφή ή του παρόντος προγράμματος, (ε) τεχνικό ή ανθρώπινο σφάλμα το οποίο μπορεί να προκύψει στη διαχείριση του παρόντος προγράμματος ή την επεξεργασία εγγραφών ή (στ) τυχόν τραυματισμό προσώπων ή υλικές ζημίες που μπορεί να προκληθούν, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από τη συμμετοχή στο παρόν πρόγραμμα ή την αποδοχή ή τη χρήση ή την κακή χρήση οποιουδήποτε επάθλου.

22. Η Skrill δεν θα υπέχει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην εκτέλεση ή αδυναμία εκτέλεσης οποιωνδήποτε υποχρεώσεων απορρέουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας προωθητικής ενέργειας, εφόσον η εν λόγω καθυστέρηση ή αδυναμία οφείλεται σε γεγονότα, περιστάσεις ή αίτια πέραν του εύλογου ελέγχου της όπως, ενδεικτικά, πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργία, πόλεμο (κηρυγμένο ή ακήρυχτο), εμπάργκο, αποκλεισμό, νομική απαγόρευση, κυβερνητική ενέργεια, ταραχή, εξέγερση, ζημία, καταστροφή, καθυστέρηση ή ακύρωσης πτήσης ή άλλου μεταφορικού μέσου.

23. Η SKRILL ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΧΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ Ή ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΘΛΟΥ. Αποδέχεστε κάθε ευθύνη, και με το παρόν θα αποζημιώνετε και θα απαλλάσσετε τη Skrill από και έναντι κάθε ενέργειας στην οποία προβαίνει οποιοσδήποτε χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας στο πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της συσσώρευσης πόντων και της εξαργύρωσης πόντων. Η Skrill μπορεί, μεταξύ άλλων: (α) να αυξήσει ή να μειώσει τον αριθμό των πόντων που απονέμονται για μια επιλέξιμη συναλλαγή ή που απαιτούνται για ένα έπαθλο, (β) να αυξήσει ή να μειώσει τον μέγιστο αριθμό πόντων που μπορούν να συγκεντρωθούν από κάθε επιλέξιμη συναλλαγή, (γ) να αποσύρει, να περιορίσει, να αλλάξει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε έπαθλο, (δ) να περιορίσει τη συνεχή διαθεσιμότητα επάθλων, (ε) να τροποποιήσει τα προνόμια, τα έπαθλα, τους όρους συμμετοχής, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τους κανόνες για τη συγκέντρωση, την εξαργύρωση, τη διατήρηση ή την απώλεια πόντων ή (στ) να αλλάξει ή να ακυρώσει έπαθλα.

24. Η συσσώρευση πόντων δεν σας παρέχει κανένα κεκτημένο δικαίωμα σε σχέση με πόντους, έπαθλα ή προνόμια του προγράμματος. Όταν συσσωρεύετε πόντους, δεν μπορείτε να βασίζεστε στη συνεχή διαθεσιμότητα οποιωνδήποτε επάθλων ή απαίτησης εξαργύρωσης πόντων. Η Skrill έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων του προγράμματος.

25. Όλες οι αποφάσεις της Skrill είναι οριστικές και δεσμευτικές.

26. Εμπιστευτικότητα

26,1. Εμπιστευτική πληροφορία σημαίνει κάθε πληροφορία η οποία επισημαίνεται ως «Εμπιστευτική» ή που θα έπρεπε εύλογα να θεωρείται εμπιστευτική όσον αφορά το ευρύτερο πλαίσιο κοινοποίησή τους ή το είδος των πληροφοριών, συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων και με την επιφύλαξη της γενικότητας των προαναφερόμενων, επιχειρηματικά σχέδια, δεδομένα, στρατηγικές, μεθόδους, πελατολόγια, τεχνικές προδιαγραφές, στοιχεία συναλλαγών και δεδομένα πελατών που θεωρούνται εμπιστευτικά.

26,2. Κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, καθώς και μετά τη λήξη της, η Skrill θα χρησιμοποιεί και θα αναπαράγει τις εμπιστευτικές πληροφορίες επιλέξιμων συμμετεχόντων (κατά περίπτωση) αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος και μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τους εν λόγω σκοπούς, και θα περιορίζει τη γνωστοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών στους εργαζόμενους, τους συμβούλους ή ανεξάρτητους εργολήπτες της που πρέπει να τις γνωρίζουν.

26,3. Κατά παρέκκλιση των προαναφερόμενων, η γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τη Skrill δεν θα συνιστά παραβίαση των παρόντων κανόνων του προγράμματος εφόσον η εν λόγω γνωστοποίηση απαιτείται με βάση τη νομοθεσία ή σε δικαστική ή κρατική έρευνα ή διαδικασία.

26,4. Οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας στην παρούσα ενότητα 26 δεν θα ισχύουν για πληροφορίες: (α) οι οποίες είναι ή καθίστανται στην πορεία ευρύτερα γνωστές χωρίς υπαιτιότητα ή άλλη ενέργεια της Skrill, (β) είναι γνωστές στη Skrill, χωρίς περιορισμό, πριν από τη λήψη τους από τους επιλέξιμους συμμετέχοντες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, από δικές της ανεξάρτητες πηγές όπως τεκμηριώνονται από τα γραπτά αρχεία που τηρεί η Skrill, και οι οποίες δεν αντλήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, από τους επιλέξιμους συμμετέχοντες, (γ) τις οποίες λαμβάνει από τη Skrill από τρίτο πρόσωπο που η Skrill γνωρίζει εύλογα ότι έχει νόμιμο δικαίωμα να διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες και δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση να τηρεί τις εν λόγω πληροφορίες εμπιστευτικές ή (δ) πληροφορίες που αναπτύσσουν ανεξάρτητα οι εργαζόμενοι ή οι αντιπρόσωποι της Skrill, υπό την προϋπόθεση ότι η Skrill μπορεί να αποδείξει ότι οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι ή οι αντιπρόσωποι δεν είχαν πρόσβαση στις εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος.

27. Για τυχόν απορίες ή καταγγελίες σχετικά με τον παρόν πρόγραμμα ή τις υπηρεσίες μας γενικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας μήνυμα στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μέσω του Κέντρου υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

28. Αυτοί οι κανόνες του προγράμματος θα διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό, και τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκδίκαση κάθε αξίωση, διαφωνία ή διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες κανόνες του προγράμματος.

29. Η χρήση της κάρτας σας Skrill Prepaid Mastercard® υπόκειται στους Όρους και προϋποθέσεις χρήσης της κάρτας Skrill Prepaid Mastercard®. Η αγορά δικαιωμάτων σε ένα ή περισσότερα υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα υπόκειται στους Όρους χρήσης υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων της Skrill. Η λειτουργία και η χρήση του λογαριασμού σας Skrill υπόκειται στους Όρους χρήσης λογαριασμού Skrill. Εκτός και αν ορίζεται άλλως ή εφόσον απαιτείται άλλως από τα συμφραζόμενα, όλοι οι όροι που ορίζονται στους Όρους και προϋποθέσεις κάρτας Skrill Prepaid Mastercard®, τους όρους χρήση της υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων της Skrill και τους όρους χρήσης λογαριασμού Skrill θα έχουν την ίδια έννοια όποτε χρησιμοποιούνται στο παρόν.

Πίνακας 1 – Συγκέντρωση πόντων

Προσθήκη χρημάτων

EUR 1 = 1 πόντος πιστών πελατών

Ανάληψη

EUR 1 = 1 πόντος πιστών πελατών

Συναλλαγές με κάρτα Skrill Prepaid Mastercard®

EUR 1 = 1 πόντος πιστών πελατών

Μεταφορά σε έμπορο[1]

EUR 1 = 0,25 πόντος πιστών πελατών

Αγορά δικαιώματος σε ένα ή περισσότερα υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα

EUR 1 = 1 πόντος πιστών πελατών

Πώληση δικαιώματος σε ένα ή περισσότερα υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα

EUR 1 = 1 πόντος πιστών πελατών

Μεταφορά δικαιώματος(-ων) σε ένα ή περισσότερα υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα σε υφιστάμενο(-ους) πελάτη(-ες)

EUR 1 = 0,5 πόντος πιστών πελατών

[1] Διατίθεται αποκλειστικά σε επιλέξιμους συμμετέχοντας οι οποίοι: (i) για τους κατόχους λογαριασμού Skrill που κατοικούν εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και το Ηνωμένο Βασίλειο, να έχετε χρηματοδοτήσει με επιτυχία τον λογαριασμό σας Skrill χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέθοδο αποστολής πλην των NETELLER, paysafecard και bitpay ή (ii) για τους κατόχους λογαριασμού Skrill που κατοικούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και του Ηνωμένου Βασιλείου: να έχετε χρηματοδοτήσει με επιτυχία τον λογαριασμό σας Skrill χρησιμοποιώντας κάποια διαθέσιμη μέθοδο χρηματοδότησης πλην των NETELLER, paysafecard και bitpay ή να προβείτε σε πλήρη επαλήθευση του λογαριασμού σας Skrill.