Knect – Program lojalnościowy Skrill Często zadawane pytania

Knect to program lojalnościowy (Program) Skrill Ltd. (“Skrill”), który nagradza posiadaczy konta Skrill za realizowanie transakcji i połączeń. Za każdym razem, gdy przelewasz środki za pomocą Skrill, zdobywasz punkty lojalnościowe Knect, które możesz wymienić na różne nagrody i prezenty.

Z zastrzeżeniem Zasad programu lojalnościowego Knect Skrill, abyś mógł się zarejestrować do udziału w programie Knect, program musi być dostępny w Twoim kraju i musisz być obecnym posiadaczem konta Skrill. Mogą obowiązywać dodatkowe kryteria kwalifikacyjne.

Jak dołączyć do programu Knect:

a) Zaloguj na posiadane konto Skrill www.skrill.com;

b) Wybierz „Knect”, korzystając z górnego linku nawigacji;

c) Zaakceptuj Zasady programu lojalnościowego Skrill Knect.

Dołączając do programu Knect akceptujesz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zobowiązujesz się przestrzegać Zasad programu lojalnościowego Knect Skrill oraz wszelkich zmian lub modyfikacji, które możemy wprowadzić w tych zasadach i warunkach w dowolnym czasie.

W Zasadach programu lojalnościowego Knect Skrill znajdziesz pełną wersję zasad i warunków programu. Możemy również organizować niestandardowe promocje ad-hoc dostępne dla grup użytkowników przez ograniczony czas. Informacje o wszystkich promocjach będą przekazywane uczestnikom spełniającym kryteria kwalifikacyjne z wyprzedzeniem.

Punkty możesz zdobyć, realizując jedną z niżej wymienionych Transakcji spełniających kryteria kwalifikacyjne (jak określono w zasadach Programu lojalnościowego Knect Skrill). W tabeli znajdziesz aktualne informacje o liczbie punktów, jaką otrzymasz za jedno euro (lub równoważną kwotę w innej walucie)

Tabela 1 – Zbieranie punktów

Zdeponowanie w Skrill

1 EUR = 1 punkt lojalnościowy

Wypłata

1 EUR = 1 punkt lojalnościowy

Transakcje za pomocą karty Skrill Prepaid Mastercard®

1 EUR = 1 punkt lojalnościowy

Przelew do partnera handlowego[1]

1 EUR = 0,25 punktu lojalnościowego

Zakup udziałów w jednej lub większej liczbie obsługiwanych kryptowalut

1 EUR = 1 punkt lojalnościowy

Sprzedaż udziałów w jednej lub większej liczbie obsługiwanych kryptowalut

1 EUR = 1 punkt lojalnościowy

Przekazanie udziałów w jednej lub większej liczbie obsługiwanych kryptowalut obecnemu klientowi

1 EUR = 0,5 punktu lojalnościowego

Masz również możliwość zwiększenia liczby punktów poprzez wzięcie udziału w naszych promocjach dostosowanych do Twoich potrzeb.

[1] Przelew do partnerów handlowych jest możliwy wyłącznie w sytuacji, gdy;
a. Doładowałeś konto Skrill za pomocą jednej z wielu dostępnych opcji wpłaty, z pominięciem NETELLER, Bitpay i paysafecard.
b. Mieszkasz poza obszarem EOG lub Wielkiej Brytanii i posiadasz całkowicie zweryfikowane konto Skrill. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zweryfikować  konto
Transakcje u niektórych partnerów handlowych mogą się nie kwalifikować do zdobywania punktów. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź moduł Knect na stronie 'Moje konto' i zapoznaj się z Zasadami programu lojalnościowego Knect Skrill.

Tak, możesz zdobyć maksymalnie 1000 (jeden tysiąc) punktów za kwalifikującą się transakcję i łączny limit 500 000 (pięćset tysięcy) punktów w miesiącu kalendarzowym.

Zaokrąglanie odbywa się w kierunku do dołu (np. jeśli użytkownik dokona transakcji na kwotę do 0,5 EUR, otrzyma zero punktów. Jeśli użytkownik dokona transakcji na kwotę 1,1 EUR–1,9 EUR, otrzyma 1 punkt lojalnościowy).

Punkty wygasają w ustalonym terminie w każdym kolejnym roku kalendarzowym, po zdobyciu punktów. Ustalony kroczący kalendarzowy dzień, miesiąc i godzina to 1 stycznia 00:00 GMT

Przykład: Jeśli zdobywasz punkty 4 lutego 2020 r., utracą one ważność 1 stycznia 2022 r. o godz. 00:00 GMT.

Dostępnych będzie wiele różnych nagród, na które możesz wymienić swoje punkty. Aby uzyskać informacje na temat wszystkich aktualnie dostępnych nagród, zapoznaj się z sekcją „Zrealizuj punkty lojalnościowe” na swoim pulpicie Knect.

Uwaga: Zawsze aktualizujemy nagrody, aby były one odpowiednie dla Ciebie. Sprawdzaj je regularnie, aby być na bieżąco z dostępnymi nagrodami.

a) Zaloguj się na swoim koncie Skrill i przy użyciu bocznego paska nawigacji kliknij opcję Knect
b) Wybierz „Zrealizuj punkty” w górnej części paska nawigacji na pulpicie Knect. 
c) Wybierz swoją nagrodę.

Punkty będą udostępnione po zatwierdzeniu transakcji, co z reguły ma miejsce po kilku godzinach od autoryzacji.

a) Przejdź na pulpit Knect, logując się na swoim koncie Skrill i kliknij „Knect” na bocznym pasku nawigacji.
b) Wybierz „Historia punktów” w górnej sekcji nawigacji

W razie oszustwa lub nadużycia zasad udziału w programie lojalnościowym Skrill Knect lub zasad dotyczących nagród lub punktów lub w sytuacji, gdy Skrill ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać oszustwo lub nadużycie w odniesieniu do udziału w programie lojalnościowym Skrill Knect lub w związku z punktami lub nagrodami, Skrill ma prawo, według własnego uznania, do podjęcia odpowiednich kroków administracyjnych i/lub działań prawnych, a wszystkie punkty zdobyte przez użytkownika w ramach udziału w programie mogą zostać utracone i jego udział w programie może zostać zakończony. Oszustwo lub nadużycie obejmuje, między innymi, jakiekolwiek działanie podjęte w ramach współpracy między posiadaczami konta Skrill lub w ramach współpracy między posiadaczami konta Skrill i partnerami handlowymi na potrzeby zdobycia punktów. Jeśli jakiekolwiek informacje udostępnione przez użytkownika okażą się nieprawdziwe, nieprawidłowe lub niekompletne, lub Skrill będzie miał uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zakończyć udział użytkownika w programie i odmówić dostępu do lub korzystania z programu w chwili obecnej lub w przyszłości. Członkostwo w programie, w tym wszelkie punkty, które mogły zostać Ci przyznane, mogą zostać odwołane lub zawieszone wyłącznego według uznania Skrill.

Tak, Skrill może, według własnego uznania, anulować, zmienić, zmodyfikować, ograniczyć i/lub zakończyć Program lojalnościowy Knesct lub dowolny aspekt lub funkcję Programu lojalnościowego Knect, z 30-dniowym wyprzedzeniem, nawet jeśli takie zmiany mogą mieć wpływ na zdobyte już punkty i/lub wartość już zgromadzonej nagrody i/lub zdolność do wykupu. Zmiany, które czynią Program lojalnościowy Knect bardziej przyjaznym dla użytkownika, wchodzą w życie niezwłocznie, jeśli tak zostało określone w powiadomieniu o zmianach. Zazwyczaj kontaktujemy się z członkiem drogą e-mailową. W tym celu członek musi zawsze posiadać przynajmniej jeden ważny adres e-mail w swoim rachunku Skrill. Członek musi sprawdzać przychodzące wiadomości regularnie i często. Wiadomości e-mail mogą zawierać linki do kolejnych komunikatów zamieszczonych na naszej stronie internetowej.

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz dłużej uczestniczyć w programie lojalnościowym Knect, możesz w każdej chwili odwołać swój udział. W tym celu: 

a) Zaloguj się na stronie Skrill.com, 
b) Korzystając z bocznego paska nawigacji wybierz opcję „Ustawienia” 
c) Kliknij Ustawienia konta 
d) Wybierz program lojalnościowy 
e) Kliknij „Dezaktywuj”

Twoja historia punktów będzie przechowywana przez okres dalszych 12 miesięcy. Po tym okresie, jeśli nie przyłączysz się ponownie do Programu Lojalnościowego Knect, Twoje punkty zostaną trwale usunięte. Aby ponownie przyłączyć się do programu, przejdź do swojego konta Skrill, wybierz „Knect” w górnym menu i dołącz ponownie.

Zgodnie z ogólną zasadą, korzystanie z karty Skrill Prepaid Mastercard® podlega Regulaminowi Skrill Prepaid Mastercard®
Korzystanie z konta Skrill przez użytkownika podlega Warunkom korzystania z konta Skrill
Zakup udziałów w jednej lub większej liczbie obsługiwanych kryptowalut podlega Warunkom korzystania z usługi kryptowaluty Skrill
Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej Informacji o prywatności.