Knect – věrnostní program Skrill Často kladené dotazy

Knect je věrnostní program („program“) společnosti Skrill Ltd („Skrill“), který odměňuje držitele účtu Skrill za provádění transakcí a připojení. Pokaždé, když pomocí Skrill převedete finanční prostředky, získáte věrnostní body Knect, které lze směnit za různé odměny a dary.

Podle Pravidel věrnostního programu Skrill Knect musí být tento program k dispozici ve vaší zemi a musíte být aktuálním držitelem účtu Skrill, abyste se mohli přihlásit do programu Knect. Mohou být uplatněna další kritéria způsobilosti.

Přihlaste se do programu Knect pomocí těchto kroků:

a) Přihlaste se ke svému stávajícímu účtu Skrill prostřednictvím stránek www.skrill.com;

b) Zvolte „Knect“ pomocí horního navigačního odkazu;

c) Přijměte Pravidla věrnostního programu Skrill Knect.

Když se připojíte k programu Knect, souhlasíte s tím, že jste si přečetl(a) Pravidla věrnostního programu Skrill Knect, porozuměl(a) jim a souhlasíte, že budete vázán(a) těmito pravidly a všemi změnami nebo úpravami, které můžeme v těchto smluvních podmínkách kdykoli provést.

Úplné znění smluvních podmínek programu naleznete v Pravidlech věrnostního programu Skrill Knect. Můžeme také spouštět ad-hoc propagační akce dostupné po omezenou dobu pro různé skupiny uživatelů. O všech těchto propagačních akcích způsobilým účastníkům předem řekneme.

Body získáte provedením některé z níže uvedených oprávněných transakcí (jak je definováno v Pravidlech věrnostního programu Skrill Knect). V tabulce jsou uvedeny aktuální body, které získáte za jedno euro (měnový ekvivalent)

Tabulka 1 – Získávání bodů

Vklad do Skrill

1 EUR = 1 věrnostní bod

Výběr

1 EUR = 1 věrnostní bod

Transakce pomocí karty Skrill Prepaid Mastercard®

1 EUR = 1 věrnostní bod

Převod obchodníkovi[1]

1 EUR = 0,25 věrnostního bodu

Nákup podílu v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách

1 EUR = 1 věrnostní bod

Prodej podílu v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách

1 EUR = 1 věrnostní bod

Převod podílu/podílů v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách stávajícímu zákazníku/zákazníkům

1 EUR = 0,5 věrnostního bodu

Máte také možnost zvýšit počet svých bodů účastí na našich propagačních akcích na míru.

[1] Body za převod obchodníkovi jsou k dispozici pouze:
a. Pokud jste provedl(a) vklad na svůj účet Skrill z našich více možností vkladu, s výjimkou NETELLER, Bitpay a karty Paysafe.
b. Pokud žijete mimo EHP nebo Spojené království a máte plně ověřený účet Skrill. Pro více informací, jak získat ověřený účet, klikněte zde
Transakce s některými obchodníky vás nemusí opravňovat k získání bodů. Pro více informací navštivte Modul Knect v části „Můj účet“ a seznamte se s Pravidly věrnostního programu Skrill Knect.

Ano, můžete získat maximálně 1 000 (tisíc) bodů za oprávněnou transakci a kombinovaný limit je 500 000 (pět set tisíc) bodů za kalendářní měsíc.

Jakékoli zaokrouhlování bude prováděno na nižší číslo (pokud například převedete částku do 0,5 EUR, získáte nula bodů. Pokud převedete částku 1,1–1,9 EUR, získáte 1 věrnostní bod).

Body vyprší stanoveného data každý průběžný kalendářní rok poté, co jste body získal(a). Pevný průběžný kalendářní den, měsíc a čas je 1. leden 00:00 GMT.

Příklad: Pokud získáte body 4. února 2020, jejich platnost vyprší 1. ledna 2022 v 00:00 GMT.

Bude k dispozici široká škála odměn, za které můžete své body směnit. Všechny aktuálně dostupné odměny naleznete v části „Uplatněte věrnostní body“ na hlavním panelu Knect.

Poznámka: odměny neustále aktualizujeme, abychom zajistili, že pro vás budou relevantní. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat, jaké nové odměny máte k dispozici.

a) Přihlaste se ke svému účtu Skrill a pomocí boční navigace klikněte na Knect
b) V horní navigaci na hlavním panelu Knect vyberte „Utratit body“. 
c) Vyberte si svou odměnu.

Body budou k dispozici po vypořádání vaší transakce, k čemuž zpravidla dochází během několika hodin po autorizaci.

a) Přihlaste se ke svému účtu Skrill, přejděte na hlavní panel Knect a pomocí boční navigace klikněte na „Knect“.
b) Vyberte „Historie bodů“ v horní navigaci.

V případě podvodu nebo zneužití v souvislosti s účastí na věrnostním programu Skrill Knect nebo využíváním bodů nebo v případě, že má společnost Skrill důvodné podezření, že podvádíte nebo zneužíváte v souvislosti s účastí na věrnostním programu Skrill Knect nebo využíváním bodů, má společnost Skrill právo, podle svého výhradního uvážení, podniknout příslušné správní a/nebo právní kroky a všechny body, které získáte prostřednictvím programu, mohou propadnout a vaše účast v programu může být ukončena. Podvody nebo zneužití zahrnují mimo jiné jakoukoli činnost mezi držiteli účtu Skrill nebo mezi držiteli účtu Skrill a obchodníky, jejichž hlavním účelem je získávat body. Pokud jsou jakékoli vámi poskytnuté informace nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné nebo společnost Skrill má důvodné podezření, že tyto informace jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo ukončit vaši účast v programu a odmítnout všechny současné nebo budoucí přístupy k programu nebo jeho používání. Členství v programu, včetně jakýchkoli bodů, které vám mohly být uděleny, může být na základě výhradního uvážení Skrill zrušeno nebo pozastaveno.

Ano. Společnost Skrill může podle svého výhradního uvážení zrušit, změnit, upravit, omezit a/nebo ukončit věrnostní program Knect nebo jakýkoli aspekt či rys věrnostního programu Knect, a to podáním oznámení 30 dnů předem, i když takové změny mohou ovlivnit již získané body a/nebo hodnotu již nashromážděné odměny a/nebo možnost jejího uplatnění. Změny, díky kterým pro vás bude věrnostní program Knect výhodnější, nabudou účinnosti okamžitě, pokud je tak uvedeno v oznámení o změně. Obvykle s vámi komunikujeme prostřednictvím e-mailu. Pro tento účel musíte na profilu svého účtu Skrill udržovat alespoň jednu platnou e-mailovou adresu. Je potřeba, abyste si pravidelně a často kontrolovali příchozí zprávy. E-maily mohou obsahovat odkazy pro následnou komunikaci na našich webových stránkách.

Pokud se rozhodnete, že již nechcete být součástí věrnostního programu Knect, můžete svou účast kdykoli zrušit takto: 

a) Přihlaste se na Skrill.com 
b) Pomocí postranní navigace vyberte „Nastavení“ 
c) Klikněte na „Nastavení účtu“ 
d) Zvolte „Věrnostní program“ 
e) Klikněte na „Deaktivovat“

Historie vašich bodů bude uložena po dobu dalších 12 měsíců. Poté, pokud se znovu nepřihlásíte do věrnostního programu Knect, budou vaše body a historie trvale odstraněny. Chcete-li se znovu přihlásit, vraťte se do svého účtu Skrill, vyberte v horním navigačním panelu možnost „Knect“ a znovu se připojte do programu.

Obecně platí, že vaše použití předplacené karty Skrill Prepaid Mastercard® podléhá Smluvním podmínkám předplacené karty Skrill Prepaid Mastercard®
Používání a provoz vašeho účtu Skrill podléhá Podmínkám použití účtu Skrill
Nákup podílu v jedné nebo více podporovaných kryptoměnách podléhá Podmínkám použití kryptoměn Skrill
Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, navštivte prosím Zásady ochrany osobních údajů Skrill.